Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án (sách mới) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 học kì 1 có đáp án

*

- bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- bộ sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ sau đây có những thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD bao gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): kiếm tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong lát nền cho một căn phòng ở trong nhà mình có hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà gồm 42 viên bi red color và 30 viên bi color vàng. Hà có thể chia những nhất vào từng nào túi làm sao để cho số bi đỏ và bi xoàn được chia đông đảo vào những túi? khi ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình bao gồm 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD có hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD với AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì chưng bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng vị bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi AB cùng BC; CD và AD không phải các cạnh đối cho nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp các ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết mang lại 2 vừa phân tách hết đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang đến 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó đề xuất chia hết mang lại 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 bắt buộc ta bao gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết mang lại 3 và phân chia hết mang đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích ngôi nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần dùng để làm lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là gần như nhau đề nghị 42 ⋮ x cùng 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước thông thường của 42 với 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào các túi nhất) bắt buộc x là ước chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường vừa lòng 1: với x + 5 = 1 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường vừa lòng 3: với x + 5 = 3 (vô lí bởi x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết cho 3.

B) trường hợp hai số chia hết cho 3 thì tổng của nhị số đó chia hết cho 9.

C) hầu như số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: bí quyết viết nào sau đây được gọi là so sánh số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: khẳng định nào sau đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có tứ cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: vật dụng tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy quá – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm gồm 220 nàng và 280 phái nam dự định chia thành các nhóm làm sao để cho số bạn nữ và số nam nghỉ ngơi mỗi nhóm những nhau, biết số nhóm chia được rất nhiều hơn 1 nhóm với không to hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia thành mấy nhóm? khi đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập vừa lòng ta sẽ tính theo cách làm tính số số hạng.

Số thành phần của tập hòa hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) nếu như hai số phân chia hết cho 3 thì tổng của nhì số đó chia hết cho 9.

C) đầy đủ số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số chia hết cho 9 gồm dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết cho 3

B) sai vì chưng 6 và 9 chia hết đến 3 cơ mà tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân chia hết đến 9.

C) sai vì chưng 42 là số chẵn tuy thế không chia hết cho 5.

D) Sai vì số gồm tận cùng là 3 không chia hết đến 2 lấy ví dụ 33 không phân tách hết mang đến 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đông đảo được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến đường chéo.

Xem thêm: Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Giáo Viên Thcs Hạng 2, Chuyên Đề 6

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">