Đề thi môn Sinh được nhận xét là vừa khoảng với thí sinh. Dưới đây là đề thi và đáp án môn Sinh học do Bộ GD&ĐT công bố

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề: 469

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: SINH HỌC – giáo dục trung học tập phổ thông

Thời gian làm cho bài: 60 phút, không kể thời hạn giao đề

I. PHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, tự câu 1 mang lại câu 32)

Câu 1: cho biết quá trình sút phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb x AaBb đến đời con gồm kiểu gene aabb chỉ chiếm tỉ lệA. 50%. B.

Bạn đang xem: Đề thi đại học sinh 2013

6,25%. C. 12,5%. D. 25%.


Câu 2: Trong công tác giống, hướng tạo nên những giống cây xanh tự nhiều bội lẻ thường được áp dụng đối với những các loại cây làm sao sau đây?A. Nho, dưa hấu. B. Cà phê, ngô. C. Điều, đậu tương. D. Lúa, lạc.

Câu 3: yếu tố tiến hóa làm sao sau đây rất có thể làm cho một alen tất cả lợi bị loại bỏ bỏ trọn vẹn khỏi quần thể và một alen ăn hại trở nên phổ cập trong quần thể?A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao hợp không ngẫu nhiên.C. Đột biến. D. những yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 4: lấy ví dụ như nào sau đây phản ánh kiểu trở nên động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không áp theo chu kì?A. Số lượng muỗi tăng vào mùa hè, sút vào mùa đông.B. con số cây tràm làm việc rừng U Minh Thượng sút mạnh sau khi bị cháy trong thời điểm tháng 3 năm 2002.C. Số lượng sâu hại cây xanh tang vào ngày xuân và mùa hè, bớt vào mùa thu và mùa đông.D. Số lượng ếch đồng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.


Câu 5: bạn mắc bệnh dịch hoặc hội chứng bệnh dịch nào sau đấy là một dạng thể ba?A. Hội triệu chứng Đao. B. Bệnh dịch phêninkêto niệu.C. Hội chứng Tơcnơ. D. Ung thư vú.

Câu 6: Ở cà chua, alen A hiện tượng quả đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen a công cụ quả vàng. Cho thấy thêm quá trình sút phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào tiếp sau đây cho đời con gồm cả cây trái đỏ với cây trái vàng?A. Aa x aa và AA x Aa. B. Aa x Aa và AA x Aa.C. Aa x Aa với Aa x aa. D. AA x aa cùng AA x Aa.

Câu 7: Một quần thể thực vật lưỡng bội, ở cầm hệ xuất phát (P) gồm toàn cá thể có hình dáng gen Aa. Nếu như tự thụ phấn đề nghị thì theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở rứa hệ F3 làA. 0,75AA : 0,25aa. B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.C. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa. D. 0,25AA : 0,75aa.

Câu 8: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch bên trên cây hoa phần (Mirabilis jalapa) cùng thu được công dụng như sau:


*

Nếu mang hạt phấn của cây F1 sống phép lai thuận thụ phấn mang đến cây F1 sinh hoạt phép lai nghịch thì theo lí thuyết, nhận được F2 gồm:A. 75% số cây lá đốm: 25% số cây xanh xanh. B. 100% số cây xanh xanh.C. 100% số cây lá đốm. D. 50% số cây xanh đốm: 50% số cây lá xanh.

Câu 9: cho thấy thêm quá trình bớt phân không xẩy ra đột trở nên nhưng xảy ra hoán vị ren với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân của cơ thể có mẫu mã gen

*
là:A. AB = ab = 20% với Ab = aB = 30%. B. AB = ab = 40% với Ab = aB = 10%.C. AB = ab = 30% với Ab = aB = 20%. D. AB = ab = 10% với Ab = aB = 40%.

Câu 10: quy trình phát sinh và cách tân và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:(1) Tiến hóa chi phí sinh học.(2) Tiến hóa hóa học.(3) Tiến hóa sinh học.Các tiến độ trên ra mắt theo trình trường đoản cú đúng là:A. (3) (2) (1). B. (2) (3) (1). C. (1) (2) (3). D. (2) (1) (3).

Câu 11: Dạng bất chợt biến cấu tạo nhiễm nhan sắc thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza sống đại mạch, có ý nghĩa sâu sắc trong công nghiệp cung cấp bia?A. Chuyển đoạn. B. Mất đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lặp đoạn.


Câu 12: khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng gồm kiểu gen khác nhau (P), chiếm được F1 tất cả toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 giao phấn cùng với nhau, chiếm được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ trọng 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Hoàn toàn có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được nguyên lý bởiA. Hai cặp gen liên kết, tác động với nhau theo kiểu tương tác ngã sung.B. Nhị cặp gene phân li độc lập, cửa hàng với nhau theo phong cách tương tác cộng gộp.C. Một gen gồm 2 alen, trong đó alen vẻ ngoài hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen cơ chế hoa trắng.D. nhị cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo phong cách tương tác ngã sung.

Câu 13: trong lưới thức ăn uống của một quần làng sinh vật dụng trên cạn, bậc bổ dưỡng nào sau đây có sinh khối béo nhất?A. Bậc bồi bổ cấp 1. B. Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.C. Bậc bồi bổ cấp 3. D. Bậc bồi bổ cấp 2.

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, yếu tố nào sau đây không đề nghị là yếu tố tiến hóa?A. giao phối ngẫu nhiên. B. Giao hợp không ngẫu nhiên.C. Chọn lọc tự nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 15: cho biết quá trình sút phân không xảy ra đột biến, những gen phân li độc lập và ảnh hưởng tác động riêng rẽ, các alen trội là trội trả toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD mang đến đời con gồm tối đa:A. 18 các loại kiểu gen với 4 loại kiểu hình. B. 9 các loại kiểu gen cùng 8 nhiều loại kiểu hình.C. 18 nhiều loại kiểu gen với 18 nhiều loại kiểu hình. D. 8 các loại kiểu gen và 6 một số loại kiểu hình.

Câu 16: Sử dụng phương pháp nào sau đây hoàn toàn có thể tạo ra giống new mang điểm sáng của nhì loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được?A. Gây tự dưng biến nhân tạo. B. Nuôi cấy hạt phấn.C. Dung hòa hợp tế bào trần. D. Nhân bản vô tính.


Câu 17: Những giải pháp nào sau đây được xem như là những giải pháp chính của cải cách và phát triển bền vững, góp thêm phần làm hạn chế sự thay đổi khí hậu toàn cầu?(1) Bảo tồn nhiều chủng loại sinh học.(2) khai quật tối đa với triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên.(3) ngăn ngừa nạn phá rừng, độc nhất là rừng nguyên sinh với rừng đầu nguồn.(4) Sử dụng chắc chắn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.(5) bức tốc sử dụng những loại thuốc bảo đảm thực vật, những chất diệt cỏ, những chất kích đam mê sinh trưởng,… trong cung ứng nông, lâm nghiệp.Đáp án đúng là:A. (2), (3) cùng (5) B. (2), (4) cùng (5) C. (1), (2) cùng (5) D. (1), (3) với (4)

Câu 18: Một loại sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xẩy ra đột vươn lên là lệch bội thì số loại thể một về tối đa rất có thể được tạo nên trong chủng loại này làA. 13 B.7 C. 8 D. 15

Câu 19: cho thấy thêm quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, số nhiều loại giao tử về tối đa có thể được tạo thành từ quy trình giảm phân của khung hình có phong cách gen AaBb làA. 8 B. 6 C. 4 D. 2

Câu 20: Kiểu phân bổ nào dưới đây không buộc phải là kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh đồ gia dụng trong từ nhiên?A. phân bố theo chiều trực tiếp đứng. B. Phân bố ngẫu nhiên.C. Phân bổ theo nhóm. D. Phân bổ đồng hầu như (Phân tía đều).

Câu 21: trả sử ren B nghỉ ngơi sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và có số nuclêôtit các loại ađênin (A) cấp 3 lần số nuclêôtit một số loại guanin (G). Một bỗng dưng biến điểm xảy ra tạo cho gen B bị đột biến thành alen b. Alen b có chiều lâu năm không đổi nhưng giảm xuống 1 links hiđrô so với gene B. Con số từng một số loại nuclêôtit của alen b là:A. A = T = 301; G = X = 899. B. A = T = 299; G = X = 901.C. A = T = 901; G = X = 299. D. A = T = 899; G = X = 301.

Câu 22: Để tạo nên giống cà chua có gen làm cho chín trái bị bất hoạt giúp vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không trở nên hỏng, yêu cầu áp dụng phương pháp nào sau đây?A. Lai hữu tính. B. công nghệ gen.C. Gây tự dưng biến nhân tạo. D. Technology tế bào.


Câu 23: trong tương lai, một vài gen bất chợt biến gây bệnh dịch trong khung hình người rất có thể được thay thế sửa chữa bằng các gen lành nhờ áp dụng của cách thức nào sau đây?A. Gây bỗng nhiên biến bằng tác nhân trang bị lí. B. Gây hốt nhiên biến bằng tác nhân hóa học.C. Công nghệ tế bào. D. biện pháp gen.

Câu 24: một số loại axit nuclêic nào dưới đây mang bộ ba đối mã (anticôđon)?A. ADN. B. tARN. C. RARN. D. MARN.

Câu 25: mang lại chuỗi thức ăn: Tảo lục đối kháng bào Tôm Cá rô Chim bói cá. Vào chuỗi thức ăn uống này, cá rô làA. Sinh thứ tiêu thụ bậc 1 cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.B. Sinh thiết bị tiêu thụ bậc 3 cùng thuộc bậc bổ dưỡng cấp 3C. sinh thứ tiêu thụ bậc 2 và thuộc bậc bồi bổ cấp 3D. Sinh thứ tiêu thụ bậc 3 với thuộc bậc bổ dưỡng cấp 2

Câu 26: những cây khác loài có cấu tạo hoa khác biệt nên chúng thường không thụ phấn được mang đến nhau. Đây là ví dụ về dạng bí quyết liA. cơ học. B. Tập tính. C. Thời hạn (mùa vụ). D. Sinh thái.

Câu 27: Tập hợp những kiểu hình của và một kiểu gen khớp ứng với các môi trường không giống nhau được hotline làA. Sự mềm dẻo của loại hình (thường biến). B. Biến tấu tổ hợp.C. mức bội phản ứng của mẫu mã gen. D. Thể đột biến.

Câu 28: Để một số loại khỏi nhiễm dung nhan thể phần đông gen không hề muốn ở một số trong những giống cây trồng, tín đồ ta hoàn toàn có thể gây bất chợt biến cấu tạo nhiễm sắc thể dạngA. Lặp đoạn B. Gửi đoạn C. đảo đoạn D. mất đoạn nhỏ

Câu 29: Quần thể ngẫu phối nào tiếp sau đây đang nghỉ ngơi trạng thái cân đối di truyền?A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa

Câu 30: vào tế bào, các gen ở trên cùng một nhiễm sắc thểA. Luôn giống nhau về số lượng, thành phần và riêng biệt tự chuẩn bị xếp các loại nuclêôtit.B. chế tạo thành một tổ gen links và có xu hướng di truyền cùng nhau.C. Phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.D. Luôn tương tác cùng nhau cùng chính sách một tính trạng.

Câu 31: tác dụng của quy trình tiến hóa nhỏ dại là hiện ra nênA. loài mới. B. Cỗ mới. C. Bọn họ mới. D. Bỏ ra mới.

Câu 32: cho thấy thêm mỗi gen công cụ một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?


*

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được làm một trong nhị phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ bỏ câu 33 cho câu 40)

Câu 33: Qui trình chế tác giống new bằng cách thức gây bất chợt biến bao gồm các bước sau:(1) Tạo mẫu thuần chủng.(2) Xử lí vật mẫu bằng tác nhân gây đột biến.(3) lựa chọn lọc các thể bỗng biến tất cả kiểu hình muốn muốn.Trình tự đúng của quá trình trong qui trình này là:A. (2) -> (3) -> (1) B. (1) -> (2) -> (3) C. (1) -> (3) -> (2) D. (2) -> (1) -> (3)

Câu 34: Tập thích hợp sinh đồ vật nào tiếp sau đây không cần là quần thể sinh vật?A. Tập hợp chim hải âu trên đảo Trường Sa B. Tập thích hợp cây rửa trên một quả đồi sinh sống Phú ThọC. Tập phù hợp cây tràm ở rừng U Minh Thượng. D. Tập hòa hợp cá trong hồ Tây

Câu 35: trong những mối tình dục giữa những loài sinh vật sau đây, quan hệ nào không hẳn là mối quan hệ đối kháng?A. Chim sáo cùng sâu rừng. B. Chim sâu cùng sâu ăn láC. Lợn và giun đũa trong ruột lợn D. Lúa và cỏ dại

Câu 36: yếu tố nào dưới đây làm biến đổi tần số alen cùng thành phần đẳng cấp gen của quần thể sinh thứ theo 1 hướng xác định?A. Giao hợp không tự dưng B. tinh lọc tự nhiênC. Đột biến hóa D. Di – nhập gen

Câu 37: vật chứng tiến hóa nào dưới đây không bắt buộc là vật chứng sinh học phân tử?A. Tế bào của tất cả các loài sinh vật bây chừ đếu áp dụng chung một bộ mã di truyềnB. Prôtêin của các loài sinh vật bây chừ đều được cấu tạo từ khoảng tầm 20 một số loại axit aminC. ADN của toàn bộ các laoì sinh vật hiện nay đều được cấu trúc từ 4 các loại nuclêôtitD. tất cả các cơ thể sinh vật bây chừ đều được cấu trúc từ tế bào.

Câu 38: Một loại sinh vật có bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào bồi bổ của thể ba thuộc loài này còn có số lượng nhiễm sắc đẹp thể làA. 12 B. 11 C. 9 D. 18

Câu 39: thành phần nào dưới đây không trực thuộc thành phần cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli?A. Những gen kết cấu (Z, Y, A) hình thức tổng hợp các enzim phân giải đường lactôzơ.B. Vùng khởi hễ (P) là vị trí ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và bắt đầu phiên mã.C. Gen ổn định (R) lý lẽ tổng phù hợp prôtêin ức chếD. Vùng quản lý (O) là vị trí prôtêin ức chế hoàn toàn có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

Câu 40: trong một hệ sinh thái xanh trên cạn, tích điện được tích lũy lớn nhất ở bậc dinh dưỡngA. Cấp 2. B. Cấp 3. C. Cấp cao nhất. D. cấp cho 1.

B. Theo lịch trình Nâng cao (8 câu, từ bỏ câu 41 cho 48)

Câu 41: Một chủng loại sinh vật gồm bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một trực thuộc loài này còn có số lượng nhiễm sắc thể làA. 94 B. 49 C. 47 D. 24

Câu 42: vào kỹ thuật tạo nên ADN tái tổ hợp, để tạo thành đầu dính cân xứng giữa gen cần chuyển với thể truyền, bạn ta đã áp dụng cùng một một số loại enzim giảm giới hạn mang tên làA. ADN pôlimeraza B. restrictaza C. Ligaza D. ARN pôlimeraza

Câu 43: trong một quần xóm sinh vật, loài ưu cụ là loàiA. Có tần suất xuất hiện thêm và độ đa dạng rất thấp tuy thế sự có mặt của nó có tác dụng tăng mức nhiều chủng loại cho quần xã.B. tất cả tần suất lộ diện và độ nhiều mẫu mã cao, sinh khối lớn, ra quyết định chiều hướng cải tiến và phát triển của quần xãC. Chỉ tất cả một quần buôn bản nào đó mà không tất cả ở những quần làng mạc khác, sự xuất hiện của nó làm tăng mức nhiều mẫu mã cho quần xã.D. Đóng vai trò sửa chữa cho các nhóm loài không giống khi chúng suy vong vì lý do nào đó.


Câu 44: Xử lí & bằng nhiều loại tác nhân nào sau đây hoàn toàn có thể làm mất hoặc xen thêm một cặp nuclêôtit bên trên AND, dẫn mang lại dịch khung phát âm mã di truyền?A. Tia tử nước ngoài (UV). B. Acridin.C. 5- brôm uraxin (5BU). D. Cônsixin.

Câu 45: Đặc điểm nào dưới đây không đặc trưng cho hầu hết loài thực vật chịu đựng khô hạn?A. cùng bề mặt lá có không ít khí khổng. B. Rễ siêu phát triển, thấm sâu hoặc lan rộng.C. Lá thuôn hoặc biến thành gai. D. Trữ nước vào lá, thân tốt trong củ, rễ.Câu 46: yếu tố tiến hóa như thế nào sau đây hoàn toàn có thể làm đổi khác tần số alen với thành phần thứ hạng gen của quần thể sinh đồ dùng một cách bất chợt ngột?A. Giao hợp không ngẫu nhiên. B. Tinh lọc tự nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 47: cho biết thêm N0 là con số cá thể của quần thể sinh thứ ở thời khắc khảo sát thuở đầu (t0), Nt là con số cá thể của quần thể sinh thứ ở thời khắc khảo sát tiếp theo (t); B là mức sinh sản; D là mức tử vong; I là mức nhập cư và E là nút xuất cư. Kích thước của quần thể sinh thứ ở thời gian t có thể được mô tả bởi công thức tổng thể nào sau đây?A. Nt = N0 + B – D – I + E. B. Nt = N0 – B + D + I – E.C. Nt = N0 + B – D + I – E. D. Nt = N0 + B – D – I – E.

Câu 48: trong một hệ sinh thái xanh trên cạn, sản lượng sinh vật dụng thứ cung cấp được hình thành vì nhóm sinh thiết bị nào sau đây?A.

Xem thêm: Trong Các Đơn Vị Nào Là Đơn Vị Vận Tốc ? Đơn Vị Của Vận Tốc Là:

Sinh thứ dị dưỡng, chủ yếu là rượu cồn vật.B. Thực trang bị tự dưỡng, đa phần là thực vật có hoa.C. Sinh đồ gia dụng sản xuất, hầu hết là thực vật.D. Sinh thứ phân giải, đa phần là nấm cùng vi khuẩn.