Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 bao gồm đáp án năm 2022 sách new (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 chọn lọc, gồm đáp án, cực tiếp giáp đề thi thiết yếu thức bám sát đít nội dung chương trình của ba bộ sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: De thi giữa kì 2 lớp 6 môn toán

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 gồm đáp án (30 đề) - sách mới

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất ...

Đề thi giữa kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2:Phân số biểu hiện số phần tô color trong hình vẽ sau đây là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Câu 3: làm cho tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đó là đúng?

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Cha điểm A, B, C thẳng hàng. B. Cha điểm A, B, D trực tiếp hàng.C. Cha điểm B, C, D trực tiếp hàng.D. Ba điểm A, C, D trực tiếp hàng.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong số câu sau đây:

A. Nhì tia thông thường gốc là hai tia đối nhau

B. Nhị tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia thuộc nằm trên một đường thẳng và gồm chung gốc thì đối nhau

D. Nhì tia Ox cùng Oy tạo thành mặt đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi làm sao ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy bạn nào trả lời đúng.

A. Khi yên = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN cùng IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học tập sinh giỏi là 9 em.

a) Tính số học tập sinh tốt của lớp.

b)

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> số học viên khá bởi 80% số học viên giỏi. Tìm kiếm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ tất cả học sinh xuất sắc và khá. Search tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): cho đoạn trực tiếp AB = 8 cm. Trên tia AB đem điểm C làm sao để cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm trong lòng hai điểm A và B không? vị sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C tất cả là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vị sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong số phân số sau:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Áp dụng quy tắc đều nhau của hai phân số, ta có:

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 1. 5 ≠ 2 . 4 (1. 5 = 5; 2 . 4 = 8).

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 3. 2 ≠ 1 . 4 (3. 2 = 6; 1 . 4 = 4)

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 1. 4 = 2 . 2 (1. 4 = 2 . 2 = 4)

+)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> vì 2 . 8 ≠ 3 . 3 (2 . 8 = 16; 3 . 3 = 9).

Vậy chọn C.

Câu 2:Phân số thể hiện số phần tô color trong hình vẽ sau đây là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Giải thích:

Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 5 phần đều nhau và tô color 2 phần.

Do đó, số phần tô màu sắc trong hình vẽ là

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> .

Vậy lựa chọn D.

Câu 3: có tác dụng tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Giải thích:

- Chữ số sản phẩm phần mười của số 312,163 là 1.

- Chữ số bên buộc phải liền nó là 6 > 5 yêu cầu chữ số sản phẩm phần mười tạo thêm một đơn vị chức năng là 2 với bỏ các chữ số từ hàng xác suất trở đi.

Do đó, số 312,163 làm tròn mang lại hàng phần mười là: 312,2.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

A. Tía điểm A, B, C trực tiếp hàng.

B. Ba điểm A, B, D trực tiếp hàng.

C. Ba điểm B, C, D trực tiếp hàng.

D. Cha điểm A, C, D thẳng hàng.

Giải thích:

Trong hình mẫu vẽ trên, ta thấy ba điểm A, B, C thuộc nằm trên phố thẳng d với điểm D ko thuộc đường thẳng d.

Do đó, cha điểm A, B, C thẳng sản phẩm và những bộ tía điểm (A, B, D); (B, C, D); (A, C, D) ko thẳng hàng.

Vậy chọn A.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là nhị tia đối nhau.

B. Nhì tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung.

C. Nhị tia thuộc nằm trên một đường thẳng và gồm chung gốc thì đối nhau.

D. Hai tia Ox với Oy sinh sản thành con đường thẳng xy thì đối nhau.

Giải thích:

- tuyên bố A sai. Vị hai tia OA với OB chung gốc O nhưng hoàn toàn có thể không đề nghị là nhì tia đối nhau (như hình vẽ).

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- tuyên bố B sai vị hai tia đối nhau gồm một điểm chung là nơi bắt đầu của tia.

- phát biểu C sai vì hai tia OA với OB cùng nằm bên trên một đường thẳng và tất cả chung nơi bắt đầu O có thể không bắt buộc là hai tia đối nhau. 

Trong hình dưới, nhị tia OA với OB là nhì tia trùng nhau.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

- phát biểu D đúng.

Vậy chọn D. 

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy bạn nào vấn đáp đúng.

A. Khi yên ổn = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Lúc MI + IN = MN và IM = IN

D. Lúc I nằm trong lòng M và N.

Giải thích:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mày + IN = MN) và IM = IN.

- Câu trả lời A chưa đúng vì còn thiếu điều kiện điểm I nằm trong lòng hai điểm M với N (hay mi + IN = MN).

- Câu vấn đáp B không đúng vì chưng còn thiếu đk IM = IN.

- Câu trả lời C đúng. Khi I nằm trong lòng M cùng N (hay mày + IN = MN) và IM= IN thì I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN.

- Câu vấn đáp D sai vì còn còn thiếu đk IM = IN.

Vậy chọn C.

II. Từ bỏ luận:

Bài 1 (2 điểm):

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

d) (33,2 + 21,5) . 2

= 54,7 . 2

= 109,4.

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) x – 22, 6 = 15,28

x = 15,28 + 22, 6

x = 37,88.

Vậy x = 37,88.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (2 điểm): 

a) Số học tập sinh xuất sắc của lớp là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học tập sinh xuất sắc của lớp là 15 học tập sinh.

b) 80% số học tập sinh xuất sắc của lớp là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Số học viên khá của lớp là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy số học viên khá của lớp là 18 học sinh.

c) Tổng số học viên của lớp là:

15 + 18 = 33 (học sinh)

Vậy tổng số học viên của lớp là 33 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

a) Ta bao gồm điểm C nằm trên đoạn trực tiếp AB.

Mà AC b

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề)" class="fr-fic fr-dii"> 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi thân kì 2 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 2: cho biểu đồ dùng tranh biểu hiện số cây hoa trồng trong vườn ở trong phòng bốn các bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm khẳng định sai vào các khẳng định sau: 

A) bên An trồng các hoa nhất.

B) công ty Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) công ty Lan với nhà Mai trồng số hoa bởi nhau.

D) tổng thể hoa đơn vị Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa đơn vị Huy cùng An trồng được.

Câu 3: cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Hotline O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: trường hợp gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, tất cả 4 lần lộ diện mặt 5 chấm thì tỷ lệ thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc thù của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả cha đáp án trên

Câu 7: xác minh nào sau đây đúng: 

A) nhị tia thông thường gốc thì đối nhau.

B) nhì tia thông thường gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình có điểm O và 1 phần đường trực tiếp bị chia vày điểm O.

D) Tia không xẩy ra giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được công dụng lần lượt là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp các loại thi đua ba tổ lao hễ của một đội nhóm sản xuất được những thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) từng tổ lao động bao gồm bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn thế số lao rượu cồn khá và đạt của cả đội là 12 người. Đội trưởng thông tin đúng tốt sai.

Bài 4 (2 điểm): mang đến đoạn trực tiếp AB có độ nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB mang hai điểm C với D làm sao để cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ lâu năm BC; CD.

b) C có phải là trung điểm của AD không? vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): chứng minh rằng phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> tối giản với đa số số tự nhiên và thoải mái n.

Đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tổng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> bằng:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Lời giải: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 2: đến biểu vật tranh biểu hiện số cây hoa trồng trong vườn ở trong nhà bốn các bạn Mai; Lan; Huy; An

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tìm xác minh sai vào các xác định sau: 

A) bên An trồng nhiều hoa nhất.

B) nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) đơn vị Lan và nhà Mai trồng số hoa bởi nhau.

D) tổng số hoa công ty Lan cùng Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy cùng An trồng được.

Lời giải:

Nhà Mai trồng 5 cây hoa; đơn vị Lan trồng 5 cây hoa; đơn vị Huy trồng 3 cây hoa; bên An trồng 6 cây hoa.

Khẳng định A đúng do nhà An trồng các hoa tuyệt nhất (6 cây).

Khẳng định B đúng bởi nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất (3 cây) .

Khẳng định C đúng bởi vì nhà Lan cùng nhà Mai trồng số cây hoa bằng nhau( 5 cây).

Khẳng định D sai bởi vì nhà Lan với nhà Mai trồng được 10 cây hoa còn nhà nhà Huy cùng An trồng được 9 cây hoa.

Câu 3: mang lại đoạn trực tiếp AB = 12cm. Call O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm

C) 10cm

D) 18cm

Lời giải: 

Vì O là trung điểm của AB buộc phải

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 4: Số đối của phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> là:

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Hai phân số được hotline là đối nhau nếu tổng của chúng bởi 0.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Câu 5: nếu như gieo một bé xúc nhan sắc 10 lần liên tiếp, tất cả 4 lần xuất hiện thêm mặt 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

Xác suất thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

Câu 6: đặc thù của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Lời giải: 

Phép nhân tất cả cả ba đặc thù trên

Câu 7: xác định nào dưới đây đúng: 

A) hai tia thông thường gốc thì đối nhau

B) nhì tia chung gốc thì trùng nhau

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia vì điểm O.

D) Tia không xẩy ra giới hạn về nhị đầu.

Lời giải: 

A) sai vì đề xuất thêm điều kiện hai tia đó bắt buộc nằm về hai phía của gốc

B) sai vì phải thêm đk hai tia đó đề xuất nằm về ở một bên của gốc

C) đúng do nó là khái niệm về tia

D) sai vì chưng tia bị giới hạn 1 đầu là gốc của tia

Câu 8: Quy đồng mẫu mã số hai phân số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> ta được tác dụng lần lượt là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Lời giải: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

II. Từ luận

Bài 1: tiến hành phép tính: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii">

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Bài 3: 

a) Số bạn lao rượu cồn của tổ 1 là: 

8 + 3 + 1 = 12 (người)

Số người lao hễ của tổ 2 là: 

9 + 2 + 1 = 12 (người) 

Số fan lao rượu cồn của tổ tía là: 

7 + 4 + 1 = 12 (người) 

b) Số lao động tốt của cả đội là: 

8 + 9 + 7 = 24 (người) 

Số lao động khá của tất cả đội là: 

3 + 2 + 4 = 9 (người) 

Số lao động đạt của tất cả đội là: 

1 + 1 + 1 = 3 (người)

Số lao động giỏi nhiều hơn số lao động khá và đạt của team số người là: 

24 – (9 + 3) = 24 – 12 = 12 (người) 

Vậy team trưởng sẽ nói đúng.

Bài 4: 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

a) vày C nằm trên đoạn thẳng AB phải AC + CB = AB

Thay số: 6 + CB = 20

CB = đôi mươi – 6 = 14cm

Vì AC = 6cm với AD = 12 cm buộc phải AC *)

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" class="fr-fic fr-dii"> 

Vậy phân số đang cho tối giản.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong những phân số sau là phân số tối giản

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: công dụng của phép tính

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: hiệu quả so sanh nhì phân số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 6: lếu số

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (1,5 điểm): triển khai phép tính

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 2 (1 điểm): kiếm tìm x

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để đùa trong công viên. Cường dành

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời hạn để chơi ở vườn thú;
*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời gian để chơi những trò chơi;
*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> thời gian để nạp năng lượng kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây trồng và những loài hoa. Hỏi Cường đang chơi bao nhiêu giờ ở khi cây xanh và những loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ con đường thẳng b

a) Vẽ điểm M ko nằm trê tuyến phố thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên tuyến đường thẳng b

c) sử dụng kí hiệu cùng để viết biểu hiện sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M ko thuộc con đường thẳng b”

d) mang đến đoạn thẳng AB cùng điểm O nằm giữa hai điểm A cùng B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): chứng minh phân số sau là phân số về tối giãn với tất cả số nguyên n

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong số phân số sau là phân số buổi tối giản

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác mọi được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo" class="fr-fic fr-dii">

Tâm đối xứng của hình lục giác các là giao điểm của tía đường chéo chính.

Câu 3: công dụng của phép tính

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> là:

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: trong hình dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng tuy vậy song

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Lời giải:

Cặp 1: con đường thẳng a tuy vậy song với mặt đường thẳng b.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận Bình Luận

Cặp 2: mặt đường thẳng c song song với đường thẳng d.

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 6: Hỗ số

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> bằng

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 2 (1 điểm): 

*
Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng tạo">

*
Đề thi thân kì 2 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Bài 3 (1,5 điểm): 

Số phần thời hạn Cường đã dùng để chơi khu vực vường thú; chơi những trò chơi; nạp năng lượng kem cùng giải khát là: