Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 năm 2021 (15 đề)

magdalenarybarikova.com biên soạn và sưu tầm cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2021 (15 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong số bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kỳ 2

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: giờ đồng hồ Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen và match

*

*

Question 4 : Listen and write the missing words or numbers

1. Let’s go lớn the …………………………..

Great idea!

2. Why vì chưng you want lớn go to the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went mập mạp Co …………………………

PART 2: READING and WRITING

Questions 5: Look và read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

*

Question 6: Look and read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go lớn Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go khổng lồ Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

Question 7: Look at the pictures and the letters. Complete the sentences

*

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic next Sunday. They are going to lớn the (2) ……………………….. They are going khổng lồ (3) ……………………………… some food, fruit và drinks. Linda is going lớn take a (4) …………………………. So they are going khổng lồ take some photos. Và they are going to lớn have a lot of fun.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: giờ đồng hồ Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

*

*

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen and number (Nghe với đánh số).

*

Question 2. Listen và tick √ (Nghe và đánh dấu √)

*

*

Question 3: Listen & complete the sentences(Lắng nghe và hoàn thànhcâu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time bởi you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What"s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING and WRITING

Question 4: Read and tick √(Đọc và dánh dấu)

1. Let’s go to lớn the supermarket. I want to buy some cakes & milk.

*

2.I want to go to the zoo because I want lớn see the animals.

*

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

*

4. Nam và his father are decorating their house.

*

Question 5: Matching (Nối câu sinh hoạt cột A đúng cùng với câu ngơi nghỉ cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 - d

1. Why do you want to lớn go khổng lồ the bookshop?

b.Yes, please.

1 -

2. Who is taller?

c. Because I want to lớn buy some pens.

2 -

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 -

4. Would you lượt thích some bread?

e. The sister is taller than the mother.

Xem thêm: Giải Đáp 1 Đô La Singapore Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Vnd, 1 Đô Singapore Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

4 -

Question 6: Look at the pictures và the letters. Write the words (Nhìn tranh cùng viết từ còn thiếu vào vị trí trống)

*

*

Question 7: Choose the word from the box & complete the dialogue(Điền từ cho sẵn vào chỗ trống).