Bộ 15 đề thi học kì 1 môn đồ vật lý lớp 12 là tài liệu vô cùng có lợi mà magdalenarybarikova.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 vật lý 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 Lý 12 gồm 15 đề kiểm tra unique cuối học kì 1 lớp 12 môn vật lý có đáp án chi tiết kèm theo. Tài liệu này đã giúp các bạn ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đã học, có thời cơ đánh giá chỉ lại năng lực của chính bản thân mình trước kỳ đánh giá học kì 1 sắp tới tới. Dường như các bạn lớp 12 tham khảo thêm đề thi học tập kì 1 môn Toán, môn Hóa học. Chúc các bạn đạt được hiệu quả cao trong bài xích kiểm tra sắp tới tới.


Đề ôn thi học kì 1 môn đồ gia dụng lí lớp 12 giỏi nhất

Đề bình chọn học kì 1 lớp 12 môn vật lý Đáp án đề ôn thi học tập kì 1 môn thứ lý lớp 12 

Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 12 môn vật dụng lý

Đề thi học tập kì 1 đồ gia dụng lí 12 - Đề 1

SỞ GD&ĐT ............TRƯỜNG ............ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 20... - 20...MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

Câu 1: Ta kí hiệu: (I) là chu kì; (II) là cường độ; (III) là hiệu suất tỏa nhiệt; (IV) là năng lượng điện áp; (V) là suất điện động, đại lượng nào có dùng quý giá hiệu dụng.

A. (II); (IV); (V).

B. (II); (III); (IV).

C. (II); (III); (IV); (V).

D. (I); (II); (III).

Câu 2: cho 1 vật dao động điều hòa gồm phương trình: x = 4sin(2πt + π/3) (cm). Thời điểm vật có vận tốc bằng ko lần vật dụng 2 kể từ lúc t = 0 là:

A. T = -5/12s.

B. T = 7/12s.

C. T = 1/12s.

D. T = 1/3s.

Câu 3: Trong hộp động cơ không đồng hóa 3 pha. Hotline f1 là tần số mẫu điện 3 pha, f2 là tần số xoay của sóng ngắn từ trường tại trung tâm O, f3 là tần số cù của rôto. Chọn tóm lại đúng:

A. F1 > f2 = f3.

B. F1 > f2 > f3.

C. F1 = f2 > f3.


D. F1 2 3.

Câu 4: Đoạn mạch RLC thông liền được mắc vào năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = 200cos100πt V. Cho thấy trong mạch có hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2A. Quý giá của R là:

A. 100Ω.

B. 50Ω.

C. 141.4Ω.

D. 70.7Ω.

Câu 5: cho 1 sóng ngang tất cả phương trình truyền sóng là: 4cosπ(t/0.2 - 2x)mm. Trong đó x tính bằng m với t tính bởi giây. Tốc độ truyền sóng là:

A. 2m/s

B. 2,5m/s.

C. 1.5m/s

D. 1m/s.

Câu 6: cho phương trình giao động của nguồn sóng O: u = 5cos20πtcm. Sóng truyền bên trên dây với bước sóng là 2m tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. V = 20m/s.

B. V = 40m/s.

C. V = 30m/s.

D. V =10m/s.

Câu 7: Một mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện, i là cường độ tức thời qua mạch cùng u là năng lượng điện áp tức thời. Lựa chọn câu đúng:

A. I trễ pha rộng i là π/4.

B. I nhanh chóng pha hơn u là π/2.

C. U sớm pha rộng i là π/2.

D. U trễ pha rộng i là π/4.

Câu 8: Xét sóng cơ gồm chu kì là T, tần số f, tần số góc ω, gia tốc truyền v. Hệ thức nào dưới đây đúng:

A. λ = vf.

B. λ = 2πv/ω.

C. λ = vω/π.

D. λ= v/T.

Câu 9: Một lò xo có cân nặng không đáng kể tất cả chiều dài tự nhiên và thoải mái 20cm được treo thẳng đứng. Khi treo một quả ước vào dưới lò xo và kích thích đến nó xê dịch điều hòa thì con lắc tiến hành được 100 xấp xỉ trong 31.4s. Tính chiều dài của lò xo lúc quả cầu ở trong phần cân bằng, cho g = 10m/s2.


A. 25cm.

B. 22.5cm.

C. 27.5cm.

D. 17.5cm.

Câu 10: Một con lắc lò xo giao động điều hòa cùng với chu kì 1s. Thời hạn ngắn độc nhất vô nhị để đụng năng tăng từ bỏ 0 cho đến khi bằng với cái giá trị của thế năng là:

A. 0.25s.

B. 0.5s.

C. 0.125s.

D. 1s.

Câu 11: Tổng đúng theo hai xê dịch điều hòa tất cả cùng tần số 5Hz và biên độ lần lượt là 3cm với 5cm là xấp xỉ điều hòa có

A. F = 5Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

B. F =10Hz; 2cm ≤ A ≤ 8cm.

C. F =10Hz; A = 8cm.

D. F = 5Hz; A = 2cm.

Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy phát năng lượng điện xoay chiều một pha dựa vào:

A. Hiện nay tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiện tượng tự cảm.

C. Hiện tượng lạ cộng hưởng.

D. Hiện tượng lạ giao thoa.

Câu 13: Đoạn mạch RLC thông liền được mắc vào năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U0cosωtV. Cho thấy thêm khi ω1 = 10π rad/s và ω2 = 160π rad/s thì cường độ hiệu dụng trong mạch như nhau. Tính quý hiếm của để độ mạnh hiệu dụng qua mạch cực đại.

A. 170π rad/s.

B. 150π rad/s.

C. 80π rad/s.

D. 40π rad/s.

Câu 14: Một đồng hồ thời trang quả lắc chạy đúng tại một nơi trên khía cạnh đất, giả dụ ta đưa đồng hồ đeo tay lên độ cao h (nhiệt độ không đổi) thì:

A. Đồng hồ chạy nhanh.

B. Không thể xác minh được.

C. Đồng hồ nước vẫn chạy đúng.

D. Đồng hồ nước chạy chậm.

Câu 15: Một mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ tất cả cuộn cảm, i là độ mạnh tức thời qua mạch với u là điện áp tức thời. Lựa chọn câu đúng:

A. U trễ pha rộng i là π/4

B. U nhanh chóng pha hơn i là π/2

C. I sớm pha rộng u là π/2

D. I trễ pha hơn u là π/4

Câu 16: Mạch năng lượng điện như hình vẽ R = 50Ω; L = 0.5/πH; C = 10-4/πF. Mắc A cùng B vào mạng điện 220V - 50Hz. Góc lệch pha giữa UAN với UAB là:

A. 3π/4.

B. π/2.

C. π/3.

D. π/4.

Câu 17: Một người quan sát một mẫu phao trên mặt biển cả thấy nó nhô lên rất cao 5 lần vào 8s, và thấy khoảng cách 2 ngọn sóng kế nhau là 2m. Tốc độ truyền sóng biển khơi là:


A. 2m/s.

B. 8m/s.

C. 1m/s.

D. 4m/ s.

Câu 18: phát biểu nào tiếp sau đây sai khi nói về cơ năng của một xấp xỉ đều hòa:

A. Khi vật tại đoạn cân bằng thì cồn năng đạt cực hiếm cực đại.

B. Lúc vật chuyển động về vị trí thăng bằng thì hễ năng tăng và cầm năng giảm.

C. Khi tốc độ của vật bằng không thì cầm cố năng bởi cơ năng của dao động.

D. Động năng bằng thế năng khi li độ .

Câu 19: Một con lắc lò xo xê dịch điều hòa với phương trình x = 4sin(10πt + π/3) cm. Cố kỉnh năng và đụng năng của dao động bằng nhau lúc li độ bằng:

A. 6 cm

B. 2cm.

C. 4cm.

D. Đáp án khác

Câu 20: Sóng dừng trên dây bao gồm chiều lâu năm L với hai đầu là một trong điểm nút cùng một điểm bụng. Hỏi cách sóng lâu năm nhất là bao nhiêu?

A. 2L.

B. L.

C. L/2.

D. 4L.

Câu 21: Một dây đàn dài 60cm, căng thân 2 điểm nắm định, khi dây lũ dao rượu cồn với tần số 500Hz thì trên dây tất cả sóng ngừng với 4 bụng sóng. Gia tốc truyền sóng trên dây là:

A. 75m/s.

B. 50m/s.

C. 100m/s.

D. 150m/s.

Câu 22: Một giao động tuần hoàn tiến hành được 120 giao động trong 1 phút. Chu kì và tần số của dao động là

A. T = 0.5s; f = 2Hz.

B. T = 60s; f = 120Hz.

C. T = 2s; f = 0.5Hz.

D. T = 0.5s; f = 4Hz.

Câu 23: Một thứ tăng áp gồm số vòng của nhì cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cung cấp vào mạng điện 110V – 50Hz. Điện áp thân hai đầu cuộn máy cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là:

A. 55V – 25Hz.

B. 220V – 100Hz.

C. 55V – 50Hz.

D. 220V – 50Hz.

Câu 24: F là hợp lực tính năng vào vật làm vật giao động điều hòa. Chọn phát biểu đúng:

A. F luôn luôn ngược phía với li độ.

B. F là 1 trong những lực không đổi.

C. F luôn luôn luôn thuộc chiều với vận tốc.

D. F là lực gồm độ lớn thay đổi và chiều không đổi.

Câu 26: Xét tích điện của một vật xê dịch điều hòa chọn phát biểu đúng:

A. Cơ năng của dao động tỉ lệ thuận với biên độ.

B. Lúc vật vận động về vị trí cân đối thì nuốm năng tăng dần.

C. Vắt năng của dao động bằng cơ năng khi gia tốc của giao động bằng không.

D. Động năng của xê dịch lớn nhất lúc vật bao gồm li độ cực đại.

Câu 27: Đoạn mạch thông liền có R = 40Ω; L = 0.4/πH; C = 10-3/πF. Mang đến tần số của cái điện là 50Hz cùng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu R là 80V. Điện áp ở nhì đầu đoạn mạch là:


A. 150V.

B. 100V.

C. 200V.

D. 50V.

Câu 28: con lắc lò xo tất cả vật m = 0.5kg cùng lò x0 k = 50N/m giao động điều hòa, tại thời gian vật tất cả li độ 3cm thì tốc độ là 0.4m/s. Biên độ của xấp xỉ là:

A. 4cm.

B. 3cm.

C. 8cm.

D. 5cm.

Câu 29: hóa học điểm M chuyển động tròn đều trê tuyến phố tròn có 2 lần bán kính 0.2m và vận tốc góc là 5 vòng/s. Hình chiếu của M lên một 2 lần bán kính của con đường tròn có chuyển động là:

A. Dao động điều hòa cùng với biên độ 20cm và tần số là 10πHz.

B. Xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ 20cm cùng tần số là 5Hz

C. Dao động điều hòa cùng với biên độ 10cm với tần số là 5Hz.

D. Xê dịch điều hòa với biên độ 10cm và tần số là 10πHz.

Câu 30: Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có cộng hưởng điện. Hệ thức làm sao sau đấy là Không đúng:

A. R = Z.

B. UL = UC. C. ω

C = 1/ωL.

D. ω22LC + 1 = 0.

Câu 31: cho 1 vật dao động điều hòa cùng với chu kì 1.5s cùng biên độ 4cm. Tính thời hạn để vật đi được 2cm từ địa chỉ x = -4cm

A. T = 0,25s.

B. T = 0.5s.

C. T = 1/6s.

D. T = 1s.

Câu 32: trong mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C nối tiếp đang gồm tính dung kháng, khi ta tăng tần số dòng điện thì cường độ loại điện qua đoạn mạch sẽ:

A. Tăng lên rồi giảm.

B. Bớt dần rồi tăng dần.

C. Bớt dần.

D. Tăng dần.

Câu 33: Một mạch điện xoay chiều chứa hai trong 3 bộ phận R, L, C. Cho biết cường độ cái điện qua mạch sớm pha hơn điện áp ở nhì đầu mạch điện là 900. Vào mạch năng lượng điện có:

A. R và L.

B. C.L với C với ZL > ZC.

C. L và C với ZL C.

D. R

Câu 34: Trong xê dịch điều hòa của nhỏ lắc lò x0 nằm ngang. Chọn phát biểu Sai:

A. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ cứng của lò x0.

B. Lực bọn hồi dựa vào vào li độ.

C. Lực lũ hồi phụ thuộc vào trọng lượng của trang bị nặng.

D. Lực lũ hồi của lò x0 luôn luôn luôn hướng đến vị trí cân nặng bằng.

Câu 35: đến cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Một âm tất cả mức độ mạnh âm 80dB thì độ mạnh âm là:

A. 10-4W/m2

B. 10-5W/m2

C. 10-8W/m2

D. 10-10W/m2

Câu 36: Để khảo sát giao sứt sóng cơ, bạn ta bố trí trên phương diện nước nằm ngang hai nguồn kết hợp. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng, cùng pha. Coi biên độ sóng không biến hóa trong quá trình truyền sóng. Những điểm thuộc mặt nước và năm trên tuyến đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

A. Dao động với biên độ rất tiểu.

B. Ko dao động.

C. Dao động với biên độ rất đại.

D. Giao động với biên độ bởi nửa biên độ rất đại.

Câu 37: Một bé lắc đơn xấp xỉ ổn định dưới chức năng của nước ngoài lực có tần số f. Khi fan ta tăng cao giá trị của f tự 0 thì:

A Biên độ xấp xỉ không đổi.

B. Biên độ xấp xỉ giảm dần.

C. Biên độ giao động tăng dần.

D. Biên độ dao động tăng dần dần rồi giảm dần.

Câu 38: Mạch điện như hình vẽ R = 40Ω; L = 0.8/πH. Mắc A và B vào mạng năng lượng điện 220V - 50Hz. Cho biết góc lệch pha giữa UAN và UMB là 900. Cực hiếm của năng lượng điện dung C là:


A. 10-3/πF.

B. 10-3/(2π)F.

C. 10-4/(2π)F.

D. 10-4/(π)F.

Câu 39: Trong nhỏ lắc lò xo giả dụ ta tăng cân nặng vật nặng nề lên 4 lần cùng độ cứng tăng gấp đôi thì tần số giao động của vật:

A. Sút 2 lần.

B. Tăng 2 lần.

C. Giảm lần.

D. Tăng lần.

Câu 40: Một mạch điện xoay chiều gồm cảm kháng là ZL với dung kháng ZC. Ta tăng chu kì của chiếc điện lên 2 lần thì:

A. ZL giảm 2 lần và ZC tăng 2 lần.

B. ZL với ZC thuộc tằng 2 lần.

C. ZL với ZC ko đổi.

D. ZL tăng gấp đôi và ZC bớt 2 lần.

-----------Hết----------Học sinh không được áp dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm.

Đề thi học tập kì 1 vật dụng lí 12 - Đề 2

Trường thpt Đa Phúc

Năm học: 20...-20...

---------š&›----------Đề thi gồm: 03 trang.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý - Lớp 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(Thí sinh ko được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bởi cm). Hóa học điểm xê dịch với biên độ

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4 cm.

D. 1 cm.

Câu 2: Khi gồm sóng giới hạn trên một gai dây đàn hồi thì khoảng cách giữa nhị bụng sóng thường xuyên bằng

A. 1 phần tư cách sóng.

B. Một bước sóng.

C. Một nửa cách sóng.

D. Hai cách sóng.

Câu 3: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa nhị nút liên tục bằng

A. Một số nguyên lần cách sóng.

B. Một trong những phần tư bước sóng.

C. Một nửa bước sóng.

D. Một cách sóng.

Câu 4: nói tới một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Ở vị trí cân nặng bằng, chất điểm có độ mập vận tốc cực lớn và vận tốc bằng không.

B. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ bằng không và vận tốc cực đại.

C. Ở vị trí biên, hóa học điểm có tốc độ bằng không và tốc độ bằng không.

D. Ở vị trí biên, chất điểm tất cả độ bự vận tốc cực lớn và gia tốc cực đại.

Câu 5: Hai dao động điều hòa thuộc phương, bao gồm phương trình x1 = Acos(ωt) với x2 = Acos(ωt - π) là nhị dao động:

A. Lệch sóng π/2

B. Thuộc pha.

C. Ngược pha.

D. Lệch pha π/3

Câu 6: Tại vị trí có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa với biên độ góc 0. Biết khối lượng vật bé dại của con lắc là m, chiều lâu năm dây treo là ℓ, mốc nuốm năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A

*

*

*

*

Câu 7: Một bé lắc lò xo gồm vật nhỏ dại khối lượng 400g, lò xo trọng lượng không đáng kể và bao gồm độ cứng 100N/m. Bé lắc xê dịch điều hòa theo phương ngang. Lấy 2 = 10. Giao động của nhỏ lắc bao gồm chu kì là:

A. 0,8s.

B. 0,4s.

C. 0,2s.

D. 0,6s.

Câu 8: Một máy đổi mới áp có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, tất cả số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn sản phẩm cấp. Máy biến hóa áp này

A. Làm cho tăng tần số mẫu điện nghỉ ngơi cuộn sơ cấp 10 lần.

B. Là sản phẩm công nghệ tăng áp.

C. Làm sút tần số loại điện làm việc cuộn sơ cung cấp 10 lần.

D. Là thiết bị hạ áp.

Câu 9: Đặt vào nhị đầu đoạn mạch RLC tiếp liền một hiệu điện cầm xoay chiều u = U0sinωt thì độ lệch sóng của hiệu điện vậy u với cường độ loại điện i trong mạch được tính theo công thức

A. Tanφ = (ωL – ωC)/R

B. Tanφ = (ωL + ωC)/R

C. Tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R

D. Tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

Câu 10: Khi tất cả sóng giới hạn trên một gai dây lũ hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút ngay sát nó độc nhất vô nhị bằng

A. 1 phần tư bước sóng.

B. Một nửa bước sóng.

C. Một trong những nguyên lần cách sóng.

D. Một bước sóng.

Câu 11: Một vật nhỏ tuổi dao động cân bằng theo một trục cố kỉnh định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quỹ đạo vận động của vật là một trong những đoạn thẳng.

B. Li độ của đồ dùng tỉ lệ với thời hạn dao động.

C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một trong những đường hình sin.

D. Khả năng kéo về chức năng vào trang bị không đổi.

Câu 12: Đặt hiệu điện nắm u = U0sinωtvào nhị đầu đoạn mạch chỉ tất cả tụ điện C thì cường độ mẫu điện liền chạy vào mạch là i. Phân phát biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Ở thuộc thời điểm, hiệu điện cầm u lừ đừ pha π/2 so với dòng điện i.

B. Cái điện i luôn luôn ngược pha với hiệu điện cố kỉnh u.

C. Ở cùng thời điểm, mẫu điện i lừ đừ pha π/2 so với hiệu điện cố kỉnh u.

D. Dòng điện i luôn luôn cùng trộn với hiệu điện vậy u.

Câu 13: Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhị đầu đoạn mạch chỉ tất cả tụ điện thì

A. Cường độ loại điện trong khúc mạch sớm pha π/2 so với năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

B. Cường độ cái điện trong khúc mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Cường độ loại điện trong đoạn mạch trễ trộn π/2 so với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. Tần số của loại điện trong đoạn mạch khác tần số của năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch.

Câu 14: khoảng cách giữa nhị điểm trên phương truyền sóng ngay gần nhau tốt nhất và xấp xỉ cùng trộn với nhau điện thoại tư vấn là

A. Tốc độ truyền sóng.

B. độ lệch pha.

C. Chu kỳ.

D. Cách sóng.

Câu 15: Điện áp thân hai đầu một đoạn mạch bao gồm biểu thức u = 220cos100πt (V). Quý giá hiệu dụng của điện áp này là

A. 220V.

B. 220√2V.

C. 110V.

D. 110√2V.

Câu 16: trên một tua dây bầy hồi nhiều năm 1m, nhị đầu nắm định, tất cả sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên phía trên là

A. 1m.

B. 0,5m.

C. 2m.

D. 0,25m.

Câu 17: Một bé lắc lò xo có một lò xo cân nặng không xứng đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn thêm với một viên bi nhỏ tuổi khối lượng m. Con lắc này đang xấp xỉ điều hòa gồm cơ năng

A. Tỉ lệ nghịch cùng với độ cứng k của lò xo.

B. Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

C. Tỉ lệ nghịch với cân nặng m của viên bi.

D. Tỉ lệ với bình phương chu kì dao động.

Câu 18: Một nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(100πt + π/3) (x tính bằng cm) bao gồm pha ban sơ là:

A. π (rad).

B. π/3 (rad)

C. π/4 (rad).

D. π/6 (rad).

Câu 19: Cường độ dòng điện chuyển phiên chiều trong một quãng mạch là i = 2√2cos(100πt + π/3) (A) (t tính bởi s). Tần số của dòng điện là:

A. 50 Hz

B. 100 Hz.

C. 25 Hz

D. 12,5 Hz

Câu 20: nhì âm cùng chiều cao là hai âm bao gồm cùng

A. Biên độ.

B. Cường độ âm.

C. Tần số.

D. Mức độ mạnh âm.

Câu 21: Một con lắc lò xo có lò xo nhẹ tất cả độcứng k với vật bé dại khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là

*

*

*

*
Câu 22: xê dịch của con lắc đồng hồ là

A. Xấp xỉ điện từ.

B. Xấp xỉ cưỡng bức.

C. Dao động tắt dần.

D. Xê dịch duy trì.

Câu 23: phân phát biểu nào sau đấy là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng ngang là sóng tất cả phương dao động trùng cùng với phương truyền sóng.

B. Sóng âmtruyền được trong chân không.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. Sóng dọc là sóng tất cả phương giao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 24: Tại cùng một địa điểm trên mặt đất, giả dụ tần số dao động điều hoà của nhỏ lắc 1-1 chiều dài ℓ = 1m, g = π2m/s2 thì chu kì xấp xỉ điều hoà của nhỏ lắc 1-1 là:

A. 4s.

B. 2s.

C. 8s.

D. 1s.

Câu 25: Một máy biến đổi áp có cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều tất cả hiệu điện cố gắng U1 = 200V, khi đó hiệu điện nỗ lực ở hai đầu cuộn thứ cấp cho để hở là U2 = 10V. Bỏ qua hao phí của sản phẩm biến áp thì số vòng dây cuộn thứ cấp cho là

A. 500 vòng

B. 100 vòng

C. 25 vòng

D. 50 vòng

Câu 26: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = 200√2cos100t (V) vào hai đầu một đoạn mạch bao gồm cuộn cảm có độ từ cảm L = 1/π H và tụ điện bao gồm điện dung C = 10-4/2π F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong khúc mạch là

A. 0,75 A.

B. 1,5 A.

C. 2 A.

D. 22 A.

Câu 27: Cường độ mẫu điện chuyển phiên chiều trong một quãng mạch là i = 4√2cos(100πt + π/3)(A) (t tính bởi s) cường độ cái điện hiệu dụng của đoạn mạch là:

A. 2A.

B. 4A

C. 4√2A

D. 8 A

Câu 28: Ta rất có thể tổng đúng theo hai xấp xỉ điều hòa khi hai dao động

A. Cùng phương, thuộc tần số.

B. Cùng phương, thuộc tần số, bao gồm hiệu số trộn không thay đổi theo thời gian.

C. Cùng biên độ, thuộc tần số.

D. Thuộc tần số, gồm hiệu số pha ko đổi.


Câu 29: Đặt năng lượng điện áp u = U√2cosωt (với U và ω ko đổi) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R với độ trường đoản cú cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện bao gồm điện dung C biến đổi được. Biến hóa điện dung của tụ điện mang đến khi hiệu suất của đoạn mạch đạt cực lớn thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai phiên bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần dịp đó là

A. U√2.

B. U.

C. 3U.

D. 2U.

Câu 30: Đặt điện áp u = 310cos(100πt) V (t tính bằng s) vào nhị đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch này đạt quý giá 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

A. T = 1/60 s.

B. T = 1/600 s.

C. T = 1/120 s.

D. T = 1/300 s.

Câu 31: Một gai dây lũ hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ nắm định, đầu A đính thêm với nên rung giao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc cùng với AB. Trên dây bao gồm một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A cùng B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 40m/s.

B. 20m/s.

C. 10m/s.

D. 5m/s.

Câu 32: lúc mức độ mạnh âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng lên 70 dB thì độ mạnh âm tại đặc điểm đó tăng

A. 107 lần.

B. 105 lần.

C. 103 lần.

D. 106 lần.

Câu 33: Một sóng truyền vào một môi trường với vận tốc 110m/s và gồm bước sóng 0,25m. Tần số của sóng kia là

A. 440 Hz

B. 27,5 Hz

C. 50 Hz

D. 220 Hz

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - π /6) V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp liền thì cường độ dòng điện qua mạch là I = I0cos(100πt + π/6) A.Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50.

B. 1,00.

C. 0,86.

D. 0,71.

Câu 35: Một con lắc lò xo tất cả lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m và vật nhỏ tuổi khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời gian t vật tất cả li độ 5cm, ở thời khắc t + T/4 đồ vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng

A. 0,5 kg

B. 1,0 kilogam

C. 0,8 kg

D. 1,2 kg

Câu 36: Một sợi dây lũ hồi có sóng dừng. Bên trên dây số đông điểm xấp xỉ với cùng biên độ A1 có vị trí cân nặng bằng thường xuyên cách đầy đủ nhau một quãng d1 và phần đông điểm giao động với thuộc biên độ A2 gồm vị trí cân bằng liên tiếp cách phần đa nhau một quãng d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng:

A. D1 = 0,25d2

B. D1 = 0,5d2

C. D1 = 4d2

D. D1 = 2d2

Câu 37: Ở khía cạnh nước, bao gồm hai nguồn phối kết hợp A, B dao động theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA = uB = 2cos(20πt) mm. Vận tốc truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Bộ phận M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 centimet và 13,5 cm tất cả biên độ xấp xỉ là

A. 2 mm.

B. 4 mm.

C. 1 mm.

D. 3 mm.

Câu 38: Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = 200√2cos(100πt) (V) vào nhị đầu một quãng mạch AB bao gồm điện trở thuần R = 100 Ω cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, năng lượng điện áp hai đầu tụ năng lượng điện là uC = 100√2cos(100πt - π/2) (V). Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.

B. 200 W.

C. 400 W.

D. 300 W.

Câu 39: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại vị trí A với chu kì 2s. Đưa nhỏ lắc này tới vị trí B mang lại nó dao động điều hoà, vào khoảng thời gian 201s nó tiến hành được 100 dao động toàn phần. Coi chiều nhiều năm dây treo của con lắc đối chọi không đổi. Vận tốc trọng trường trên B đối với tại A

A. Tăng 0,1%.

B. Tăng 1%.

C. Sút 1%.

D. Bớt 0,1%.

Câu 40: Đặt điện áp u = 90√10cosωt (V) vào đoạn mạch AB tiếp nối theo thứ tự R, C, cuộn dây thuần cảm gồm L biến hóa được. Lúc ZL = ZL1 hoặc ZL = ZL2 thì UL1 = UL2 = 270V. Biết 3ZL2 - ZL1 = 150Ω với tổng trở của đoạn mạch RC trong nhì trường hợp là 100√2Ω. Quý hiếm UL max gần cực hiếm nào nhất:

A. 150V

B. 180V

C. 284V

D. 175V

Đề bình chọn Vật lí 12 - Đề 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO……..

TRƯỜNG thpt ……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 12

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu 1. Một chiếc điện xoay chiều bao gồm tần số f = 50 Hz. Trong mỗi giây, cái điện đổi chiều

A. 50 lần.

B. 200 lần.

C. 100 lần.

D. 150 lần.

Câu 2. Một con lắc đơn giao động với biên độ góc bé dại (rad). Tần số xấp xỉ của nó được xem bằng công thức

*

*

*

*

Câu 3. Một sản phẩm công nghệ phát năng lượng điện xoay chiều (kiểu cảm ứng) gồm 6 cặp cực. Rôto bắt buộc quay với tốc độ bằng bao nhiêu để dòng điện nó phạt ra nó gồm tần số 50 Hz ?

A. N = 500 vòng/phút.

B. N = 750 vòng/phút.

C. N = 1000 vòng/phút.

D. N =1500 vòng/phút.

Câu 4. Tại một địa điểm dao động, trường hợp tăng chiều nhiều năm của con lắc 1-1 lên gấp đôi thì tần số xê dịch của bé lắc sẽ

A. Sút 2 lần.

B. Giảm

*
lần.

C. Tăng 2 lần.

D. Tăng

*
lần.

Câu 5. Một đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối liền với cuộn cảm thuần có độ từ cảm

*
. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều (V). Hiệu suất tiêu thụ của mạch điện là
*

A. 200

*
W.

B. 50 W

C. 200 W.

D. 100 W.

Câu 6. Một sóng bao gồm tần số 100 Hz truyền trong một môi trường với vận tốc 50 m/s, thì bước sóng của chính nó là

A. 1,0 m/s.

B. 0,2 m/s

C. 0,5 m/s.

D. 2,0 m/s.

Câu 7. Một hóa học điểm giao động điều hòa trên đoạn thẳng lâu năm 8 cm, tần số 5 Hz. Thời điểm t = 0, chất điểm ở trong phần cân bằng và ban đầu đi theo chiều dương. Phương trình dao dộng của hóa học điểm là

*

*

*

*

Câu 8. Một vật dao động điều hòa theo phương trình

*
trong kia x tính bằng cm, t tính bởi giây (s). Vào thời gian t = 3,5 s vật trải qua vị trí tất cả li độ


*

*

*

*

Câu 9. Một cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L mắc vào điện áp xoay chiều bao gồm tần số f. Nếu tăng L lên 2 lần, bớt f đi 4 lần thì cảm kháng của cuộn sẽ

A. Tăng 2 lần.

B. Bớt 4 lần.

C. Giảm 2 lần.

D. Tăng 4 lần.

Câu 10. Một vật dụng đồng thời gia nhập hai giao động điều hòa cùng tần số, cùng phương bao gồm biên độ là A1 = 3 mm với A 2= 4 mm. Biên độ xấp xỉ tổng hợp chẳng thể nhận quý giá nào sau đây?

A. 5 mm.

B. 7 mm.

C. 1 mm.

D. 8 mm.

Câu 11. Một con lắc lò xo bao gồm độ cứng k = 100 N/m với vật nặng trĩu có trọng lượng m, giao động điều hòa theo trục Ox nằm ngang. Chũm năng của nhỏ lắc kia khi đi qua vị trí gồm li độ x = 3 cm theo chiều âm là

A. 0,045 J.

B. -0,09J.

C. 0,09 J.

D. -0,045 J.

Câu 12. mang một tụ điện bao gồm điện dung

*
vào điện áp luân chuyển chiều bao gồm tần số f = 50 Hz thì dung kháng của tụ điện là

A. 1 Ω

B. 0,01 .Ω

C. 100 Ω

D. 50 Ω

Câu 13. Trong đoạn mạch luân phiên chiều RLC nối tiếp, nếu

*

A. Thuộc pha.

B. Nhanh chóng hơn.

C. Ngược pha

D. Trễ hơn.

Câu 14. Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình :

*
(cm). Tần số của giao động là:

A. 1 Hz.

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 15. Trong giao động điều hòa:

A. Vận tốc luôn luôn trễ pha

*
so với li độ.

B. Lực tính năng lên vật trái vết với li độ và có độ khủng tỉ lệ với độ mập của li độ.

C. Tốc độ và li độ luôn luôn cùng pha.

D. Gia tốc luôn trễ pha

*
so với cùng một li độ.

Câu 16. nhị nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng có

A. Thuộc biên độ dao động.

B. Cùng tần số cùng hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.

C. Cùng pha ban đầu.

D. Thuộc tần số.

Câu 17. Một quãng mạch bao gồm điện trở thuần R = 100 mắc nối tiếp với tụ điện tất cả điện bao gồm điện dung là

*
Đặt vào nhì đầu mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều
*
(V). Cường độ cái điện hiệu dụng của cái điện chạy vào mạch là

*

*

*

*

Câu 18. Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa với biên độ A = 10,0 centimet và cơ năng 0,8 J. Độ cứng của lò xo là

A. 1,6 N/m.

B. 80 N/m.

C. 160 N/m.

D. 40 N/m.

....................

Xem thêm: Lập Dàn Ý Chứng Minh Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (12 Mẫu)

Đáp án đề ôn thi học tập kì 1 môn đồ vật lý lớp 12 

Đáp án đề thi kì 1 thiết bị lý 12 - Đề 1

1. A2. B3. C4. D5. B6. A7. B8. B9. B10. C11. A12. A13. D14. D15. B16. B17. C18. C19. D20. D21. D22. A23. D24. A25. B26. C27. B28. D29. C30. D31. A32. A33. C34. C35. A36. C37. D38. B39. C40. A

Đáp án đề thi kì 1 đồ gia dụng lý 12 - Đề 2

1C11A21B31B
2C12A22D32A
3C13A23D33A
4A14D24B34A
5C15D25D35B
6D16A26C36D
7B17B27B37B
8D18B28B38C
9C19A29D39C
10A20C30D40C

Đáp án đề thi cuối kì 1 trang bị lí 12 - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (6 điểm)

Câu1234567891011121314151617181920
TLDDABDCABCDACDABBBCAB
Câu21222324
TLACDC

................