Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra sử học kì 2 lớp 10

Cư dân của nền văn hóa truyền thống nào đã mở đầu cho nền nông nghiệp sơ khai ở Việt Nam?

A. Bắc Sơn.

B. Sa Huỳnh.

C. Hòa Bình.

D. Óc Eo.

Câu 2. Nền thiết yếu trị của Cham-pa ko mang đặc điểm nào sau đây?

A. Vua nắm phần đa quyền hành về chính trị, tởm tế, tôn giáo.

B. Cả nước phân thành 4 quanh vùng hành chủ yếu lớn.

C. Giúp vấn đề cho vua bao gồm Tể tướng và các đại thần.

D. Cả nước chia thành 15 bộ do tể tướng đứng đầu.

Câu 3. Đặc trưng nào khiến cho các thôn xóm người việt nam trở thành địa điểm xuất phát của các cuộc chiến đấu giành tự do dưới thời kì Bắc thuộc?

A. Tính khép bí mật và có tính bền vững.

B. Tính mở rộng và có sự lỏng lẻo nhất định.

C. Tính nuốm hữu và ảnh hưởng từ bên ngoài.

D. Tình phát triển và là trung tâm mua sắm quan trọng.

Câu 4. Bộ vẻ ngoài nào được ban hành dưới thời Lê sơ?

A. Hình luật.

B. Quốc triều Hình luật.

C. Luật Lê Thánh Tông

D. Hoàng triều nguyên tắc lệ.

Câu 5. Tổ chức cỗ máy nhà nước thời Lê có điểm gì không giống so cùng với thời Đinh – chi phí Lê?

A. Bộ thiết bị nhà nước quân chủ chuyên chế tw tập quyền cao độ.

B. Bộ thiết bị nhà quân chủ siêng chế tuy vậy còn sơ khai.

C. Cả nước chia thành 10 đạo quá tuyên, từng đạo bao gồm 3 ti.

D. Dưới vua có ba ban: ban văn, ban võ và tăng ban.

Câu 6. Nội dung nào thể hiện sự cải cách và phát triển vượt bậc của thủ công bằng tay nghiệp việt nam trong những thế kỉ X – XV?

A. Sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm mỹ nghệ

B. Sự thành lập của đô thị Thăng Long

C. Hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển

D. Sự hình thành những làng nghề thủ công truyền thống

Câu 7. Để đối phó với quân giặc quân dân bên Trần đã tiến hành kế sách gì?

A. “Đánh nhanh, chiến thắng nhanh”

B. “Vườn không, đơn vị trống”

C. “Ngụ binh ư nông”

D. “Tiên phát chế nhân”

Câu 8. Bài thơ “Nam quốc tô hà” ra đời trong thực trạng nào?

A. Trong sự kiện mừng thành công quân Tống

B. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng đường sông Như Nguyệt

C. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt

D. Trong cuộc đánh úp lên đất Tống của quân ta

Câu 9. Thời kì làm sao Nho giáo, Phật Giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta

A. Thời Trần.

B. Thời Lý.

C. Thời Bắc thuộc.

D. Thời Văn Lang -Âu Lạc.

Câu 10. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra từ

A. năm 1627 mang lại năm 1672.

B. năm 1945 cho năm 1592.

C. năm 1545 mang đến năm 1627.

D. năm 1672 đến năm 1592.

Câu 11. Nguyên nhân cơ phiên bản khiến bên Lê đánh mất phương châm tích cực của bản thân trong các bước xây dựng non sông là gì?

A. Do Mạc Đăng Dung giật ngôi, lập ra đơn vị Mạc.

B. Do Vua quan nạp năng lượng chơi sa đọa, nội cỗ triều đình không nhường nhịn quyền lực.

C. Do cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối công ty Lê diễn ra khắp nơi.

D. Do bên Lê thần phục công ty Minh của Trung Quốc.

Câu 12. Điểm mới nào miêu tả sự cách tân và phát triển của yêu đương nghiệp nước ta từ cầm cố kỉ XVI – XVIII?

A. Xuất hiện một trong những làng buôn với trung tâm sắm sửa của những vùng

B. Thợ bằng tay đem sản phẩm đến những đô thị, cảng thị buôn bán

C. Xuất hiện các chợ họp theo phiên

D. Có sự giao lưu mua sắm với một trong những nước trong khu vực.

Câu 13. Phong trào Tây sơn nổ ra vào năm nào?

A. Năm 1775.

B. Năm 1789.

C. Năm 1791.

D. Năm 1771.

Câu 14. Chiến chiến hạ nào có ý nghĩa quan trọng tốt nhất trong cuộc binh cách chống quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn?

A. Chiến chiến hạ Ngọc Hồi - Đống Đa.

B. Chiến thắng Thăng Long.

C. Chiến thắng Hà Hồi.

D. Chiến chiến hạ Ngọc Hồi.

Câu 15. Trong các thế kỷ XVI - XVIII, tôn giáo mới được lan tỏa vào nước ta

A. Đạo giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên chúa giáo.

D. Phật giáo.

Câu 16. Điểm khá nổi bật trong chính sách đối ngoại ở trong phòng Nguyễn là

A. giữ quan hệ nam nữ hòa đọc với những nước nhẵn giềng.

B. thần phục nhà Thanh và các nước phương Tây.

C. thần phục công ty Thanh, "đóng cửa” với các nước phương Tây.

D. "đóng cửa”, không chấp nhận việc để quan hệ cùng với bất kì non sông nào.

Câu 17. Nhận xét nào sau đây không đúng chuẩn về tổ chức máy bộ nhà nước bên dưới triều Nguyễn?

A. Có cách tân chút ít.  B. Chuyên chế như thời Lê sơ. 

C. Mục đích tập chung quyền lực tối cao vào tay công ty vua.  D. Chịu tác động từ cỗ máy nhà tổ quốc Tống. 

Câu 18. Hai câu ca dao sau thể hiện điều gì?

“Con ơi, bà bầu bảo câu này

Cướp tối là giặc, chiếm ngày là quan”.

A. Hiện tượng tham nhũng sách nhiễu nhân dân hết sức phổ biến.

B. Nạn giật giật bên dưới thời bên Nguyễn.

C. Nỗi khổ của fan dân bên dưới thời công ty Nguyễn.

D. Sự thịnh nộ của dân chúng dưới thời đơn vị Nguyễn.

Câu 19. Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc

A. Kháng chiến chống ngoại xâm.

B. Xây dựng côn trùng quan hệ tốt đẹp với những nước nhẵn giềng.

C. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

D. Xây dựng nền kinh tế tài chính tự chủ.

Câu 20. Xã hội Cham-pa bao hàm các tầng lớp hầu hết là

A. Vua, quý tộc, dân cày phụ thuộc, nô tì

B. Quý tộc, dân từ do, nông dân chịu ảnh hưởng và nô lệ

C. Vua, tướng soái quân sự, tăng lữ, nông dân, nô tì

D. Quý tộc, nông dân, thợ thủ công, yêu quý nhân, nô tì

Câu 21. Sự mở ra của thời đại kim khí ở vn đã

A. làm tiền đề cho việc chuyển biến của buôn bản hội nguyên thủy.

B. tạo đk cho sự ra đời của phòng nước với dân tộc.

C. đưa nền kinh tế tài chính sang hoàn toàn sử dụng công cụ bằng đồng.

D. tạo điều kiện cho sự lộ diện của công xã thị tộc.

Câu 22. Biểu hiện nay nào sau đây chứng minh cư dân Cham – pa gồm sự học hỏi thành tựu văn hóa quốc tế để sáng chế và làm phong phú và đa dạng nền văn hóa giang sơn mình?

A. Chịu tác động mạnh mẽ của Nho giáo và Đạo giáo Trung Hoa.

B. Hình thành tập tục ăn trầu, ở nhà sàn với hỏa tảng fan chết.

C. Có chữ viết riêng bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ.

D. Nghệ thuật ca múa nhạc đa dạng chủng loại và trở nên tân tiến hưng thịnh.

Câu 23. Điểm như là nhau giữa khởi nghĩa hai bà trưng và khởi nghĩa Lý túng là gì?

A. Chống ách đô hộ trong phòng Hán, giành quyền từ bỏ chủ.

B. Diễn ra qua nhì giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến.

C. Tạo điều kiện đưa tổ quốc vươn lên, phát triển thành quốc gia hùng mạnh.

D. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục.

Câu 24. Tổ chức máy bộ nhà nước quân nhà sơ khai ra đời dưới các triều đại nào?

A. Ngô, Đinh

B. Hồ, Lơ.

C. Lý, Trần.

D. Đinh, tiền Lê.

Câu 25. Biểu hiện nào sau đây không minh chứng cho sự hoàn thiện của phòng nước phong kiến nước ta thời Lê?

A. Bộ đồ vật nhà nước được hoàn hảo và tăng cường tính tập quyền.

B. Xây dựng nhà nước quân nhà sơ khai, tổ chức quân đội chính quy.

C. Giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo và giảng dạy và tuyển chọn quan lại công ty yếu.

D. Luật pháp hoàn chỉnh đảm bảo an toàn bảo vệ tôn ti biệt lập tự phong kiến.

Câu 26. Đâu là nhân tố đặc biệt quan trọng nào giúp diện tích ruộng khu đất từ ráng kỉ X cho XV ngày dần được mở rộng?

A. Sự quy hoạch phải chăng của phù nông cùng địa nhà giàu có.

B. Quá trình bán buôn ruộng đất dụng võ ra táo bạo mẽ.

C. Chính sách thúc đẩy trở nên tân tiến nông nghiệp của nhà nước.

D. Tiền đề của công cuộc khai hoang trường đoản cú thời Bắc thuộc.

Câu 27. Chiến chiến thắng nào của quân dân bên Trần đánh dấu thất bại khổ cực nhất của quân Mông – Nguyên trong đợt thứ cha xâm lược?

A. Đông bộ Đầu. B. Hàm Tử. C. Bạch Đằng. D. Chương Dương.

Câu 28. Chiến lược: “Ngồi yên chờ giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” được Lý hay Kiệt tiến hành ở tiến độ nào của cuộc binh cách chống Tống?

A. giai đoạn một. B. giai đoạn hai. C. giai đoạn ba. D. giai đoạn bốn.

Câu 29. Khoa thi đầu tiên ở vn được tổ chức dưới triều đại nào?

A. Nhà chi phí Lê. B. Nhà Lí.  C. Nhà Trần. D.  Nhà Hồ.

Câu 30. Chính sách nào trong phòng Mạc khiến cho nhà Mạc ko được nhân dân tin cẩn và ủng hộ?

A. Thân phục các nước Phương Nam

B. Cắt đất thần phục nhà Minh của Trung Quốc.

C. Thực hiện cơ chế “bế quan lại tỏa căng".

D. Gây chiến tranh với Lào với Chân Lạp.

Câu 31. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng của quá trình tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong con kiến Việt Nam diễn ra trong suốt thay kỷ XVI – XVIII chính là gì?

A. Đặt tổ quốc đứng trước nguy cơ tiềm ẩn bị công ty nghĩa thực dân châu mỹ xâm lược.

B. Đất nước ngày càng rủi ro khủng hoảng suy yếu nghiêm trọng.

C. Đất nước bị chia thái thành hai Đàng: Đàng Trong với Đàng Ngoài.

D. Chính quyền đơn vị Lê sơ suy sụp, họ Trịnh thâu tóm quyền lực tối cao chi phối công ty Lê.

Câu 32. Thủ công nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII gồm điểm gì mới?

A. Có những làng nghề bằng tay

B. Hàng bằng tay của nước ta đã được buôn bán đến những nước

C. Một số thợ xuất sắc lập phường vừa sản xuất, vừa phân phối hàng

D. Xuất hiện nhiều nghề thủ công mới

Câu 33. Chiến thắng nào của nghĩa binh Tây Sơn ghi lại sự thất bại trọn vẹn của quân Xiêm năm 1785?

A. Chiến win Rạch Gầm – Xoài Mút.

B. Chiến thắng chi Lăng – Xương Giang.

C. Chiến thắng xuất sắc Động – Chúc .

D. Chiến chiến thắng Bạch Đằng.

Câu 34. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến việc sụp đổ của vương triều Tây đánh là

A. không được quần chúng ủng hộ.

B.  vua quang đãng Trung không được lòng sĩ phu Bắc Hà.

C. nội cỗ bị phân chia rẽ, mất đoàn kết.

D. các cơ chế sau khi thành lập và hoạt động vương triều Tây Sơn chưa phù hợp.

Câu 35. Văn học tập dân gian làm việc vùng các dân tộc ít người từ nạm kỉ XVI đến XVIII có góp sức gì cho kho báu văn học Việt Nam?

A. Xóa bỏ những ràng buộc của lễ giáo phong kiến.

B. Làm cho kho báu văn học thêm nhiều dạng, phong phú.

C. Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

D. Duy trì văn học tiếng hán trong cuộc sống văn học.

Câu 36. Thay đổi lớn nhất trong cách tân hành chủ yếu đưới thời Minh Mạng là

A. Chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành với Trực doanh.

B. Chứa cả nước thành 31 tỉnh với 1 lấp Thừa Thiên.

C. Chia toàn nước thành 30 tỉnh cùng 1 tủ Thừa Thiên.

D. Cha toàn quốc thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và che Thừa Thiên.

Câu 37. Vua Gia Long tỏ thái độ như vậy nào đối với các nước phương Tây?

A. Ngăn cản tác động của bạn phương Tây trên giang sơn Việt Nam. 

B. Thi hành chính sách tương đối xuất hiện với Pháp với đạo Thiên Chúa. 

C. Thi hành chế độ “đóng cửa” và đàn áp Công giáo.

D. Khước từ quan tiền hệ đối với các nước phương Tây. 

Câu 38. Sự bùng nổ liên tục các cuộc nổi dậy của quần chúng. # dưới thời Nguyễn phản chiếu điều gì?

A. Chế độ phong kiến kết thúc hoàn toàn.

B. Cần gồm một triều đại mới sửa chữa thay thế nhà Nguyễn.

C. Cần có một vị vua mới thay thế Minh Mạng.

D. Mâu thuẫn nóng bức giữa triều đình Nguyễn cùng với nhân dân.

Câu 39. Lòng yêu thương nước được khởi đầu từ đâu?

A. Tình cảm yêu nước.

B. Tình cảm mang tính dân tộc

C. Tình cảm mang tính địa phương.

D. Tính cảm mang tính quốc gia

Câu 40. Điểm bình thường trong đời sống vật chất của người dân Văn Lang – Âu Lạc, Chăm-pa và Phù nam giới là

A. ở đơn vị sàn.

B. có tục ăn uống trầu.

C. có tục xăm mình.

D. hỏa táng tín đồ chết.

Lời giải chi tiết

 

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

6. D

7. B

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. A

15. C

16. C

17. D

18. A

19. A

20. B

21. A

22. C

23. B

24. D

25. B

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. C

37. B

38. D

39. C

40. A

 Câu 1

 

Phương pháp: SGK lịch sử hào hùng 10, trang 71.

Cách giải:

Cư dân của nền văn hóa tự do đã mở đầu cho nền nntt sơ khai sinh hoạt Việt Nam.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: SGK lịch sử hào hùng 10, trang 77, suy luận.

 Cách giải:

Về chủ yếu trị Cham-pa bao gồm những ngôn từ sau:

- Theo thể chế quân chủ, vua nắm các quyền hành về bao gồm trị, gớm tế, tôn giáo.

- Giúp việc có tướng quốc và những đại thần.

- cả nước chia thành 4 khoanh vùng hành bao gồm lớn: châu -> huyện, làng.

=> Đáp án D: là máy bộ nhà nước của nước nhà Văn Lang – Âu Lạc.

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Phân tích đặc điểm của xã xã nước ta kết hợp với việc cơ quan ban ngành phương Bắc chưa thể thống trị đến tận đơn vị làng xã để rút ra quánh trưng.

Cách giải:

Các xóm xã/ làng mạc xóm việt nam có tính khép kín và tính bền vững:

- Tính khép kín: các làng xã người việt có phạm vi nhỏ tuổi được phủ bọc bởi những “lũy tre làng”, những thành viên có sự nuốm kết cùng nhau trong môi trường sống hẹp, tiện lợi liên kết với nhau nhằm chiến đấu. Đây cũng là đơn vị khó quản lí lí độc nhất vô nhị cả dưới thời kì Bắc thuộc cho tới thời kì phong kiến chủ quyền sau này.

Xem thêm: Tác Dụng Của Trà Tim Sen Đối Với Sức Khỏe, Những Tác Dụng Ít Ai Biết Của Trà Tâm Sen

- Tính bền vững: các làng xã người việt nam có mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với nhau cùng danh giới giữa những làng cũng tương đối ít khi bao gồm sự thay đổi nếu không tồn tại những biến động thực sự bự hoặc cả một cuộc cải cách hành thiết yếu trên bài bản cả nước. Đặc điểm này để cho những chuyển động ngầm của bạn Việt những triều đại phong kiến phương Bắc khó hoàn toàn có thể quản lí triệt để.