Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 - 2022 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 bao gồm đáp án cụ thể kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện những dạng bài bác tập Toán sẵn sàng cho bài thi học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho các thầy cô lúc ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 5

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 số ít 1

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng xuất xắc nối để tạo ra thành đáp án đúng sinh hoạt các câu hỏi trắc nghiệm cùng giải những bài tập từ bỏ luận sau.

Câu 1: (M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong những thập phân 95,824 có giá trị là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. 8

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số sống cột phía bên trái với cách đọc tương thích ở cột mặt phải:

Câu 4: (M2 – 1 điểm) 3 mét vuông 14 cm2 = … m2

A. 3,14

B. 3,0014

C. 314

D. 30014

Câu 5: (M2 – 1 điểm) Số dư trong phép phân chia 13,6: 0,24 (nếu thương mang 2 chữ số ở chỗ thập phân) là:

A. 16

B. 0,16

C. 0,016

D. 0,0016

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và trăng tròn bạn nữ. Tỉ số tỷ lệ của số bạn nam và số bạn gái của lớp 5A là:

A. 15%

B. 75%.

C. 20%

D. 21%

Câu 7: ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 76,85 + 29,462

b/ 30,51 – 23,8

c/ 27,38 x 4,8

d/ 136,94 : 6,6

Câu 8: (M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở cả 2 thửa ruộng được 5t 8 tạ thóc. Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng trước tiên được nhiều hơn thửa ruộng trang bị hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh sống mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 9: (M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài là 38m, chiều rộng bởi

*
chiều dài, trong các số ấy diện tích đất làm cho nhà chỉ chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất đó.

b. Diện tích đất làm cho nhà là từng nào mét vuông?

Câu 10: ( M4 – 1 điểm) tìm số có tía chữ số, hiểu được nếu bỏ chữ số 0 sinh sống tận cùng bên bắt buộc số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đang cho bởi 135.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong những thập phân 95,824 có giá trị là:

- Đáp án C.

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

- Đáp án B.

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối từng số ngơi nghỉ cột phía trái với phương pháp đọc phù hợp ở cột bên phải:

Câu 4: ( m2 – 1 điểm) 3 mét vuông 14 cm2 = … m2

- Đáp án B.

Câu 5: ( m2 – 1 điểm) Số dư vào phép phân tách 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở vị trí thập phân) là:

- Đáp án D.

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A gồm 15 chúng ta nam và 20 bạn nữ. Tỉ số xác suất của số bạn nam với số nữ giới của lớp 5A là:

Tỉ số phần trăm của người sử dụng nam so với nữ giới là:

15:20 = 0,75 = 75%

- Đáp án B. 75%

Câu 7: (M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Các em học viên tự để tính và hiệu quả như sau:

a/ 106,312

b/ 6,71

c/ 131,424

d/ 66,15

Câu 8: ( m2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được 5,6 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thế nữa thửa ruộng máy hai là 1,2 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

- Tính được một ý hợp lý cho 0,5đ.

Giải

Ta gồm sơ vật dụng như hình vẽ:

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai: |------------------| 1,2 tạ

Thửa ruộng đồ vật nhất: |------------------|-------|

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số thóc là:

(5,6 + 1,2) : 2 = 3,4 (tạ) = 340kg

Thửa ruộng sản phẩm hai thu hoạch được số thóc là:

5,6 – 3,4 = 2,2 (tạ) = 220 (kg)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Có thể giải bí quyết khác

Đổi 5,6 tạ = 560 kg

1,2 tạ = 120 kg

Thửa ruộng thứ hai: |------------------| 120kg

Thửa ruộng vật dụng nhất: |------------------|-------|

Từ sơ vật dụng ta bao gồm nhận xét: nếu sút số thóc ở thửa ruộng đầu tiên đi 120 kilogam thì ta được thửa ruộng lắp thêm hai. Vậy trường hợp tổng trừ hiệu ta được nhị lần số thóc sống thửa vật dụng hai.

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

(560 - 120) : 2 = 220 (kg thóc)

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

220 + 120 = 340 (kg thóc)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Câu 9: ( M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 38m, chiều rộng bằng

*
chiều dài, trong số ấy diện tích đất có tác dụng nhà chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất nền đó.

b. Diện tích s đất làm cho nhà là bao nhiêu mét vuông?

- Hs làm được 1 câu cho 0,5đ.

- Đúng được một ý đến 0,25đ.

Giải

a/ Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

38 x

*
= 28,5 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

38 x 28,5 = 1083 (m2)

b. Diện tích đất có tác dụng nhà là:

1083 x 25 : 100 = 270,75 (m2)

Đáp số: a/ 1083 m2

b/ 270,75 m2

Câu 10: (M4 – 1 điểm) tìm số có cha chữ số, hiểu được nếu bỏ chữ số 0 sinh sống tận thuộc bên đề xuất số kia ta được số bắt đầu mà hiệu của số new và số đã cho bằng 135.

- giả dụ HS không lập luận chỉ mang đến 0,5đ

- Tính được một ý hợp lý cho 0,25đ.

Giải

Khi bỏ đi chữ số 0 sinh hoạt tận cùng mặt phải một số trong những tự nhiên thì ta được số mới kém số đã cho 10 lần giỏi số cũ cấp 10 lần số mới. (HS hoàn toàn có thể vẽ sơ vật dụng hoặc không)

Theo bài bác ra, ta bao gồm hiệu số phần cân nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần)

Số bắt đầu là: 135 : 9 = 15

Số yêu cầu tìm là:

15 x 10 = 150

Đáp số: 150.

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì một số 2

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân tất cả 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2: quý hiếm của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: kiếm tìm số từ nhiên bé dại nhất để điền vào ô trống: 12,13 □,12

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4: cho 3m2 25cm2 = ... Dm2

Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép chia này là:

A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: đến 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước hệt nhau và chiều nhiều năm mỗi mảnh vội vàng 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ kia ta được một hình vuông có chu vi bằng 72cm. Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2D. 1728cm2

Bài 2 (1đ): tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính cùng tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng lúc đầu bán một đôi giầy giá 400000 đồng. Lần máy nhất siêu thị hạ giá chỉ 12% giá bán ban đầu. Cuối năm, siêu thị tiếp tục hạ tiếp 10% giá chỉ trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

*

b. So sánh A với B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. X = 8,1

b. X = 0,002

Bài 3: mỗi phép tính đặt tính với tính đúng được 0,5đ

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số tiền đôi giầy được bớt ở lần hạ giá thứ nhất là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá chi phí đôi giày sau lần hạ giá thứ nhất là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số chi phí đôi giày được giảm ở lần hạ giá trang bị hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá chi phí đôi giày sau hai lần hạ giá bán là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS gồm cách có tác dụng khác vẫn cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số nghỉ ngơi tích A cùng B đều bởi nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 5 những năm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm cùng Tự luận hệ thống toàn thể kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học tất cả đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em ôn tập chũm được cấu tạo đề thi, chuẩn bị cho những bài thi học tập kì 1 sắp tới.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Máy In Canon 2900 Có In Qua Wifi Được Không

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ giáo dục và đào tạo và các dạng bài xích ôn tập môn Toán 5. Số đông đề thi này được kiếm tìm Đáp Án học hỏi và tinh lọc từ các trường tiểu học trên toàn nước nhằm mang đến cho học viên lớp 5 đầy đủ đề ôn thi học tập kì 1 quality nhất. Mời các em thuộc quý phụ huynh cài miễn tổn phí đề thi về và ôn luyện.