Dưới đó là Đề thi học kì 1 môn đồ dùng lí 8 năm 2020-2021 tất cả đáp án - Trường thcs Phương Thạnh dành cho các em học sinh lớp 11 với ôn thi khảo sát chất lượng môn đồ vật lí 8 sắp đến tới, việc xem thêm đề thi này giúp chúng ta củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. Chúc các em ôn tập khám nghiệm đạt công dụng cao! MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM (NH: 2020-2021) MƠN VẬT LÍ Tên chủ đề phân biệt TNKQ TL thông suốt TNKQ TL - Phân biệt chuyển động chuyển động không - nhận thấy chuyển phụ thuộc khái hễ học 1.Chuyển niệm vận tốc động học- - Nêu độ bự - Đồ thị biểu đạt vận tốc gia tốc quãng đường xe hơi theo thời hạn Số câu Số điểm tỉ lệ thành phần % áp dụng Cấp độ thấp cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL -Vận dụng s phương pháp v = t 1đ 10% 1đ 10% 0,5đ 5% Số câu Số điểm tỉ trọng % 0,75đ 7,5% 0,25đ 2,5% 0,25đ 2,5% Số câu Số điểm tỉ trọng 0,25đ 2,5% 0,5đ 5% 0,25đ 2,5% Số câu Số điểm tỉ lệ thành phần 0,25đ 2,5% 2đ 20% Tổng 2đ 20% 1,25đ 12,5% 3,25đ 32,5% 2đ 20% 2đ 20% cộng 0,75đ 7,5% 1đ 10% 3,5đ 35% 1,25đ 12,5% 1đ 10% 4,75đ 47,5% 3đ 30% 4đ 40% 3đ 30% 2,25đ 22,5% 17 10đ 100% 17 10đ 100% Trường: trung học cơ sở PHƯƠNG THẠNH bọn họ tên:……………………… Lớp: Chữ kí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: VẬT LÍ – (NĂM HỌC: 2020 – 2021) Thời gian: 60 phút (Không kể thời hạn giao đề) Điểm Lời phê: Giám thị Giám thị A – TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu vấn đáp 0,25 điểm) Câu 1: Trong vận động sau, hoạt động đều: A vận động xe buýt từ Thủy Phù lên Huế B vận động dừa rơi từ xuống C vận động Mặt Trăng xung quanh Trái Đất D hoạt động đầu cánh quạt Câu 2: tại nói mặt Trời chuyển động so cùng với Trái Đất: A bởi vị trí phương diện Trời so với Trái Đất biến hóa B Vì khoảng cách Mặt Trời Trái Đất thay đổi C Vì form size Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi D Cả lí Câu 3: Cơng thức tính gia tốc là: A v t s B v s t C v s.t D v m s Câu Một người xe đạp điện 45 phút, với gia tốc 12km/h Quảng đường tín đồ là: A 3km B 4km C 6km/h D 9km Câu 4: Với gia tốc 50 km/h tơ phải đặt hết quãng con đường 90 km ? A t = 1.8 B t = 108 phút C t = 6480 giây D tất B – TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (1đ) nhì xe đạp chuyển động Xe thiết bị 5km 30 phút; xe thứ hai có tốc độ 12km/h xe chạy cấp tốc hơn? BÀI LÀM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP A – TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu vấn đáp 0,25 điểm) Câu 10 Đ.án B Phần tự vấn đề Nội dung giải đáp Câu tóm tắt: (0,25đ) s1 = 5km t1 = 1/2 tiếng = h v2 = 12km/h So sánh: v1 ? v2 Biểu điểm Giải: vận tốc xe máy nhất: v1 = s1 = = 10 km/h (0,5đ) t1 1đ vì chưng v2 = 12km/h > v1 = 10km/h buộc phải xe thiết bị hai chạy cấp tốc (0,25đ) tóm tắt: (0,5đ) Giải: Áp suất chức năng lên mặt đất m1 = 60 kg; m2 = kg phường = F/S = 640/0,0008 = 800000N/m2 (0,5đ) => F = F1 + F2 = 640 N S = 0,0008 mét vuông P=? Khơng bao gồm máy đơn giản dễ dàng cho ta lợi công Được lợi lần lực thiệt nhiêu lần đường ngược lại Tóm tắt: (0,5đ) chiều cao nâng thứ lên : m1 = 2500kg => P1 = 25000N S = h = A/F = 300000/25000 = 12 m ( 0,5đ) A = 300000J s = h = ?m 1đ 0,5đ 1đ .. .Trường: trung học cơ sở PHƯƠNG THẠNH họ tên:……………………… Lớp: Chữ kí ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn: VẬT LÍ – (NĂM HỌC: 2020 – 20 21) Thời gian: 60 phút (Không kể thời hạn giao đề) Điểm Lời phê:...


Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý 8 có đáp án


Xem thêm: Tìm Một Số Tự Nhiên Biết Nếu Xóa Chữ Số 8 Ở Hàng Đơn Vị Của Nó Đi Thì Được Số Mới Kém Số Phải Tìm 1808 Đơn Vị?

…………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN VẬT LÍ LỚP A – TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu trả lời 0,25 điểm) Câu 10 Đ .án B Phần tự vấn đề Nội dung giải đáp Câu nắm tắt: (0,25đ) s1 = 5km t1 = 30 phút... (0,25đ) s1 = 5km t1 = 30 phút = h v2 = 12 km/h So sánh: v1 ? v2 Biểu điểm Giải: gia tốc xe sản phẩm công nghệ nhất: v1 = s1 = = 10 km/h (0,5đ) t1 1? ? vị v2 = 12 km/h > v1 = 10 km/h đề xuất xe vật dụng hai chạy nhanh (0,25đ)