Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 6

*

Bộ đề thi lớp 6 sách mới năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Đề thi Toán, Văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên mới nhất

Tuyển tập Đề thi lớp 6 sách mới tất cả các môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch Sử, Địa Lí, GDCD, Tin học, Công nghệ được biên soạn bám sát ba bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi các môn học lớp 6.

Mục lục Đề thi lớp 6 năm 2021 - 2022 sách mới

Mục lục Bộ đề thi Toán lớp 6 có đáp án

Mục lục Đề thi Ngữ Văn 6

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 6

Mục lục Đề thi Khoa học tự nhiên 6

Mục lục Đề thi Lịch Sử và Địa Lí 6

Mục lục Đề thi Công nghệ 6

Mục lục Đề thi Tin học 6

Lưu trữ: Bộ đề thi các môn học khác - sách cũ

Hiển thị nội dung

Mục lục Đề thi Vật Lí 6

Mục lục Đề thi Sinh học 6

Đề kiểm tra Địa Lí 6

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 6 Học kì 1

Hiển thị Đề kiểm tra

Đề kiểm tra Địa Lí lớp 6 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 6 Học kì 1 (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 6 Học kì 1 (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí lớp 6


Đề kiểm tra Địa Lí lớp 6 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 6 Học kì 2 (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 6 Học kì 2 (Lần 2)

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 6


Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử lớp 6 có đáp án


Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử lớp 6 có đáp án


Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 6 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 6 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 6 Học kì 1 có đáp án


Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học lớp 6 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 6 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 6 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 6 Học kì 2 có đáp án


Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ lớp 6 Học kì 1 có đáp án


Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ lớp 6 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Công nghệ lớp 6 Học kì 2 có đáp án


Top 4 Đề kiểm tra 15 phút GDCD 6 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi GDCD 6 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 1 GDCD 6 có đáp án
Xem thêm: Theo Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng Thì, Góc Tạo Bởi Tia Phản Xạ

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút GDCD 6 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi GDCD 6 Giữa học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 2 GDCD 6 có đáp án