*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 thân học kì hai năm học 2021 - 2022 có 15 đề thi tổng hợp từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học tập trên toàn nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài xích thi thân học kì 2 Toán lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 3

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào vị trí trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn tứ trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số tương thích vào địa điểm trống (…)

b)Số bé xíu nhất tất cả 4 chữ số là:…….

c)Số ngay tức thì trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên những bán kính, đường kính có trong hình trụ bên :

- buôn bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng đa số trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào vị trí trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở sản phẩm trăm trong những 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 24cm, chiều rộng là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 cm

Câu 4: lúc 7 giờ đồng hồ 55 phút thì:

A. Kim giờ chính giữa số 6 cùng số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng tâm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ ở giữa số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 5.

D. Kim giờ trọng tâm số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm trên đoạn thẳng MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là 1 trong chữ số) chữ số buộc phải điền vào địa điểm * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) search X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính quý hiếm biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp phần lớn vào 8 chồng. Hỏi 5 ck có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số gồm bao gồm :9 nghìn, 1 chục cùng 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại chữ số nghỉ ngơi mỗi sản phẩm đều không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền hiệu quả thích hòa hợp vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) tự 1000 cho 10 000 tất cả 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là vấn đề ở thân 2 điểm A cùng Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách bố trí 3 bạn A, B, C vào ngồi chung ở một bàn, theo mẫu mã :

*

...................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) tứ số nào được viết theo sản phẩm tự từ khủng đến nhỏ xíu ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào địa điểm trống (…)

*

- chào bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) tìm kiếm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 224m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong một năm :

a) hầu như tháng nào có 30 ngày ?

b) các tháng nào có 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số có 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + đôi mươi + 6

Số phù hợp viết vào chỗ chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số phệ nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 tiếng 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3h 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong thời điểm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 mon 5 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 thuộc năm kia là:

a) thứ hai

b) lắp thêm ba

c) sản phẩm công nghệ tư

Câu 8 :Các đường kính có trong hình tròn trụ tâm O bên là:

*

a) AB và MN

b) AB cùng CD

c) CD và MN

Phần 2.

Xem thêm: Novel Visual Novel Là Gì ? ” Và Thế Quái Nào Mới Được Gọi Là Game Cơ Chứ

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo máy tự từ to đến bé:…………………………………………………..