Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (20 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (20 đề). Hy vọng với bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong số bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bao gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 mon 10 là:

A. Máy ba

B. Lắp thêm tư

C. Vật dụng năm

D. Máy sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần tự luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thiết bị tự từ phệ đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào nơi chấm:

+ Số 23 gồm … chục cùng … đơn vị.

+ Số … bao gồm một chục cùng 6 đối kháng vị.

+ Số … là số lập tức trước của số 34.

+ Số … là số tức thời sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng mang lại Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong các số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào vị trí chấm:

a) Số … là số lớn nhất có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhỏ nhất gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

*

Hôm ni là vật dụng …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào đồ cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) search số to nhất, tìm số bé bỏng nhất?

b) sắp đến xếp những số theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa tất cả 15 bé tem. Các bạn Hùng có trăng tròn con tem. Hỏi cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức khắc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. Sản phẩm công nghệ tư, ngày 12

B. Lắp thêm hai, ngày 12

C. Sản phẩm bảy, ngày 15

D. Lắp thêm hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Bút dạ bao gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa gồm 10 quả táo. Bạn Hà gồm 15 trái táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số bự nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số ngay tức khắc sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số ngay tức khắc sau của 79 là 70 .... Số ngay tức khắc sau của 98 là 99 .... Số tức thời sau của 99 là 100.... Bài 4. An có 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo khuyết ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào vị trí chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong số ấy có 4 chục con gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tư mươi ba: cha mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - trăng tròn 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà mẹ đã cung cấp 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục mẫu kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 loại nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học sinh nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số gồm hai chữ số không giống nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số tự 89 mang lại 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số ngay thức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đơn vị chức năng Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục với … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn bên em tất cả 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em bao gồm bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết những số có hai chữ số nhưng chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai gồm 25 loại kẹo, chị cho thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số bé nhỏ nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số lập tức trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số lập tức sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi tất cả bi xanh cùng bi đỏ, trong những số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một cửa hàng có 95 quyển vở , siêu thị đã buôn bán bốn chục quyển vở . Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn đề xuất đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số tất cả hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số tương thích vào nơi chấm: Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số trên là số nào ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số như thế nào ? c) sắp xếp các số theo thiết bị tự tăng vọt ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào các tờ lịch và điền vào địa điểm trống :

*
a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Sau này là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là máy ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là thứ ……………………………………………………………………….. B) đồ vật năm , ngày ..............., mon ............. Thứ .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan vẫn ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn thẳng AB bao gồm độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái nam có một vài bi là số lớn nhất có nhì chữ số như là nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân nhà Lan có một số trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân bao gồm mấy bé gà, mấy con chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tra cứu số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức tốc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay thức thì trước số 1.Bài 5. nhà Mai bao gồm 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục mẫu nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu loại bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp vật dụng hai gồm bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả tư số trên.Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) những số gồm 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số liền trước của 90 là ………… ; 17 bao gồm ………… chục cùng …………đơn vị Số tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 centimet – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu loại nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa qua bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số như là nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có 1 chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi chúng ta giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. thiết bị năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần tức thời sau là ngày làm sao trong tháng?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số giống nhau. B) Số béo nhất, nhỏ bé nhất gồm 2 chữ số tương đương nhau là số nào? c) Số khủng nhất, bé nhất có hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp đến xếp các số bên trên theo thứ tự tăng dần. B) sắp đến xếp những số bên trên theo đồ vật tự bớt dần.Bài 3. Viết số tương thích vào chỗ chấm: - Số ngay tắp lự trước số 24 là: …… - Số tròn chục liền sau số 28 là: ………- Số ngay tức thì sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho bố số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng đem số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?Bài 8. mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 cm - 50 centimet = ................ 62 centimet - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Thời điểm 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo vật dụng tự: a) Từ khủng đến bé: b) Từ bé bỏng đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học tập sinh. Hỏi cả hai lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải bài toán theo cầm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình trụ không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem thêm: Soạn Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp nhị số sao để cho khi cùng hai số đó thì có tác dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về