Đề thi học tập kì 1 Toán 11 việc ôn thi kì 1 lớp 11 Đề thi Toán học tập kì 1 Giao điểm phương diện phẳng tìm số hạng


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán 11 cơ bản

*
pdf

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 11 năm 2020-2021 - Trường thpt Thường Tín


*
pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 11 năm 2020-2021 - Trường trung học phổ thông chuyên chuyên thủ đô hà nội - Amsterdam


*
pdf

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 11 năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Kon Tum
Xem thêm: Ho Về Đêm, Tác Dụng Thuốc Hình Trái Tim Màu Xanh Là Thuốc Gì

Nội dung

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài 90 phútĐề số 1Bài 1 (2 điểm). Giải những phương trình sau:x2a) cos   100  b) sin x  3 cos x  1c) 3tan 2 x  8tan x  5  02 2Bài 2 (2 điểm). Trong một hộp đựng 5 viên bi xanh cùng 4 viên bi đỏ. Lấy tự nhiên đồng thời 3 viên bi.Tính tỷ lệ để vào 3 viên bi lấy ra:a) tất cả 2 viên bi màu xanhb) Có ít nhất một viên bi màu sắc xanh.Bài 3 (2 điểm).n 12n  1có u1  8 cùng công không nên d  đôi mươi . Tính u101 và S101 .a) Xét tính tăng sút của dãy số  un  , biết un b) Cho cấp cho số cùng  un Bài 4 (3,5 điểm). Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, phường lần lượt là trungđiểm của những cạnh AB, AD và SB.a) chứng tỏ rằng: BD//(MNP).b) search giao điểm của phương diện phẳng (MNP) cùng với BC.c) tìm kiếm giao con đường của hai mặt phẳng (MNP) với (SBD).d) tìm thiết diện của hình chóp với phương diện phẳng (MNP).151 Bài 5 (0,5 điểm). Tìm số hạng không đựng x trong khai triển  2 x   .x4 --------------------Hết------------------Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1SBD :. . . . . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài xích 90 phútĐề số 1Bài1Ýa)b)Nội dungx000  10  60  k.360x0 1cos   10     22 2 x  100  600  k .3600 2 x  1000  k .720 0k  00 x  140  k .7200,250,25Vậy nghiệm của pt là: x  1000  k .720 0 ; x  140 0  k .7200 , k  3 sin x  cos x  3  2sin  x    36 x   k .22k   5 x    k .26Vậy nghiệm của pt là: x c)Điểm2.0 k .2 ; x 0,250,255 k .2 , k  60,252 tung x  13tan 2 x  5tan x  8  0  8 rã x  3 x   k4 x  arctan  8   k , k    3 Vậy nghiệm của pt là: x 4 k ;0,25 8 x  arctan    k , 3 0,25k 20,252.0a)Vì lấy hốt nhiên 3 viên bi vào túi tất cả 9 viên bi đề nghị số ptử của không gian mẫu là:n     C93  84Kí hiệu: A: “3 viên kéo ra có hai viên bi màu xanh”Ta có: n  A   C52 .C14  40Vậy phần trăm của biến đổi cố A là: p  A  b)n  An  40 1084 210,250,50,25Kí hiệu: B: “3 viên lấy ra có tối thiểu 1 viên bi color xanh”Ta có: B : “Cả 3 viên bi mang ra đều color đỏ”  n B  C43  p. B n  An 1210,5Vậy phần trăm của thay đổi cố B là: p  B   1  phường B  1 21 2021 210,5 32.0a)Ta có: un 1  un  n  1  1  n  12  n  1  1 2n  10,25302n3 2n  10,5Vậy dãy số (un ) là dãy tăng.b)0,250,50,5u100  u1  99d  2008S100  50  u1  u100   1018004a)1,50,5Hình vẽSDo BD//MN (t/c đường trung bình)Mà: MN  (MNP) nên BD//(MNP)Q0,75RPDCNABMIb)Gọi I  MN  BCTa có:  I  BC  I   MNP   BCc)d) I  MNVì phường   MNP    SBD  cùng MN//BD bắt buộc (MNP)  (SBD) là con đường thẳng d qua p. Và0,750,5song tuy nhiên với BD.Gọi R  SD  d . Nối IP giảm SC tại Q, nối RQ.Ta có:  MNP    ABCD   MN MNP    SAB   MP MNP    SBC   PQ MNP    SCD   QR MNP    SDA  RNVậy thiết diện của hình chóp S.ABCD với mp(MNP) là ngũ giác MPQRN51,00.5kk 1 k 12  4 k.     1 .212 k .C12.x3x Số hạng không cất x có: 12  4k  0  k  312  kkTk 1  C122x 0,2533Vậy số hạng không đựng x trong khai triển trên là:  1 .29.C12 11264030,25 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài xích 90 phútĐề số 2Câu 1 (2.0đ) Giải những phương trình:1. 2 sin2 x  cos x  1  02. Sin x  3 cos x   2Câu 2 (2.0đ) Một vỏ hộp có 20 viên bi, bao gồm 12 bi đỏ cùng 8 bi xanh. đem ngẫu nhiên cha bi.1. Tính số phần tử của không gian mẫu?2. Tính tỷ lệ để:a) Cả cha bi số đông đỏb) Có ít nhất một bi xanh.Câu 3 (2.0đ)1611. Tra cứu số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức   2 x 3 x2. Search số thoải mái và tự nhiên n để cha số: 10 – 3n; 2n2 + 3 với 7 – 4n là cha số hạng liên tục của một cung cấp sốcộng.Câu 4 (1,5đ) Trong mặt phẳng cùng với hệ toạ độ Oxy, mang lại đường trực tiếp d gồm phương trình 3x + y + 1 = 0.Tìm ảnh của d qua :1. Phép tịnh tiến theo véctơ v  (2;1) .2. Phép quay chổ chính giữa O góc tảo 900.1Câu 5 (1,0đ) mang đến  ABC . G là trọng tâm. Xác định hình ảnh của  ABC qua phép vị tự trọng điểm G, tỉ số  .2Câu 6 (1,5đ) mang đến hình chóp S.ABCD. M là trung điểm cạnh BC, N là vấn đề thuộc cạnh CD làm thế nào để cho CN =2ND .1. Tra cứu giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) cùng mặt phẳng (SMN)2.Tìm giao điểm của mặt đường thẳng BD với khía cạnh phẳng (SMN)––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––Họ cùng tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD :. . . . . . . . . .1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài xích 90 phútĐề số 2CâuTóm tắt bài bác giảiĐiểm0.251. 2 sin2 x  cos x  1  0  2 cos2 x  cos x  3  0 cos x  13(VN ) cos x 2 x  k 2 ; k  Câu12. Sin x 0.50.253 cos x   2   sin( x  )  sin( )34  x  3   4  k 2 x        k 234711Kết luận : x   k 2 ; x  k 2 , k  Z1212Câu20,250.2531. N( )  C20 11400.532. Hotline A là vươn lên là cố " Cả 3 bi phần đông đỏ" , ta có: n(A) = C12 ...0.5Vậy P(A) =3C123C2011570.25Gọi B là phát triển thành cố "có ít nhất một bi xanh " thì B = A11 46 P(B )  1 57 57161k k 4 k 162 x1. Số hạng vật dụng k +1 trong khai triển   2 x 3  là C16xSố hạng không cất x ứng với 4k – 16 = 0 hay k = 4.Câu30.50.250.50.250.54 4Vậy số hạng bắt buộc tìm là C162  ...0.252. Theo đặc điểm các số hạng của cấp số cộng,10 – 3n; 2n2 + 3 cùng 7 – 4n là bố số hạng liên tiếp của một cấp cho số cộng thì ta có:2(2n2 + 3) = 7 – 4n + 10 –3nn  1 4n2  7n  11  0  11n 4Vì n là số tự nhiên nên n = 1 thỏa ycbt.0.25Gọi T (d )  d " . Khi ấy d’//d đề nghị phương trình của nó tất cả dạng 3x + y + C = 0 .vCâu4 1 lấy B trực thuộc d B(1;–4), khi ấy T (B)  B" (3; 3) nằm trong d’ nênv3.(–3) + (–3) + C = 0. Từ đó suy ra C = 12  d’ : 3x + y + 12 = 020.250.250.250.250.5 Gọi2(d )  d "" . Khi ấy d  d "" yêu cầu d’’ bao gồm một VTPT là u  (1;3) .Q (0,90 )00.25Lấy B(1;–4) trực thuộc d, lúc đóQ (0,90 )(B)  B"" (4;1) suy ra đương thẳng d0’’đi quaB’’ có một vectơ pháp đường u  (1;3) tất cả phương trình là d’’ : –(x–4)+3(y–1)=0hay x – 3y –1 = 0.0.5AC"B"0.25GBA"Câu5CVẽ hìnhGọi A’,B’,C’ thứu tự là trung điểm BC, AC, AB, bởi vì G là trung tâm tam giác ABCnên ta có"""V (G , 1 )( A)  A ; V (G , 1 )(B)  B ; V (G , 1 )(C )  C .220.52Vậy ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự chổ chính giữa G tỉ số 1là tam giác A’B’C’20.25SJDA0.25NB1HMCCâu6Vẽ hìnhTrong mặt phẳng (ABCD), MN  AC  H H  MN  (SMN ) H điểm thông thường của mp(SMN) và (SAC). H  AC  (SAC )Và S là vấn đề chung của mp(SMN) và (SAC).(SAC )  (SMN )  SHVậy:Trong mp(BCD),CM 1 cn 2 ; đề xuất MN và BD giảm nhau. Call J là giao điểmCB 2 CD 32 của MN cùng BD J  BD BD  (SMN )  JTa tất cả  J  MN  (SMN )30.250.250.250.250.25 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài bác 90 phútĐề số 3A. Đại số cùng Giải tích:Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình sau:a) sin 3x  cos150b)  3  1 sin2 x  2 sin x.cos x   3  1 cos2 x  1Câu 2: (2 điểm) Một giỏ đựng 20 quả cầu. Trong các số ấy có 15 quả greed color và 5 quả color đỏ. Lựa chọn ngẫunhiên 2 quả mong trong giỏ.a) gồm bao nhiêu cách chọn như thế ? b) Tính tỷ lệ để chọn được 2 quả mong cùng màu.B. Hình học:Câu 3: (3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang đến điểm A ( –1; 2) và mặt đường thẳng d bao gồm phương trình3x  y  1  0 . Tìm ảnh của A và d:a) Qua phép tịnh tiến v = ( 2 ; 1)b) Qua phép đối xứng trục Oy.Câu 4: (2 điểm) mang đến tứ diện ABCD với điểm M nằm trong lòng hai điểm A với B. điện thoại tư vấn (  ) là phương diện phẳng đi quaM, tuy vậy song với hai tuyến đường thẳng AC và BD. Gỉa sử (  ) cắt những cạnh AD, DC và CB theo thứ tự tại N,P và Q.a) Tứ giác MNPQ là hình gì?b) giả dụ AC = BD và M là trung điểm AB thì MNPQ là hình gì?--------------------Hết------------------Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .========================1SBD :. . . . . . . . . . ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian làm bài xích 90 phútĐề số 3Câu 1:a) sin 3x = cos 150  sin 3x = sin 750 ( 0,5 điểm)3 x  750  k 3600 x  250  k1200(0,5 điểm) (0,5 điểm)000003 x  180  75  k 360 x  35  k120b) PT  3 sin2 x – 2sinxcosx – 3 cos2x = 0(0,25 điểm)Với các giá trị x cơ mà cosx = 0 thì không nghiệm đúng phương trình.Vậy cosx  0. Phân chia 2 vế đến cos2x  0 ta có:3 tan2x – 2 tanx – 3 = 0 ( 1)( 0,5 điểm)1( 0,5 điểm)  x =+ k  với x =+ k  , k  Z. ( 0,5 điểm). tanx = 3 xuất xắc tanx =363Câu 2:a) Số biện pháp chọn 2 quả cầu : C 220 = 190( 0,5 điểm).b) hotline A là vươn lên là cố "Chọn được 2 quả mong màu xanh"Gọi B là biến chuyển cố "Chọn được 2 quả ước màu đỏ"Gọi H là đổi mới cố "Chọn được 2 quả ước cùng màu" A với B xung khắc và H = A  B.C2C2115 P(H) = P(A) + P(B) = 15 + 5 =( 1 điểm).190 190 190Câu 3:a) gọi A1 và d1 là ảnh của A và d qua Tv . x 1  2+ AA1 = v   1 A1 (1; 3) y1  2  1+ d1 // d  PT d 1 : 3x + y + C = 0.(0,5 điểm).Lấy B(0; 1)  d . B  Tv (B)  B (2; 2)  d1  3.2 + 2 + C = 0  C = –8Vậy PT d 1 : 3x + y – 8 = 0(1 điểm).b) gọi A2 cùng d2 là ảnh của A cùng d qua phép đối xứng trục Oy. x   xA x2  1– D y : A  A 2 ( x 2 .y2 )   2Vậy : A 2 (1; 2) y2  y A y2  2(0,5 điểm).– Dy: d  d 2  M ( x; y )  d  M ( x ; y )  d 2 .x "  x.y"  yM(x; y)  d  3x + y – 1 = 0  3x + y – 1 = 0  M(x; y)  d2.Vậy PT d 2 : –3x + y – = 0(1 điểm)Biểu thức tọa độ:Câu 4:a) AC // (  ) phải MQ//AC cùng NP//AC  MQ//NP.Tương tự : MN//PQ  MNPQ là hình bình hànhb) MA = MB  MQ là mặt đường trung bình của  ABC.ACBDNên MQ =. Tương tự : MN =222(1 điểm) Nếu AC = BD  MQ = MN.MNPQ là hình bình hành với MQ = MN  MNPQ là hình thoi3(1 điểm) ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm họcMôn TOÁN Lớp 11 Cơ bảnThời gian làm bài bác 90 phútĐề số 5Câu 1: (1.5 điểm) Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, mang đến điểm A(–2; 1) và đường thẳng d: 3x + 2y – 6 =0. Kiếm tìm toạ độ điểm A’ và mặt đường thẳng d’ là ảnh của điểm A và mặt đường thẳng d qua phép đốixứng trục Ox.Câu 2: (2 điểm) Giải các phương trình sau:a) 2sin2 x + cosx – 1 = 0b) sin3 x = sinx + cosx122Câu 3: (1 điểm) Tìm hệ số của số hạng cất x trong triển khai nhị thức Niutơn của  x 2  xCâu 4: (1.5 điểm) Trên giá sách có 4 cuốn sách Toán, 3 quyển sách đồ dùng Lý với 5 cuốn sách HoáHọc. Lấy thiên nhiên 3 quyển sách.a) Tính n().b) Tính xác suất làm thế nào cho ba quyển sách kéo ra thuộc ba môn không giống nhau.Câu 5: (1.5 điểm) search số hạng đầu, công sai với tổng 50 số hạng đầu của cấp số cùng sau, biết: u1  u4  u6  19u3  u5  u6  17Câu 6: (2.5 điểm) mang lại hình chóp S.ABCD. Đáy ABCD là hình thang gồm đáy béo AB. điện thoại tư vấn M làtrung điểm CD. () là khía cạnh phẳng qua M song song cùng với SA với BC.a) tìm giao con đường của nhị mặt phẳng (SAD) và (SBC)b) khẳng định thiết diện tạo vì mp() cùng hình chóp S.ABCD.12––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––Họ cùng tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD :. . . . . . . . . .1