Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2019 - 2020 bao gồm đáp án chi tiết là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm đánh giá unique đầu vào thi tuyển chọn lớp 6, trên đây là tài liệu cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài ôn tập chuẩn bị cho bài thi vào lớp 6 đạt hiệu quả cao. Mời những em học sinh cùng xem thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát lớp 6


Đề khảo sát quality đầu năm môn Toán 6

Đề bài: Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 Đáp án Đề kiểm tra đầu xuân năm mới môn Toán 6

Đề bài: Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy Khoanh vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Điền vào chỗ bố chấm số yêu thích hợp:

*

a. 1

b. 2

c. 5

d. 6

Câu 2: một tờ 5 bao gồm 32 học sinh. Trong những số ấy số học sinh nữ là 3/4 học sinh so đối với tất cả lớp. Hỏi số học viên nam của lớp là bao nhiêu?

a. 7

b. 10

c. 24

d. 8

Câu 3: Hãy đổi đơn vị 1m2 = … mm2

a. 1000

b. 1 000 000

c. 10 000

d. 100 000

Câu 4: bên trên tàu thuỷ có 45 con cừu. Tất cả 5 nhỏ bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?

a. Xung quanh được

b. 50 tuổi

c. 9 tuổi

d. 40 tuổi

Câu 5: Tính x - 5,68 = 25,23

a. X = 30,98

b. X = 19,91

c. X = 29,91

d. X = 30,91

Câu 6: Hãy thay đổi 5,4 phút = … giây

a. 54

b. 540

c. 324

d. 304

II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Một cửa hàng có 7250kg gạo. Siêu thị đã bán tốt 2/5 số gạo đó. Tiếp nối lại buôn bán thêm 370kg gạo nữa. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu tạ gạo?

Câu 2: tìm x, biết: (3 điểm)

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Câu 3 (2điểm )

Một hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ) tất cả chiều rộng lớn 30 cm, chiều dài bởi 4/3 chiều rộng. Bên trên cạnh AB, bạn ta lấy điểm M. Trên cạnh CD bạn ta mang điểm N, phải đoạn DC bằng 1/3 NC .

Tính diện tích s hình tam giác MDN với MNC

Đáp án Đề kiểm tra đầu xuân năm mới môn Toán 6

I.

Xem thêm: Lịch Sử 12: Bộ 10 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sử 12 Học Kì 2 Trắc Nghiệm Có Đáp Án )

Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

D

B

A

D

C

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

*
số gạo của siêu thị là:

7250 x

*
= 2900(kg) (0,5 điểm)

Số gạo đã phân phối là:

2900 + 370 = 3270(kg) (0,5 điểm)

Số gạo còn lại là:

7250 - 3270 = 3980(kg) xuất xắc 39,8 tạ (0,5 điểm)

Đáp số: 39,8 tạ gạo (0,5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Câu a)

x – 72 = 39 + 25

x – 72 = 84

x = 84 + 72

x = 156

0,75 đ

Câu b)

3,5 + x = 4,72 + 2,48

3,5 + x = 7,2

x = 7,2 – 3,5

x = 3,7

0,75 đ

Câu c)

x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 1

0,75 đ

Câu d)

132 : x = 3

x = 132 : 3

x = 44

0,75 đ

Câu 3:

Giải

Chiều lâu năm DC là: 30 = 40 (cm)

Ta tất cả sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau 3 + 1 = 4 (phần)

Chiều lâu năm đoạn DN: 40 : 4 = 10 (cm)

Chiều daii đoạn NC: 10 x 3 = 30 (cm)

Diện tích tam giác MDN: 10 x30 : 2 = 150 (cm2)

Diện tích tam giác MNC: 30 x30 : 2 = 450 (cm2)

Đáp số: diện tích tam giác MDN: 150 cm2

Diện tích tam giác MNC: 450 cm2

Đề thi nguồn vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán bao hàm 2 phần tranh tài trắc nghiệm và thắc mắc tự luận tất cả đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học viên nắm được kết cấu đề thi, hệ thống lại cục bộ kiến thức sẽ học lớp 5 sẵn sàng cho kì thi đầu vào lớp 6 và lịch trình học lớp 6.