Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 gồm 6 đề thi, gồm đáp án đương nhiên bảng ma trận đề thi. Giúp những em học viên lớp 7 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận một thể hơn vô cùng nhiều.

Bạn đang xem: Đề thi toán cuối kì 2 lớp 7

Với cỗ tài liệu này đang giúp chúng ta học sinh ôn tập, hệ thống lại kiến thức môn Toán lớp 7, nâng cao kỹ năng giải đề thi và tự tin bước vào kỳ thi học kì 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời những em cùng theo dõi đề thi trên đây.


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao

Thống kê

Nhận diện được vệt hiệu, lập bảng tần số

Tính được số trung bình cộng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

10%

1

10%

3

20%

Biểu thức đại số

Viết được dạng thu gọn và sắp xếp đa thức một biến

Tìm được tổng hai nhiều thức một biến.

Tìm được nghiệm của đa thức một biến

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

20%

2

20%

3

40%

Tam giác

Giải thích hợp được nhì tam giác bằng nhau

Ứng dụng định lí Pytago vào giải việc thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

20%

Quan hệ giữa các yếu tố, những đường đồng quy

Giải say đắm được tia phân giác của tam giác

Chứng minh về tia phân giác, tía đường phân giác đồng quy

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

10%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

4

40%

2

20%

1

10%

10

10đ

100%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ……….

(gồm tất cả 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2020-2021

Môn thi: TOÁN 7

Ngày thi: …../…/2021

Câu 1 (2đ): Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh được lưu lại trong bảng bên dưới đây:

85789789128
67779876128
87799796512

a/ dấu hiệu ở đấy là gì? Số những giá trị là bao nhiêu?

b/ Lập bảng “tần số” .

c/ Tính số trung bình cùng (làm tròn một chữ số thập phân)

Câu 2(3đ): Cho hai nhiều thức f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 và g(x) = 3x + 3 – x – x2

a/ Thu gọn gàng và sắp xếp hai nhiều thức theo lũy thừa bớt dần của biến.

b/ Tính h(x) = f(x) + g(x).

Câu 3(1đ): kiếm tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x

Câu 4(3đ): Cho tam giác ABC nhọn và cân nặng tại A, con đường cao AH (H∈BC).

a/ nhì tam giác ABH và ACH có đều bằng nhau không? vị sao?

b/ Tia AH có phải là tia phân giác của góc BAC không? do sao?

c/ Kẻ tia phân giác BK (K ∈ AC) của góc ABC. Gọi O là giao điểm của AH và BK. Chứng minh rằng co là tia phân giác của góc ACB.

Câu 5(1đ): Một mảnh đất dạng hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng lớn như hình 1. Hỏi một người mong mỏi đi từ bỏ góc B đến góc D thì đi theo mặt đường nào là ngắn nhất và độ dài con đường đó là bao nhiêu mét?


Đáp án đề kiểm soát kì 2 lớp 7 môn Toán

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 (2đ)

a/ - tín hiệu là thời hạn làm một câu hỏi của 30 học tập sinh.

- Số những giá trị của vết hiện là 30.

0,25

0,25

b/ Bảng tần số:

Giá trị (x)

5

6

7

8

9

12

Tần số (n)

2

3

9

7

6

3

N = 30

0,5

c/ X= 7,9

0,5 - 0,25 - 0,25

Câu 2 (3đ)

a/ f(x) = 5 +3x2 – x - 2x2 = x2 – x + 5

g(x) = 3x + 3 – x – x2 = - x2 + 2x + 3

1,0

1,0

b/ h(x) = f(x) + g(x) = x2 – x + 5 - x2 + 2x + 3 = x + 8

0,5 – 0,5

Câu 3 (1đ)

A(x) = x2 – 4x = 0

x(x – 4)

x = 0 hoặc x – 4 = 0

x = 0 hoặc x = 4

Vậy A(x) có 2 nghiệm: x = 0; x = 4.

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (3đ)

a/ hai tam giác ABH cùng ACH đều bằng nhau theo trường thích hợp cạnh huyền cạnh góc vuông.

Bởi do hai tam giác ABH và ACH là nhì tam giác vuông có

0,5

0,5

b/ Tia AH là tia phân giác của góc BAC.

Bởi vày tam giác ABC cân tại A tất cả AH là đường cao.

0,5

0,5

c/ Ta gồm AH cùng BK là hai tuyến phố phân giác của tam giác ABC cắt nhau tại O phải CO là con đường phân giác sản phẩm ba. Vậy co là tia phân giác của góc ACB.

0,5 – 0,5

Câu 5 (1đ)

Một người muốn đi tự góc B đến góc D thì đi theo đường thẳng từ bỏ B đến D là ngắn nhất, độ dài lối đi là độ dài đoạn trực tiếp BD.

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông ABD ta có:

BD2 = AB2 + AD2 = 802 + 602 = 10 000

BD = 100.

Vậy độ dài đường ngắn tốt nhất đi trường đoản cú B mang lại D là 100m.

0,5

0,25

0,25


* Chú ý: học viên có bí quyết giải không giống đúng vẫn cho điểm tối đa.

.....................

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán lớp 7

cung cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
lever thấpCấp độ cao

1. Thống kê

Tìm tín hiệu , mốt của vệt hiệu.

Lập bảng tần số, tính số mức độ vừa phải cộng.

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

2

2

4

2đ =20%

2. Biểu thức đại số

Tìm bâc của solo thức, hai đơn thức đồng dạng.

Cộng trừ hai đa thức một biến. Tính cực hiếm đa thức.

Tìm nghiệm của đa thức một biến.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

2

3

1

6

4đ =40%

3. Tam giác, định lí Pita go

Nhận ra được những dạng quan trọng đặc biệt của tam giác.

Tính độ lâu năm cạnh nhờ vào định lí Pitago.

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

2

2đ =20%

4.Quan hệ giữa các yếu tố trongtam giác

Áp dụng đặc thù các cạnh của tam giác kiếm tìm độ lâu năm cạnh của tam giác.

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

1

1

1đ =10%

5.Tính chất các đương đồng qui vào tam giác

Vận đụng đặc điểm ba con đường trung đường trong tam giác ,tính độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1

1đ =10%

Tổng số câu

T.số điểm %

5

6

2 1

2đ 1đ

14

10đ=100%

Đề soát sổ học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời gian làm một câu hỏi ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và đánh dấu bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9

9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8


a/ dấu hiệu ở đây là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cộng .

d/ search mốt của vết hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ kiếm tìm bậc của 1-1 thức -2x2y3

b/ Tìm những đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): mang lại hai nhiều thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : mang đến đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý hiếm của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác làm sao là tam giác vuông cân,tam giác các .

Xem thêm: Cách In 2 Trang Pdf Trên 1 Mặt Giấy A4 Mới Nhất, Hỏi Cách In 4 Mặt Của File

b/ cho tam giác ABC gồm AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tra cứu độ dài cạnh BC, biết độ nhiều năm này là một số nguyên.