Tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh - Đề thi cuối kì 2 môn Khoa học lớp 5 có đáp án


Bạn đang xem: Đề thi khoa học lớp 4 kì 2

Tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh - Đề thi cuối kì 2 môn Khoa học lớp 5 có đáp án 4 79 0
Tải Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án 8 184 1
Tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai - Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai - Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 6 75 2
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng, Bình Dương năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng, Bình Dương năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 3 52 4
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Hòa Chánh 2 năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Hòa Chánh 2 năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 5 46 1
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 2 48 0
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Tiến Thịnh B năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Tiến Thịnh B năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 3 28 0
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội - Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội - Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 3 31 0
Tải Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án 6 325 2
Tải Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án 10 408 7
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2019 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2019 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 5 31 1
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 3 50 2
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Đồng Kho năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học Đồng Kho năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 5 21 0
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường Tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 5 17 0
Tải Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let"s Learn English 2 - Đề thi cuối kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2015 - 2016 theo giáo trình Let"s Learn English 2 - Đề thi cuối kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án 3 33 0
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Trần Quang Khải, TP. Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 3 21 1
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án
Tải Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 có đáp án 4 31 1


Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 48 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 74+75

Trường TH Phương Trà 2 Thứ ngày tháng 5 năm 2011 Lớp: Bốn /…. Bài kiểm tra cuối học kì II Họ và tên: Môn : Khoa học 4 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận xét của giáo viên I/ Traéc nghieäm: * Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: Câu 1 : Thuyền trưởng người Anh chia sức gió thành mấy cấp? (0,5 điểm) A. 13. B. 12 C. 10 D. 14 Câu 2 : Bảo vệ bầu không khí trong sạch em,và gia đình phải làm gì? (0,5đ) A. Giảm khói bụi, trồng rừng, đun khói bếp. B. Thu gom và xử lí phân, rác hợp lí, giảm khói, bụi, khí thải độc hại, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh C. Nhà có cầu vệ sinh bắt ra sông. D. Không cần thu gom rát, giảm khói bụi, bếp, giảm động cơ xe. Câu 3 : Âm thanh được phát ra từ đâu? (0,5 điểm) A. Do tai nghe B. Mắt nhìn thấy C. Âm thanh do các vật rung động phát ra. D. Tai nghe, mắt thấy từ các vật có âm thanh Câu 4 : Âm thanh cần thiết cho cuộc sống chúng ta như thế nào? (0,5 điểm) A. Nhằm để cơ thể phát triển trí não phát triển ngôn ngữ nói B. Tạo ra tiếng ồn để nghe C. Con người không cần thiết để nghe âm thanh. D. Nhờ có âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu, Câu 5 : Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? (0,5 điểm) A. Ở sau bóng đèn B. Không có mặt trời chiếu sáng C. Lấy tay che bóng đèn, dùng đèn pin D. Phía sau vật cản sáng, khi được chiếu sáng . Câu 6 : Vật nào sau đây tự phát sáng ? (0,5 điểm) A. Trái đất. B. Mặt trời C. Mặt trăng D. Đèn dầu Câu 7 : Việc nào sau đây Khơng nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra ? (0,5 điểm) A. Tranh thủ ra khơi đánh đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến. B. Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường. C. Đến nơi trú ẩn an tồn nếu cần thiết D. Cắt điện ở những nơi cần thiết. Câu 8 : Tại sao người ta phải sục khí vào trong bể cá ? (0,5 điểm) A. Cung cấp khí các – bơ – níc cho cá. B. Nạp khí ni- tơ cho cá . C. Bơm hơi nước cho cá D. Để cung cấp khí ơ – xi cho cá. Câu 9 : Để sống và phát triển bình thường, động vật cần: (0,5 đ ) A. Đủ nước, ánh sáng và khơng khí. B. Ánh sáng, thức ăn, nước C. Chất đạm, khơng khí D. Có đủ nước, ánh sáng , thức ăn, khơng khí. Câu 10:Điều gì có thể xảy ra nếu ta sống ở nơi thường xun có tiếng ồn?(0,5 đ) A. Khơng có hại gì. B. Ta có thể quen dần tiếng ồn C. Đau đầu, mất ngủ, tai nghe kém, suy nhược thần kinh. D. Mất ngủ, bực bội Câu 11: Khi bị bệnh, cần ăn uống như thế nào? (0,5 điểm) A. Ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa, cá loại rau xanh, quả chín để bồi bổ cơ thể. B. Khơng được dùng nhiều các loại thức ăn trên. C. Chỉ ăn khi có ý kiến của bác sĩ. D. Nên kiêng ăn tốt cho sức khỏe. Câu 12:Điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe con người khi nguồn nước bị ơ nhiểm? (0,5 đ) A. Làm khơng khí bị ơ nhiễm, ảnh hưởng đến con người. B. Lan truyền các loại bệnh dịch tả, li, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, C. Khơng có nước để sinh hoạt. D. Nên không nấu ăn khi nước bị ô nhiễm. II/ Tự luận: Câu 13: Động vật cần gì để sống? ( 1,5 điểm ) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 14 : Thực vật cần gì để sống? ( 1,5 đ) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 15 : Nêu những tác hại của ánh sáng đối với mắt ? (1 điểm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM HỌC KÌ II MÔN : KHOA HỌC - KHỐI 4 I/ Trắc nghiệm Câu 1: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 2: B ( 0,5 đđiểm ) Câu 3: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 4: D ( 0,5 đđiểm ) Câu 5 : D ( 0,5 điểm ) Caâu 6 : B ( 0,5 đđiểm ) Câu 7 : A ( 0,5 đđiểm ) Câu 8 : D ( 0,5 đđiểm ) Caâu 9 : D ( 0,5 đđiểm ) Câu 10: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 11: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 12: B ( 0,5 đđiểm ) II/ Tự luận: Câu 13 : (1,5 điểm ) - Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường. Câu 14 : (1,5 điểm ) - Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường. Câu 15 : (1 điểm ) - Ánh sáng không thích hợp sẽ có hại cho mắt. - Ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt có thể làm hỏng mắt. - Học, đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh đếu có hại cho mắt. Nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, ti – vi cũng làm hại mắt. . Trường TH Phương Trà 2 Thứ ngày tháng 5 năm 20 11 Lớp: Bốn /…. Bài ki m tra cuối học kì II Họ và tên: Môn : Khoa học 4 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận. nghieäm: * Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: Câu 1 : Thuyền trưởng người Anh chia sức gió thành mấy cấp? (0,5 điểm) A. 13. B. 12 C. 10 D. 14 Câu 2 : Bảo vệ. điểm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM HỌC KÌ II MÔN : KHOA HỌC - KHỐI 4 I/ Trắc nghiệm Câu 1: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 2: B ( 0,5 đđiểm ) Câu 3: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 4: D ( 0,5 đđiểm ) Câu 5 : D ( 0,5