TOP 8 đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 gồm đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa kì 2 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối học thức với cuộc sống cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 6

Với 8 đề kiểm soát giữa kì 2 môn Toán 6 này, còn khiến cho các em học sinh ôn luyện thật xuất sắc cho bài xích thi thân kì 2 sắp tới. Vậy mời thầy cô và những em học sinh cùng thiết lập đề thi giữa kì II môn Toán 6 sách bắt đầu miễn phí.


Bộ đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Đề thi thân kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Một số yếu tố thống kê với xác suất

Biết cách xử lý dữ liệu sau khi thu thập dữ liệu thống kê

Tính được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,5

5%

2

0,75

7,5%

Phân số cùng số thập phân

Nhận biết, so sánh, triển khai các phép tính dễ dàng và đơn giản về phân số

- Viết được lếu số trường đoản cú phân số đối kháng giản

- đối chiếu được những phân số

Tìm được phân số lớn nhất trong 1 dãy các p/s

- đối chiếu được 2 phân số

- tìm kiếm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

9

2,25

22,5%

2

0,5

0,5%

3

1,5

15%

1

1

10%

2

1

10%

17

6,25

62,5%

Hình học tập phẳng

Biết KN, độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Tính được độ lâu năm đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,75

7,5%

1

0,25

2,5%

2

1

15%

1

1

10%

7

3

30%

Tổng

16

4

40%

6

3

30%

2

2

20%

2

1

10%

26

10

100%


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em đến là đúng nhất

Câu 1: Những phân số nào sau đây bằng nhau?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 2: Chọn tóm lại đúng:

A.

*
B.
*
frac-215" width="86" height="37" data-latex="frac-715>frac-215" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B-7%7D%7B15%7D%3E%5Cfrac%7B-2%7D%7B15%7D">

Câu 3: Phân số nào tiếp sau đây không tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Cặp phân số nào sau đây không có cùng chủng loại số?

A.

*
*
B.
*
*
C.
*
*
D.
*
*

Câu 5: triển khai phép tính sau

*
:

Kết quả là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: Số nào tiếp sau đây không được viết dưới dạng một phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 1,5

Câu 7: Tử số của phân số

*
là số làm sao sau đây?

A. 4B. 3C. 3 - 4D. 4 - 3

Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, xác định nào sai?

A. Phân số là một vài dạng

*
, với a cùng b là nhị số tùy ý


B. Phân số là một vài dạng

*
, với a với b là hai số nguyên

C. Phân số là một trong những dạng

*
, cùng với a với b là nhị số nguyên trong những số ấy b ≠ 0

D. Phân số là một số trong những dạng

*
, cùng với a cùng b là nhị số tự nhiên trong đó a ≠ 0

Câu 9: Phân số nào dưới đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Trong hình vẽ, đến đoạn trực tiếp AB có độ lâu năm 5 cm. Đoạn thẳng cha có độ nhiều năm bao nhiêu? Chọn khẳng định đúng


A. 3 cmB. 2 cmC. 4 cmD. 5 cmCâu 11: Trong hình vẽ

Chọn khẳng định sai.

A. A là một trong đoạn thẳngB. A là một trong những đường thẳngC. A là 1 trong những điểmD. Điểm A nằm trên phố thẳng A.

Câu 12: vào hình vẽ. Chọn xác minh đúng

A. Trong hình bao gồm 2 đoạn thẳngB. Trong hình có 3 đoạn thẳngC. Trong hình có một đoạn thẳngD. Vào hình không tồn tại đoạn thẳng

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,25 điểm): phân phát biểu tư tưởng hai phân số bằng nhau?

Câu 2: (0,25 điểm): Nêu cách đối chiếu hai phân số?

Câu 3: (0,25 điểm): sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn tài liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phải làm gì?


Câu 4: (0,25 điểm): bao gồm mấy đoạn thẳng đi qua hai điểm A và B?

Câu 5: (0,5 điểm): mang đến đoạn thẳng AB = 8cm. Điểm C nằm trong lòng hai điểm A và B. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AC nếu CB = 3cm.

Câu 6: (0,5 điểm): trong hình vẽ, đoạn trực tiếp ON gồm độ lâu năm bao nhiêu?

Câu 7: (1 điểm): mang đến đoạn trực tiếp AB = 5cm. Mang điểm M ở trong đoạn thẳng AB cơ mà BM = 2cm. Tính độ dài đoạn trực tiếp AM.

Câu 8: (0,5 điểm): Viết phân số sau bên dưới dạng láo số:

*

Câu 9: (0,5 điểm): Cặp phân số

*
với
*
có cân nhau không? vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm): Rút gọn gàng phân số sau về phân số về tối giản:

*

Câu 11: (1 điểm): Tìm trong số phân sô sau. Phân số nào to nhất?

*

Câu 12: (0,5 điểm): so sánh

*
*

Câu 13: (0,5 điểm): tìm kiếm x biết

*

Câu 14: (0,5 điểm): giả dụ tung đồng xu 22 lần liên tiếp, gồm 13 lần xuất hiện mặt N thì tỷ lệ thực nghiệm xuất hiện mặt N bởi bao nhiều?

Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

A

C

C

C

B

D

B

C

A

D

A

B

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

CâuNội dungĐiểm

1

Hai phân số được gọi là đều nhau nếu bọn chúng cùng biểu diễn một giá chỉ trị.

0,25

2

Để đối chiếu hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng chủng loại hai phân số đó (về cùng một chủng loại dương) rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào tất cả tử lớn hơn vậy thì phân số đó béo hơn.

0,25

3

Sau lúc thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta bắt buộc phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

0,25

4

Có một và chỉ một đường thẳng trải qua hai điểm A với B

0,25

5

AC = AB - CB = 8 - 3 = 5 cm

0,5

6

ON = OM + MN = 3 + 2 = 5 cm

0,5

7

AM = AB - BM = 5 - 2 = 3 cm

1

8

*

0,5

9

Do 3 . 7 = (-7) . (-3) buộc phải

*

0,5

10

Ta bao gồm ƯCLN(14, 21) = 7.

Do kia

*

0,25

0,25

11

Phân số lớn số 1 là phân số

*

1

12

*

0,25

Do -5


Đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 sách Cánh diều

cấp cho độ Chủ đề Mức 1Nhận biếtMức 2Thông hiểuMức 3 Vận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Phân số

Nhận biết phân số, phân số bằng nhau, phân số đối, đối chiếu phân số, hỗn số

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số

Vận dụng các phép tính về phân số để tìm x

Vận dụng tính giá trị biểu thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5(1,2,3,4,5)

1,25

12,5%

3(10,11,12)

0,75

7,5%

1/2(21a)

0,5

5%

1/2(22b)

0,5

5%

1(C25)

1

10%

9+1/2+1/2

4

40%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Số thập phân

Nhận biết số thập phân, số thập phân âm, số đối của một số trong những thập phân

Thực hiện những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Vận dụng những phép tính về số thập phân nhằm tìm x, tính tỉ số xác suất của một số trong những cho trước

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(6,7,8,9)

1

10%

3(13,14,15)

0,75

15%

1/2(21b)

0,25

2,5%

1/2(22a)+1(23)

1,5

15%

8+1/2+1/2

3,5

35%

Thành tố NL

TD

GQVĐ

C22a:GQVĐ

C23: MHH-GQVĐ

3. Mọi hình hình học tập cơ bản (Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng)

Nhận biết tình dục điểm thuộc con đường thẳng, con đường thẳng đi qua hai điểm, tia

Chỉ ra được vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng. Vẽ hình cùng Tính độ nhiều năm đoạn thẳng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(16,17,18)

0,75

7,5%

2(19,20)

0,5

5%

1(24)

1,25

12,5%

6

2,5

25%

Thành tố NL

C 16,17: TD

C18: MHH-GT

C19, 24: MHH-GT-CC-GQVĐ

C20: GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

10

4

40%

2

2

20%

1

1

10%

25

10

100%

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong số câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong cách viết sau đây, bí quyết viết nào mang đến ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số nào sau đây bằng phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*


Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn lựa cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong những số sau, số như thế nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2D. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) quý hiếm của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) hiệu quả phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) công dụng phép tính

*
?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2D. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A ko thuộc con đường thẳng d được kí hiệu?

A. D ∈ AB. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có từng nào đường thẳng trải qua hai điểm khác nhau A và B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số mặt đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) cho hình vẽ: bao gồm bao nhiêu tia vào hình vẽ đang cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) mang lại hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai tuyến phố thẳng AB và AC


A. Cắt nhauB. Tuy vậy song với nhauC. Trùng nhauD. Bao gồm hai điểm chungCâu đôi mươi (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) đến điểm B nằm trong lòng hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện tại phép tính một biện pháp hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi đội lớp 6A gồm 45 học sinh. Vào đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể thao thể thao. Tính tỉ số xác suất số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao thể thao.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 8cm. Lấy điểm C nằm trong lòng hai điểm A và B thế nào cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn trực tiếp CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính quý hiếm của biểu thức:

*

Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại (7,5 điểm)


Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một giải pháp hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học viên tham gia Đại hội thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: hiệu quả của phép trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: nên lựa chọn từ hoặc các từ phù hợp thay vào vị trí ....để ngừng câu sau: Hình tạo ra thành vị điểm A và một trong những phần đường trực tiếp bị phân tách ra vị A được call là một....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong bố điểm trực tiếp hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Tất cả vô số điểm.

B. Có nhiều hơn hai điểm.

C. Có không quá hai điểm.

D. Có duy tốt nhất một điểm.

Câu 4: công dụng của phép nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: sau khoản thời gian rút gọn buổi tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: vào từ STUDENT tất cả bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

Xem thêm: Tưởng Tượng Mình Là Nhân Vật Trữ Tình Trong Ánh Trăng Hãy Diễn Tả Dòng Cảm Nghĩ Thành Tâm Sự Ngắn

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: những chữ loại in hoa trong từ TOAN, chữ nào tiếp sau đây có tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) tiến hành phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) kiếm tìm x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) bà mẹ cho Hà một vài tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khi mua không còn 24 ngàn tiền vở, 36 nghìn tiền sách, Hà sót lại

*
số tiền. Vậy người mẹ đã đến Hà số tiền là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) bên An tất cả một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 4m , chiều dài6 m. An bắt buộc đắp bờ bao quanh ruộng. Hỏi An yêu cầu đắp bao nhiêu mét bờ?


Câu 14: (1,0 điểm)

a) mang lại hình vẽ bên. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

b) tự 4 hình tam giác vuông đều bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghép thành bao nhiêu hình gồm trục đối xứng?