Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 theo Thông tứ 22, Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tứ 22 bao hàm bảng ma trận đề thi cho cả môn Toán, Tiếng


Ma trận đề đánh giá học kì 2 lớp hai năm học 2019 – 2020 theo Thông bốn 22 bao gồm bảng ma trận đề thi mang đến môn Toán cùng Tiếng Việt, giúp thầy cô dễ ợt ra đề thi học tập kỳ 2 theo đúng mực kỹ năng, kỹ năng trong lịch trình học kì 2.

Bên cạnh lớp 2, thầy cô còn có thể xem thêm bảng ma trận đề thi mang đến khối lớp 3, 4, 5. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn giờ Việt lớp 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Cộng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1

Đọc phát âm văn bảnSố câu4       4 
Câu số1;2; 3;4       1 ;23 ; 4 
Số điểm2,0       2,0 
2Kiến thức giờ ViệtSố câu  21 1 123
Câu số  5; 69 7 85;67; 8; 9
Số điểm  1,51,0 1,0 0,51,52,5
Tổng số TS câu4 21 1 163
Câu số1; 2; 3;4 5; 69 7 81; 2; 3; 4; 5; 67; 8; 9
TS điểm2,0 1,51,0 1,0 0,53,52,5

Ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2 cuối kỳ 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Số học với phép tính: Cộng, trừ ko nhớ (có nhớ) vào phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính sẽ họcSố câu3 12   42
Câu số1;2;3 68; 9   1; 2; 3; 68; 9
Số điểm1,5 0,53,0   2,03,0
Đại lượng với đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; ngươi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phútSố câu1  1    11
Câu số4  10    410
Số điểm0,5  1,0    0,51,0
Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài mặt đường gấp khúcSố câu  1    1 
Câu số 7    7 
Số điểm 0,5     0,5 
Giải bài toán solo về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.Số câu  1 1 112
Câu số  5 11 12511; 12
Số điểm  1,0 0,5 0,51,02,0
TổngSố câu4 33 1 175
Câu số1;2;3;4 5; 6; 78; 9; 10 11 121; 2; 3; 4; 5; 6;78; 9; 10; 11; 12
Số điểm2,0 2,04,0 1,5 0,54,06,0

*
Kế hoạch giáo dục và đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Văn chủng loại lớp 9: Nghị luận làng hội về gian lậu trong thi cử
*
Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viên