de thi lich su lop 4 cuoi hoc ki 2 theo thong tu 22

TOP 15 Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 theo gót Thông tư 22 chung những em học viên lớp 4 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, nắm rõ cấu tạo đề đua nhằm đạt sản phẩm cao vô kỳ đua cuối học tập kì hai năm 2022 - 2023.

Mỗi đề đua đều phải sở hữu đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quỷ trận 4 cường độ theo gót Thông tư 22, chung thầy cô tìm hiểu thêm kiến thiết đề đua học tập kì hai năm 2022 - 2023 cho tới học viên của tôi. Dường như, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề đua học tập kì 2 môn Toán, Tiếng Việt. Mời thầy cô và những em theo gót dõi nội dung bài viết bên dưới đây:

Bạn đang xem: de thi lich su lop 4 cuoi hoc ki 2 theo thong tu 22

Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý theo gót Thông tư 22

 • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 1
 • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 2
 • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 3
 • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 4

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

TRƯỜNG TH…………..
Lớp…………………......

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 4
Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút (Không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn xoe trước câu vấn đáp em cho rằng đích nhất:

Câu 1: Nhà Hồ Thành lập vô thực trạng nào? (Mức 1)

A. Nhà Trần nhượng bộ ngôi cho tới mái ấm Hồ.
B. Nhà Trần giảm sút, Hồ Quý Ly truất mái ấm Trần lập nên mái ấm Hồ.
C. Cả A và B đều sai.

Câu 2: Nhà Hậu Lê đã từng gì nhằm quản lí lí khu đất nước? (Mức 2)

A. Soạn cỗ luật Gia Long.
B. Coi trọng việc đắp điếm đê chống phòng lũ lụt.
C. Soạn cỗ luật Hồng Đức và vẽ bạn dạng đồ gia dụng non sông.

Câu 3: Ở đầu thế kỉ XVI, non sông tớ bị phân chia hạn chế là do: (Mức 2)

A. Các tập đoàn lớn phong loài kiến xâu xé nhau giành giật giành quyền lực tối cao.
B. Giặc nước ngoài xâm quý phái xâm lăng VN.
C. Nhân dân ở những khu vực nổi lên giành giật giành khu đất đai.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Trình bày về việc xây dựng mái ấm Nguyễn? (Mức 2)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Câu 2: Nêu sản phẩm của việc nghĩa binh Tây Sơn tiến thủ đi ra Thăng Long tiêu xài khử cơ quan ban ngành chúng ta Trịnh. (Mức 3)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn xoe trước câu vấn đáp em cho rằng đích nhất:

Câu 1: Người dân sinh sống ở đồng vì thế Bắc cỗ đa số là người: (M1)

A. Dao
B. Chăm.
C. Kinh.

Câu 2: Đồng vì thế Nam cỗ bởi phù tụt xuống của sông này bồi đắp? (M1)

A. Sông Hồng và sông Mã.
B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.
C. Sông Thành Phố Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Câu 3: Một số vẹn toàn nhân dẫn cho tới hết sạch mối cung cấp thủy sản ven bờ là: (M2)

A. Do ngư gia đánh bắt cá bừa bến bãi.
B. Do mối cung cấp nước bị ô nhiễm và độc hại thực hiện cá bị tiêu diệt.
C. Tại ven bờ có tương đối nhiều bến bãi tắm thực hiện tác động sự sinh sinh sống của cá.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Khí hậu ở đồng vì thế duyên hải miền Trung như vậy nào? (M2)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Câu 2: Nêu một vài điểm sáng vượt trội về sông ngòi và khu đất đai của đồng vì thế Nam Sở (Mức 4).

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

A. PHẦN LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh đích từng câu được một điểm

Câu 1: B ; Câu 2: C; Câu 3: A

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Sau khi vua Quang Trung mất mặt, tận dụng triều đại Tây Sơn giảm sút (0,5 điểm) Năm 1802, Nguyễn Ánh lật sập triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn (0,5 điểm).

Câu 2: (1 điểm) Quân của Nguyễn Huệ tiếp cận đâu tấn công thắng cho tới cơ. (0,25 điểm). Năm 1786, nghĩa binh Tây Sơn thực hiện công ty Thăng Long (0,5 điểm), mở màn cho tới việc thống nhất lại non sông.(0,25 điểm)

B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh đích từng câu được 0,5 điểm

Câu 1: C ; Câu 2: B; Câu 3: A;

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (1điểm)

Khí hậu ở đồng vì thế duyên hải miền Trung: Mùa hạ, bên trên phía trên thông thường bị khô rạn, lạnh lẽo và hạn hán. (0,5 điểm. Cuối năm thông thường với mưa rộng lớn và bão dễ khiến ngập lụt. (0,25 điểm). Khu vực phía bắc sản phẩm Bạch Mã với mùa ướp lạnh. (0,25 điểm).

Câu 2: (1 điểm)

Đặc điểm về sông ngòi và khu đất đai của đồng vì thế Nam Bộ:

Đồng vì thế với màng lưới sông ngòi, sông ngòi nhằng nhịt (0,5 điểm). Ngoài khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ, đồng vì thế còn nhiều khu đất phèn, khu đất đậm rất cần được tôn tạo (0,5 điểm).

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
Nâng cao
Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Nhà Hồ

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

3. Nước Đại Việt thế kỷ XVI - XVIII

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Nhà Tây Sơn

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

5. Buổi đầu thời Nguyễn (1802 - 1858)

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

6. Đồng vì thế Bắc Bộ

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

7. Đồng vì thế Nam Bộ

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

8. Đồng vì thế duyên hải miền Trung

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

9. Vùng biển cả Việt Nam

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

3

2

1

1

6

4

Số điểm

3,0

3,0

2,0

1,0

1,0

6,0

4,0

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 2

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng kỹ năngCâu số/ số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng số câu/ số điểm
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1.Buổi đầu dựng nước và lưu giữ nước

1

1

1,0

1,0

2. Nước Đại Việt Thế kỉ XVI-XVIII

Câu số

2

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

3

1

Số điểm

1,0

1,0

3. Nhà Tây Sơn

4

1

1,0

1,0

4. Buổi đầu thời Nguyễn

(Từ năm 1802-1858)

Câu số

5

1

Số điểm

1,0

1,0

5. Đồng vì thế Bắc Bộ

6

7

1

1

1,0

1,0

1,0

1,0

6. Đồng vì thế Nam Bộ

Câu số

8

10

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

7. Đồng vì thế Duyên hải miền Trung

Câu số

9

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

6

4

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH&THCS………….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ - LỚP 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn giao phó đề)

* Khoanh tròn xoe vô vần âm trước ý vấn đáp đích cho những câu 1,2,4,6,8,9 và thực hiện những câu còn sót lại theo gót yêu thương cầu

Câu 1. Tên nước thứ nhất của VN là:

A. Văn Lang
B. Đại Cồ Việt.
C. Âu Lạc

Câu 2. Cuộc khẩn hoảng ở Đàng vô với sản phẩm như vậy nào?

A. Ruộng khu đất được khai thác.
B. Xóm buôn được tạo hình và cải cách và phát triển.
C. Ruộng khu đất được khai thác, buôn xóm được tạo hình và cải cách và phát triển. Tình liên minh trong những dân tộc bản địa càng ngày càng gắn kết.

Câu 3. Cuộc xung đột trong những tập đoàn lớn phong loài kiến làm ra đi ra những kết quả gì?

.................................................................................................................................................

Câu 4. Dưới thời vua Quang Trung chữ này được xem là chữ đầu tiên của quốc gia?

A. Chữ Nho
B. Chữ Nôm
C. Chữ quốc ngữ

Câu 5. Nhà Nguyễn Thành lập vô thực trạng này ?

..................................................................................................................................................

Câu 6. Thành phố thủ đô trước đó còn mang tên gọi là:

A. Cổ Loa
B. Hoa Lư
C. Đại La (Thăng Long).

Câu 7. Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng vì thế Bắc Bộ?

.................................................................................................................................................

Câu 8. Các dân tộc bản địa ở Nam Sở đa số là:

A. Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.
B. Kinh, Khơ-me, Thái, Mường.
C. Kinh, Khơ-me, Ba-na, Ê- đê.

Câu 9. Điều khiếu nại khá đầy đủ này tại đây nhằm hoạt động và sinh hoạt du ngoạn ở duyện hải miền Trung cải cách và phát triển thuận tiện là:

A. Có nhiều hotel, nhiều điểm phấn chấn đùa.
B. Có nhiệt độ thoáng mát xung quanh năm.
C. Có nhiệt độ thoáng mát xung quanh năm, với bãi tắm biển đẹp mắt, nước biển cả vô xanh rờn.

Câu 10. Hãy nêu những thuận tiện nhằm đồng vì thế Nam Sở trở nên vùng phát triển lúa gạo, trái ngược cây và thủy sản lớn số 1 nước ta?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

CâuĐáp ánĐiểmHướng dẫn chấm

1

A.Văn Lang

1,0

Chấm theo gót đáp án

2

C. Ruộng khu đất được khai thác, buôn xóm được tạo hình và cải cách và phát triển. Tình đoàn kết

1,0

3

Các tập đoàn lớn phong loài kiến xâu xé nhau giành giật giành ngai vàng vàng. Hậu trái ngược là non sông bị phân chia hạn chế, quần chúng rất rất đau đớn.

Xem thêm: ve tranh de tai uoc mo cua em lam bac si

1,0

Đúng từng ý đạt 0,5 điểm.

4

B. Chữ Nôm

1,0

Chấm theo gót đáp án

5

Năm 1802, Nguyễn Ánh lật sập triều đại Tây Sơn lập nên Triều Nguyễn.

1,0

Chấm theo gót đáp án

6

C. Đại La ( Thăng Long).

1,0

Chấm theo gót đáp án

7

Nhờ với khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ, mối cung cấp nước đầy đủ, người dân có tương đối nhiều tay nghề trồng lúa.

1,0

8

A. Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.

1,0

9

C. Có nhiệt độ thoáng mát xung quanh năm, với bãi tắm biển đẹp mắt, nước biển cả vô xanh

1,0

10

Những thuận tiện nhằm đồng vì thế Nam Sở trở nên vùng phát triển lúa gạo, trái ngược cây, thủy sản lớn số 1 toàn quốc là:

- Nhờ với khu đất đai phì nhiêu màu mỡ, diện tích S to lớn, nhiệt độ lạnh lẽo độ ẩm, người dân chăm chỉ làm việc.

-Vùng biển cả có tương đối nhiều cá, tôm và những thủy sản không giống, màng lưới sông ngòi dày quánh.

1,0

Mỗi ý đích đạt 0,5 điểm

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 3

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

TT

Mạch nội dung

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1

Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 cho tới năm 1400)

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Câu số

1

2

Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỷ XV)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Câu số

2

5

3

Nước Đại Việt thế kỷ XVI-XVIII

Số câu

1

1

Số điểm

1

0,5

Câu số

3

4

Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 cho tới năm 1858)

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

5

Thiên nhiên và hoạt động và sinh hoạt phát triển của nhân loại ở miền đồng vì thế Nam Bộ

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0,5

0,5

2

3

Câu số

6

7

8,9

6

Vùng biển cả nước ta.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Câu số

10

Tổng

số câu

3

2

3

1

1

8

2

số điểm

2

1

3

2

2

6

4

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

TRƯỜNG TH…………..
Lớp…………………......

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 4
Thời gian lận thực hiện bài: 50 phút (Không kể thời hạn phân phát đề)

Hãy khoanh tròn xoe trước ý đích nhất và triển khai những thắc mắc còn sót lại theo gót yêu thương cầu:

Câu 1: Vì sao Lê Lợi lựa chọn ải Chi Lăng thực hiện trận địa tấn công địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất rất cao, rời ra điểm kẻ thù đóng góp quân nên kẻ thù ko tìm tới được.
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng lớn có tương đối nhiều vàng bạc, phù hợp cho tới quân tớ triệu tập và dự trữ thực phẩm.
C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đàng thu hẹp, rừng cây um tùm phù hợp cho tới quân tớ phục kích.

Câu 2: Nhà Hậu Lê cho tới vẽ bạn dạng đồ gia dụng Hồng Đức nhằm thực hiện gì?

A Để quản lí lí khu đất đai, bảo đảm an toàn tự do của dân tộc bản địa.
B. Để bảo đảm an toàn trật tự động xã hội, rời tao loạn.
C. Để bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi của vua và con cái vua.
D. Để tô điểm cho tới non sông đẹp tuyệt vời hơn.

Câu 3: Nguyễn Huệ tiến thủ đi ra Thăng Long năm 1786 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tiêu khử cơ quan ban ngành chúng ta Trịnh.
B. Chiếm mái ấm Lê.
C. Chống quân Thanh xâm lăng.
D. Tiêu khử quân Mông – Nguyên.

Câu 4: Chọn và điền những kể từ ngữ in đậm tại đây vô điểm chấm của đoạn văn cho tới phù hợp:
(kiến trúc ; nghệ thuật; di tích văn hóa; quần thể.)

“ Kinh trở nên Huế là 1 …………………………(1) những công trình xây dựng …………………(2)
và ………………………..(3) tuyệt đẹp mắt. Đây là 1 ……………..(4) minh chứng sự tài hoa và tạo nên của quần chúng tớ.’’

Câu 5: Nhà Hậu Lê đã từng gì nhằm khuyến nghị việc học tập tập? Em với đánh giá gì về sự thực hiện ở trong phòng Hậu Lê?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Ở Tây Nam Sở, người dân thông thường thực hiện nhà tại đâu?

A. Trên sườn núi và bên trên gò.
B. Dọc theo gót những sông ngòi sông ngòi.
C. Dọc theo gót đàng xe hơi.
D. Trên xuồng, ghe, bên trên động cỏ.

Câu 7: Nét lạ mắt vô cuộc sống sinh hoạt của những người dân đồng vì thế Nam Sở là:

A. Chợ phiên, múa khèn.
B. Có nhạc cụ dân tộc bản địa lạ mắt.
C. Chợ nổi bên trên sông
D. Có hàng trăm ngàn nghề ngỗng tay chân.

Câu 8: Đúng ghi Đ sai ghi S vô vệt chấm.

A. Quần áo bà tía và cái khăn rằn là phục trang thông dụng của những người Nam cỗ ……..…..
B. Phụ phái đẹp Chăm và Kinh với phục trang như thể nhau ……..…..
C. Nước tớ khai quật bờ cát trắng nhằm thực hiện vật liệu cho tới công nghiệp thủy tinh……..…..
D. Thủy sản của đồng vì thế Nam Sở chỉ nhằm mục đích đáp ứng vô nước……..…..

Câu 9: Nối thương hiệu những TP. Hồ Chí Minh ở cột A với vấn đề ở cột B sao cho tới tương thích.

Câu 9

Câu 10: Em hãy nêu tầm quan trọng của Biển Đông so với VN.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

LỊCH SỬ: (5 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) ý C

Câu 2: (0,5 điểm) ý A

Câu 3: (1điểm) ý A

Câu 4: (1 điểm) từng ý ghi 0,5 điểm: quần thể - bản vẽ xây dựng - thẩm mỹ và nghệ thuật - di tích văn hóa truyền thống.

Câu 5: (2 điểm ) Đúng từng ý sau được 0,5 điểm

 • Đặt đi ra lễ xướng danh (lễ hiểu thương hiệu người đỗ).
 • Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng).
 • Khắc thương hiệu tuổi tác người đỗ cao vô bia đá dựng ở Văn Miếu.
 • Qua việc thực hiện bên trên em thấy thời Hậu Lê việc thi tuyển ra mắt nền nếp và với quy củ.

ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Câu 6: (0,5 điểm) ý B .

Câu 7: (0,5 điểm) Ý C

Câu 8: (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,25 điểm

A- Đ B- S C- Đ D- S

Câu 9: (1 điểm) Nối đích từng ý được 0,25 điểm

Câu 9

Câu 10: ( 2 điểm) Nêu được từng ý sau được 0,5 điểm

 • Kho muối bột vô tận
 • Có nhiều tài nguyên, thủy sản quý
 • Điều hoà khí hậu
 • Có nhiều bãi tắm biển đẹp mắt, nhiều vũng, vịnh thuận tiện cho tới việc cải cách và phát triển du ngoạn và kiến thiết những cảng biển cả, đàng giao thông vận tải thuận tiện cho tới việc mua bán kinh tế….

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lí lớp 4 - Đề 4

Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Khoanh tròn xoe vô vần âm trước đáp án đích.

Câu 1: (1 điểm) Vì sao Lê Lợi lựa chọn ải Chi Lăng thực hiện trận địa tấn công địch?

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đàng thu hẹp, rừng cây um tùm phù hợp cho tới quân tớ phục kích.
B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng lớn có tương đối nhiều vàng bạc, phù hợp cho tới quân tớ triệu tập và dự trữ thực phẩm.
C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất rất cao, rời ra điểm kẻ thù đóng góp quân nên kẻ thù ko tìm tới được.

Câu 2: (1 điểm) Quang Trung tiếp tục sử dụng kế tiếp gì nhằm vượt qua quân Thanh?

A. Nhử địch vô trận địa phục kích của tớ rồi phóng hoả, phun thương hiệu.
B. Nhử địch vô trận địa phục kích của tớ ở sông Bạch Đằng.
C. Ghép những miếng ván trở nên tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài cứ trăng tròn người khênh một tấm tiến thủ lên.

Câu 3: (1 điểm) Điền những kể từ ngữ: (thanh bình, khuyến nông, ruộng hoang phí, buôn quê) vô điểm trống rỗng của những câu ở đoạn văn sau cho tới quí hợp:

Quang Trung công bố “Chiếu .................................”, mệnh lệnh cho tới dân từng vứt ........................... cần quay trở lại quê cũ cấy cày, khai thác ........................... . Với quyết sách này, chỉ vài ba năm tiếp theo, vụ mùa quay về xanh tươi, thôn ấp lại .........................

Câu 4: (1điểm) Nhà Hậu Lê đã từng gì nhằm khuyến nghị việc học tập tập? Em với đánh giá gì về sự việc thực hiện ở trong phòng Hậu Lê?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 5: (1điểm) Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân đi ra Bắc nhằm thực hiện gì?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 6: (1điểm) Các dân tộc bản địa sinh sống đa số ở đồng vì thế Duyên hải miền Trung là:

A. Kinh, Chăm.
B. Kinh, Khơ-me.
C. Kinh, Ê-đê

Câu 7: (1điểm) Dựa vô sự nắm rõ của em, hãy cho thấy thêm đồng vì thế Bình Phú – Khánh Hoà ni với những tỉnh này của nước ta?

A. Bình Định; Khánh Hoà.
B. Bình Định; Phú Yên; Khánh Hoà.
C. Phú Yên; Khánh Hoà

Câu 8: (1 điểm) Những ĐK thuận tiện này nhằm đồng vì thế Nam Sở trở nên vùng phát triển lúa gạo, trái ngược cây lớn số 1 cả nước?

A. Nhờ vạn vật thiên nhiên ưu đãi, người dân chăm chỉ làm việc.
B. Có nhiều dân tộc bản địa sinh sinh sống.
C. Nhờ những thần linh hộ trì cho tới được mùa.

Câu 9: (1 điểm) Vì sao Huế được gọi là TP. Hồ Chí Minh du lịch?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 10: Em hãy nêu tầm quan trọng của Biển Đông so với nước ta?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Đáp án, chỉ dẫn chấm môn Lịch sử - Địa lý học tập kì 2 lớp 4

CÂUÝĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤMĐIỂM

Câu 1

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đàng thu hẹp, rừng cây um tùm phù hợp cho tới quân tớ phục kích.

1 điểm

Câu 2

C . Ghép những miếng ván trở nên tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài cứ trăng tròn người khênh một tấm tiến thủ lên.

1 điểm

Câu 3

Quang Trung công bố “Chiếu khuyến nông”, mệnh lệnh cho tới dân từng vứt làng quê cần quay trở lại quê cũ cấy cày, khai thác ruộng hoang. Với quyết sách này, chỉ vài ba năm tiếp theo, vụ mùa quay về xanh tươi, thôn ấp lại thanh bình.

1 điểm

Câu 4

Để khuyến nghị người học tập mái ấm Hậu Lê tiếp tục bịa đặt ra

- Lễ xứng danh  lễ hiểu thương hiệu người đỗ).

- Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng).

- Khắc thương hiệu tuổi tác người đỗ cao vô bia đá dựng ở Văn Miếu.

Qua việc thực hiện bên trên tớ thấy thời Hậu Lê việc thi tuyển ra mắt nền nếp và với quy củ.

1 điểm

Câu 5

Nguyễn Huệ kéo quân đi ra Bắc,tiến thủ vô Thăng Long tiêu xài khử cơ quan ban ngành chúng ta Trịnh.

1 điểm

Câu 6

A. Kinh, Chăm

1 điểm

Câu 7

B. Bình Định; Phú Yên; Khánh Hoà.

1 điểm

Câu 8

.

A. Nhờ vạn vật thiên nhiên ưu đãi, người dân chăm chỉ làm việc.

1 điểm

Câu 9

Huế có tương đối nhiều cảnh vạn vật thiên nhiên đẹp mắt, nhiều công trình xây dựng bản vẽ xây dựng cổ có mức giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật cao nên hấp dẫn nhiều khách hàng du ngoạn.

1 điểm

Câu 10

Biển nhộn nhịp với vai trò:

- Kho muối bột vô tận

- Có nhiều tài nguyên, thủy sản quý

- Điều hoà khí hậu

Xem thêm: anh di anh nho que nha nho canh rau muong nho ca dam tuong

- Có nhiều bãi tắm biển đẹp mắt, nhiều vũng, vịnh thuận tiện cho tới việc cải cách và phát triển du ngoạn và kiến thiết những cảng biển cả.

1 điểm

Ma trận nội dung đánh giá thời điểm cuối năm môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Mạch nội dungSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê (thế kỉ XV)Số câu1111
Câu số14
Số điểm1111
Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIIISố câu11121
Câu số235
Số điểm11121
Thiên nhiên và hoạt động và sinh hoạt phát triển của nhân loại ở miền đồng vì thế.Số câu111131
Câu số6897
Số điểm111131
Vùng biển cả Việt NamSố câu11
Câu số10
Số điểm11
TổngSố câu32112164
Số điểm32112164

>> Download tư liệu nhằm tìm hiểu thêm hoàn hảo cỗ đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 theo gót Thông tư 22