Gửi các em học viên “<Đề thi có đáp án> Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Lại Xuân”. magdalenarybarikova.com mong muốn nó để giúp đỡ các em học tập và có tác dụng bài xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát môn toán lớp 7


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

<Đề thi tất cả đáp án> Khảo sát quality môn lớp 7 môn Toán trường thcs Lại Xuân – tp hải phòng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm) Tính cấp tốc nếu tất cả thể:

*

Bài 2 (2 điểm) tìm kiếm x biết:

*
Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A gồm 40 học sinh. Điểm soát sổ Toán bao gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình cùng yếu. Trong số đó số bài xích đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài lấy điểm khá chỉ chiếm 3/2 số bài lấy điểm giỏi. Các loại yếu chiếm 01/05 số bài còn lại.

a) Tính số bài bác kiểm tra mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm vừa đủ so với học sinh cả lớp.

Bài 4  (3 điểm). đến gócAOB = 1350, C là một điểm nằm bên trong góc AOB làm thế nào cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia OC.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC.Hãy chứng tỏ OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm): a) chứng tỏ rằng:

*

b) chứng tỏ rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố thuộc nhau ( n∈ N )

Đáp án và chỉ dẫn chấm đề KSCL đầu năm toán lớp 7 trường trung học cơ sở Lại Xuân năm 2015.

Xem thêm: Tuyển Tập 99 Mẫu Hình Xăm Hợp Tuổi Ngọ Xăm Hình Gì, Tuổi Canh Ngọ Nên Xăm Hình Gì


*
Đáp án câu 1
*
Đáp án câu 2
*
Đáp án câu 3,4
*
Đáp án câu 5

Trường Trung học đại lý Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.