cài đặt Đề kiểm soát cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học tập 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, tp. Hà tĩnh - Đề thi cuối kì 2 môn kỹ thuật lớp 5 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi khoa học lớp 4 kì 2

download Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 5 năm học tập 2014-2015 trường Tiểu học tập Đức Lâm, tỉnh hà tĩnh - Đề thi cuối kì 2 môn khoa học lớp 5 gồm đáp án 4 79 0
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh tất cả file nghe năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 có đáp án
tải Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh tất cả file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 có đáp án 8 184 1
tải Đề soát sổ cuối học tập kì 2 môn công nghệ lớp 4 năm học 2014-2015 trường tè học bạn dạng Cầm, lào cai - Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 gồm đáp án
tải Đề soát sổ cuối học kì 2 môn khoa học lớp 4 năm học 2014-2015 trường đái học bạn dạng Cầm, lào cai - Đề thi học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 tất cả đáp án 6 75 2
download Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 phòng GD&ĐT Dầu Tiếng, tỉnh bình dương năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 tất cả đáp án
tải Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 phòng GD&ĐT Dầu Tiếng, bình dương năm học 2016 - 2017 - Đề bình chọn cuối học kì 2 môn khoa học lớp 4 tất cả đáp án 3 52 4
mua Đề thi học tập kì 2 môn khoa học lớp 4 trường tiểu học tập Hòa Chánh 2 năm học năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn công nghệ lớp 4 gồm đáp án
download Đề thi học tập kì 2 môn khoa học lớp 4 ngôi trường tiểu học tập Hòa Chánh hai năm học năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn công nghệ lớp 4 có đáp án 5 46 1
cài Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 trường đái học trằn Quang Khải, tp hồ chí minh năm năm 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 2 môn công nghệ lớp 4 bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 trường tè học trằn Quang Khải, tp.hồ chí minh năm năm nhâm thìn - 2017 - Đề soát sổ học kì 2 môn công nghệ lớp 4 bao gồm đáp án 2 48 0
cài Đề thi học tập kì 2 môn công nghệ lớp 4 ngôi trường tiểu học tập Tiến Thịnh B năm năm 2016 - 2017 - Đề chất vấn học kì 2 môn khoa học lớp 4 có đáp án
cài đặt Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 trường tiểu học Tiến Thịnh B năm 2016 - 2017 - Đề khám nghiệm học kì 2 môn công nghệ lớp 4 bao gồm đáp án 3 28 0
cài Đề kiểm tra học kì 2 môn công nghệ lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Kim An, tp hà nội - Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 có đáp án
download Đề kiểm tra học kì 2 môn công nghệ lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Kim An, hà thành - Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 có đáp án 3 31 0
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 7 tất cả đáp án
tải Đề thi học kì 2 lớp 7 môn giờ Anh bao gồm file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 7 có đáp án 6 325 2
download Đề thi học tập kì 2 lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh có file nghe năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 9 tất cả đáp án
mua Đề thi học kì 2 lớp 9 môn giờ Anh bao gồm file nghe năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 9 bao gồm đáp án 10 408 7
thiết lập Đề thi học tập kì 2 môn khoa học lớp 4 năm 2019 theo Thông tư 22 - Đề khám nghiệm học kì 2 môn công nghệ lớp 4 có đáp án
sở hữu Đề thi học tập kì 2 môn công nghệ lớp 4 năm 2019 theo Thông tư 22 - Đề đánh giá học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 gồm đáp án 5 31 1
download Đề thi học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tứ 22 - Đề đánh giá học kì 2 môn công nghệ lớp 4 có đáp án
download Đề thi học tập kì 2 môn khoa học lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông bốn 22 - Đề soát sổ học kì 2 môn công nghệ lớp 4 gồm đáp án 3 50 2
cài Đề thi học kì 2 môn công nghệ lớp 4 ngôi trường Tiểu học Đồng Kho năm năm nhâm thìn - 2017 - Đề bình chọn học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 có đáp án
sở hữu Đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 4 ngôi trường Tiểu học Đồng Kho năm 2016 - 2017 - Đề soát sổ học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 có đáp án 5 21 0
cài đặt Đề thi học tập kì 2 môn khoa học lớp 4 trường tiểu học số 1 Ân Đức, Bình Định năm 2016 - 2017 - Đề bình chọn học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 gồm đáp án
cài Đề thi học tập kì 2 môn công nghệ lớp 4 trường đái học tiên phong hàng đầu Ân Đức, Bình Định năm năm nhâm thìn - 2017 - Đề soát sổ học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 bao gồm đáp án 5 17 0
cài đặt Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 4 năm học năm ngoái - năm nhâm thìn theo giáo trình Let"s Learn English 2 - Đề thi cuối kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 4 năm học 2015 - năm 2016 theo giáo trình Let"s Learn English 2 - Đề thi cuối kì 1 môn giờ Anh lớp 4 tất cả đáp án 3 33 0
mua Đề thi học tập kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 trường đái học trằn Quang Khải, thành phố hcm năm năm nhâm thìn - 2017 - Đề chất vấn học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 gồm đáp án
cài đặt Đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 4 trường tè học trần Quang Khải, tphcm năm năm nhâm thìn - 2017 - Đề bình chọn học kì 2 môn khoa học lớp 4 có đáp án 3 21 1
cài Đề thi học kì 2 môn công nghệ lớp 4 năm học năm 2016 - 2017 theo Thông bốn 22 - Đề đánh giá học kì 2 môn khoa học lớp 4 có đáp án
cài Đề thi học kì 2 môn kỹ thuật lớp 4 năm học năm nhâm thìn - 2017 theo Thông tư 22 - Đề soát sổ học kì 2 môn công nghệ lớp 4 bao gồm đáp án 4 31 1


Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 48 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 74+75

trường TH Phương Trà 2 sản phẩm ngày tháng 5 năm 2011 Lớp: tứ /…. Bài kiểm tra cuối học kì II Họ và tên: Môn : kỹ thuật 4 thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm dìm xét của gia sư I/ Traéc nghieäm: * Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng mang lại từng thắc mắc dưới đây: Câu 1 : Thuyền trưởng fan Anh phân chia sức gió thành mấy cấp? (0,5 điểm) A. 13. B. 12 C. 10 D. 14 Câu 2 : đảm bảo bầu ko khí trong sáng em,và gia đình phải làm cho gì? (0,5đ) A. Giảm khói bụi, trồng rừng, đun sương bếp. B. Lượm lặt và up load phân, rác hợp lí, bớt khói, bụi, khí thải độc hại, bảo vệ rừng cùng trồng các cây xanh C. Nhà bao gồm cầu dọn dẹp vệ sinh bắt ra sông. D. Không nên thu gom rát, giảm khói bụi, bếp, giảm hộp động cơ xe. Câu 3 : Âm thanh được vạc ra trường đoản cú đâu? (0,5 điểm) A. Bởi vì tai nghe B. Góc nhìn thấy C. Âm thanh do các vật rung động phát ra. D. Tai nghe, đôi mắt thấy từ các vật có music Câu 4 : Âm thanh quan trọng cho cuộc sống bọn họ như vắt nào? (0,5 điểm) A. Nhằm để cơ thể phát triển trí não cách tân và phát triển ngôn ngữ nói B. Tạo ra tiếng ồn để nghe C. Con bạn không cần thiết để nghe âm thanh. D. Nhờ bao gồm âm thanh, bạn có thể học tập, nói chuyện, hưởng thụ âm nhạc, báo hiệu, Câu 5 : trơn tối lộ diện ở đâu cùng khi nào? (0,5 điểm) A. Ở sau đèn điện B. Không có mặt trời phát sáng C. đem tay bịt bóng đèn, cần sử dụng đèn sạc D. Phía sau đồ gia dụng cản sáng, lúc được thắp sáng . Câu 6 : vật dụng nào sau đây tự thắp sáng ? (0,5 điểm) A. Trái đất. B. Phương diện trời C. Phương diện trăng D. Đèn dầu Câu 7 : bài toán nào tiếp sau đây Khơng đề xuất làm nhằm phòng chống tác hại do bão tạo ra ? (0,5 điểm) A. Tranh thủ ra khơi đánh đánh bắt cá cá lúc nghe đến tin bão sắp tới đến. B. Chặt bớt những cành cây ở những cây to ngay sát nhà, ven đường. C. Đến địa điểm trú ẩn an tồn nếu cần thiết D. Giảm điện ở những nơi buộc phải thiết. Câu 8 : vì sao người ta buộc phải sục khí vào trong bể cá ? (0,5 điểm) A. Cung cấp khí các – bơ – níc đến cá. B. Nạp khí ni- tơ đến cá . C. Bơm tương đối nước mang đến cá D. Để cung cấp khí ơ – xi cho cá. Câu 9 : Để sinh sống và trở nên tân tiến bình thường, động vật hoang dã cần: (0,5 đ ) A. Đủ nước, ánh nắng và khơng khí. B. Ánh sáng, thức ăn, nước C. Hóa học đạm, khơng khí D. Gồm đủ nước, ánh sáng , thức ăn, khơng khí. Câu 10:Điều gì hoàn toàn có thể xảy ra nếu ta sống ở khu vực thường xun bao gồm tiếng ồn?(0,5 đ) A. Khơng ăn hại gì. B. Ta rất có thể quen dần tiếng ồn C. Đau đầu, mất ngủ, tai nghe kém, suy nhược thần kinh. D. Mất ngủ, bực bội Câu 11: khi bị bệnh, cần nạp năng lượng uống như thế nào? (0,5 điểm) A. Ăn các thức ăn có giá trị dinh dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa, cá một số loại rau xanh, quả chín để bổ dưỡng cơ thể. B. Khơng được dùng nhiều các loại thức nạp năng lượng trên. C. Chỉ nạp năng lượng khi có chủ ý của bác sĩ. D. Nên kiêng ăn giỏi cho mức độ khỏe. Câu 12:Điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe con tín đồ khi nguồn nước bị ơ nhiểm? (0,5 đ) A. Có tác dụng khơng khí bị ơ nhiễm, ảnh hưởng đến con người. B. Lan truyền các loại bệnh dịch tả, li, yêu mến hàn, tiêu chảy, bại liệt, C. Khơng có nước để sinh hoạt. D. Buộc phải không nấu ăn uống khi nước bị ô nhiễm. II/ tự luận: Câu 13: Động vật cần gì để sống? ( 1,5 điểm ) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 14 : Thực vật đề nghị gì nhằm sống? ( 1,5 đ) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 15 : Nêu những hiểm họa của ánh sáng đối với mắt ? (1 điểm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ mang đến ĐIỂM HỌC KÌ II MÔN : KHOA HỌC - KHỐI 4 I/ Trắc nghiệm Câu 1: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 2: B ( 0,5 đđiểm ) Câu 3: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 4: D ( 0,5 đđiểm ) Câu 5 : D ( 0,5 điểm ) Caâu 6 : B ( 0,5 đđiểm ) Câu 7 : A ( 0,5 đđiểm ) Câu 8 : D ( 0,5 đđiểm ) Caâu 9 : D ( 0,5 đđiểm ) Câu 10: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 11: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 12: B ( 0,5 đđiểm ) II/ từ luận: Câu 13 : (1,5 điểm ) - Động vật cần có đủ ko khí, thức ăn, nước uống cùng ánh sáng thì mới có thể tồn tại, cải cách và phát triển bình thường. Câu 14 : (1,5 điểm ) - Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, ko khí cùng ánh sáng thì mới sống và trở nên tân tiến bình thường. Câu 15 : (1 điểm ) - Ánh sáng sủa không phù hợp sẽ bất lợi cho mắt. - Ánh sáng quá táo tợn chiếu vào mắt hoàn toàn có thể làm hỏng mắt. - Học, đọc sách dưới ánh nắng quá yếu hoặc quá táo tợn đếu bất lợi cho mắt. Nhìn quá thọ vào màn hình máy tính, ti – vi cũng làm hại mắt. . Trường TH Phương Trà 2 vật dụng ngày tháng 5 năm trăng tròn 11 Lớp: tư /…. Bài ki m tra cuối học kì II Họ cùng tên: Môn : công nghệ 4 thời hạn làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận. Nghieäm: * Khoanh tròn vần âm trước ý trả lời đúng cho từng thắc mắc dưới đây: Câu 1 : Thuyền trưởng fan Anh phân tách sức gió thành mấy cấp? (0,5 điểm) A. 13. B. 12 C. 10 D. 14 Câu 2 : Bảo vệ. điểm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ đến ĐIỂM HỌC KÌ II MÔN : KHOA HỌC - KHỐI 4 I/ Trắc nghiệm Câu 1: A ( 0,5 đđiểm ) Câu 2: B ( 0,5 đđiểm ) Câu 3: C ( 0,5 đđiểm ) Câu 4: D ( 0,5 đđiểm ) Câu 5 : D ( 0,5