Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề 3

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 sách Cánh Diều - Đề số 3 là tư liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố gắng kiến thức những dạng bài xích tập hay sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 xuất sắc nhất. Sau đây mời những em cùng xem thêm và tải về để ôn tập thi thân kì lớp 6 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 giữa kì 1

Đề cương cứng ôn tập thân kì 1 Toán 6 (sách mới) năm học 2021 - 2022


Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

Đề thi thân kì 1 Toán 6 năm học tập 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 5

Để thiết lập đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 6 thân học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Quan ngay cạnh hình vẽ tiếp sau đây và chọn câu vấn đáp đúng:


A. A ∈ A

B. D ∈ A

C. B ∉ A

D. C ∉ A

Câu 2: Tập hợp A những số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 4

A. A = 4; 5; 6; 7; 8; 9

B. A = {x ∈ N| 4

Câu 3: gồm bao nhiêu số nguyên tố nhỏ dại hơn 20?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu 4: Tập hợp cầu số của số 60 là:

A. Ư(60) = 1; 2; 3; 5; 12; 20; 30; 60

B. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 15; 20; 30; 60

C. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 12; 15; 20; 30; 60

D. Ư(60) = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12 15; 20; 30; 60

Câu 5: Một đoàn khách du ngoạn gồm 52 ao ước qua sông mà lại mỗi thuyền chỉ chở được 6 fan (kể toàn bộ cơ thể lái thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền nhằm chở hết số khách?

A. 9 thuyền

B. 10 thuyền

C. 11 thuyền

D. 12 thuyền

Câu 6: Đặc điểm nào tiếp sau đây không nên là đặc điểm của hình vuông vắn ABCD?

A. AB = BC = CD = DA

B. AB cùng CD tuy nhiên song cùng với nhau

C. AD và CD song song với nhau

D. Nhì đường chéo bằng nhau


Câu 7: bác bỏ Hòa uốn một gai dây thép thành móc treo đồ vật có hình trạng thoi cùng với độ lâu năm cạnh bằng 25cm. Hỏi chưng Hưng nên bao nhiên mét dây thép?

A. 1cm

B. 100cm

C. 100m

D. 1m

Câu 8: cách làm tính diện tích s hình bình hành là:

A. S = a.b

B. S = a.h

C. S = b.h

D. S = a.b.h

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

a) thực hiện phép tính:

1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33

b) Phân tích những số 84, 120, 210 ra vượt số nguyên tố.

Câu 10 (1,5 điểm): Tính diện tích của phần được tô màu sau đây biết: độ dài cạnh AB = 12cm, BC = 4cm với DG = 9cm.

Câu 11 (2 điểm): Bạn Hoa gồm 30 mẫu bánh dẻo với 40 loại bánh nướng. Bạn Hoa mong chia số bánh vào các hộp sao để cho số bánh mỗi loại trong số hộp là như nhau. Hỏi số vỏ hộp bánh những nhất chúng ta Hoa phân tách được là từng nào hộp?

Câu 12 (0,5 điểm): Tìm số tự nhiên và thoải mái n nhằm (3n + 4) chia hết đến n – 1.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học tập 2021 – 2022


I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: B

II. Phần từ bỏ luận

Câu 9:

a) 1) 25.8 – 15.5 + 160 : 16 – 10 = 25.8 – 3.5.5 + 10 – 10

= 25.8 – 25.3 + 0 = 25.(8 – 3) = 25.5 = 125

2) 2.52 – 3: 710 + 54: 33 = 2.25 – 3 : 1 + 54 : 27 = 50 – 3 + 2 = 47 + 2 = 49

b) 84 = 4.21 = 22.3.7

120 = 12.10 = 4.3.2.5 = 23.3.5

210 = 21.10 = 3.7.2.5 = 2.3.5.7

Câu 10:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 12.4 = 48cm2

Diện tích hình tam giác DEG là: 9.4 : 2 = 18cm2

Diện tích phần tô màu là: 48 – 18 = 30cm2

Câu 11:

Gọi số hộp phân tách được là x (x là số tự nhiên và thoải mái khác 0)

Vì số bánh nướng trong mỗi hộp cân nhau nên 40 x.

Vì số bánh dẻo trong mỗi hộp đều bằng nhau nên 30 x.

Vì x là số vỏ hộp bánh lớn số 1 chia được cần x = ƯCLN(30, 40)

Ta bao gồm 30 = 2.3.5 với 40 = 23.5 buộc phải ƯCLN(30, 40) = 10

Vậy số vỏ hộp bánh chia được không ít nhất là 10 hộp.

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên Nhỏ Nhất Có Tổng Các Chữ Số Là 31 Trả Lời: Số Tự Nhiên Đó Là

Câu 12:

Vì 3n + 4 = 3n + 7 – 3 = 3n – 3 + 7 = 3(n – 1) + 7 bắt buộc để (3n + 4) phân tách hết mang lại n – 1 thì 7 phân chia hết mang lại n – 1 tuyệt (n - 1) nằm trong Ư(7) = 1; 7

Với n – 1 = 1 thì n = 2

Với n – 1 = 7 thì n = 8

Vậy cùng với n = 2 hoặc n = 8 thì (3n + 4) chia hết cho n – 1.

---------------

Ngoài Đề thi Toán thân học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi giỏi và hóa học lượng, các dạng toán nâng cấp hay và nặng nề dành cho các bạn học Toán lớp 5 được kiên cố chắn, củng vắt và nỗ lực chắc kỹ năng nhất.