Đề thi giữa kì 2 Hóa 8 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích mà magdalenarybarikova.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 giữa học kì 2

Đề kiểm soát giữa kì 2 chất hóa học 8 bao gồm 5 đề bao gồm đáp án chi tiết kèm theo ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta học sinh lập cập làm quen với cấu tạo đề thi, ôn tập để đạt được tác dụng cao vào kì thi chuẩn bị tới. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Dường như các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi thân kì 2 Toán 8, đề thi thân kì 2 môn lịch sử hào hùng 8.


Bộ đề thi giữa kì 2 môn chất hóa học 8 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa - Đề 1Đề thi giữa kì 2 môn chất hóa học 8 - Đề 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa - Đề 1

Ma trận đề thi thân kì 2 hóa học 8

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị loài kiến thức

Mức độ con kiến thức, năng lực

cần kiểm tra, tiến công giá

Số thắc mắc theo những mức độ nhấn thức

Nhận biết

Thông hiểu

1

Chương 4

Oxi - ko khí

Tính chất của oxi.

Nhận biết

- tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc sắc, mùi, tính tung trong nước, tỉ khối so với không khí.

- đặc điểm hoá học của oxi : Oxi là phi kim vận động hóa học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: tác dụng với hầu hết kim các loại (Fe, Cu...), các phi kim (S, với hợp chất (CH4...).

- Hoá trị của oxi trong những hợp hóa học thường bởi II.

Thông hiểu

- Quan giáp thí nghiệm hoặc hình hình ảnh phản ứng của oxi cùng với Fe, S, P, C, rút ra được trao xét về tính chất hoá học tập của oxi.

Vận dụng

- Viết được các PTHH.

- Tính được thể tích khí oxi (đktc) gia nhập hoặc chế tác thành trong phản nghịch ứng.

Vận dụng cao

Lập phương pháp hóa học của oxit

2

1*

2

Sự Oxi hóa, phản bội ứng hóa hợp, vận dụng của oxi

Nhận biết

Biết được:

- Sự oxi hoá là sự chức năng của oxi cùng với một chất khác.

- định nghĩa phản ứng hoá hợp.

- nhận biết được một vài phản ứng hoá học rõ ràng thuộc các loại phản ứng hoá hợp.

- Thông hiểu

Xác định được bao gồm sự oxi hoá trong một số trong những hiện tượng thực tế.

Vận dụng

- ứng dụng của oxi trong đời sống với sản xuất.

2

3

Oxit

Nhận biết

Biết được:- Định nghĩa oxit.

- phương pháp gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại có khá nhiều hóa trị, oxit của phi kim có khá nhiều hóa trị.

- phương pháp lập CTHH của oxit.

- quan niệm oxit axit, oxit bazơ.

- hotline được tên một vài oxit theo bí quyết hoá học tập hoặc ngược lại.

Thông hiểu

- Phân nhiều loại được oxit bazơ, oxit axit nhờ vào CTHH của một vài chất vắt thể.

Vận dụng

- Vận dụng đặc điểm của Oxi để giải quyết một số vấn đề thực tế liên quan mang lại chúng.

- Lập CTHH oxit khi biết hoá trị của yếu tắc và trái lại biết CTHH nỗ lực thể, kiếm tìm hoá trị của nguyên tố.

Vận dụng cao

+ Lập được CTHH của oxit dựa vào hóa trị, nhờ vào % các nguyên tố

3

4

Điều chế Oxi, phản ứng phân bỏ + thực hành

Nhận biết

- phương thức điều chế oxi vào phòng thí điểm (hai bí quyết thu khí oxi) - quan niệm phản ứng phân huỷ .

Thông hiểu

- xác minh được một số phản ứng ví dụ thuộc loại phản ứng phân hủy xuất xắc phản ứng hóa hợp.

Vận dụng

- Viết được các PTHH điều chế khí oxi tự KMnO4 và từ KClO3.

Vận dụngcao

- Tính thể tích khí oxi pha trộn được (ở đktc) trong chống thí nghiệm với trong công nghiệp.

2

5

Không khí, sự cháy + luyện tập

Nhận biết

Biết được:

- thành phần của không khí theo thể tích và theo khối lượng.

- Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá gồm toả nhiệt tuy thế không phân phát sáng.

- Sự cháy là sự oxi hoá tất cả toả nhiệt với phát sáng.

- Ôn tập lại kỹ năng trong chủ thể oxi

- rõ ràng được sự oxi hoá lờ lững và sự cháy trong một vài hiện tượng của đời sống với sản xuất

Thông hiểu

- các điều khiếu nại phát sinh cùng dập tắt sự cháy; giải pháp phòng cháy và dập tắt đám cháy trong tình huống cụ thể; biết cách tạo cho sự cháy bổ ích xảy ra một bí quyết hiệu quả.

Vận dụng

- Sự ô nhiễm và độc hại không khí cùng cách đảm bảo không khí tránh bị ô nhiễm.

3

1*

6

Chương 5. Hiđro – Nước

Tính chất, vận dụng của hiđro

Nhận biết

- đặc thù vật lí của hiđro: Trạng thái, màu sắc sắc, tỉ khối, tính rã trong nước.

- đặc thù hoá học của hiđro : tác dụng với oxi, cùng với oxit kim loại. Khái niệm về sự việc khử và chất khử.

- vận dụng của hiđro : làm nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp.

- Tính được thể tích khí hiđro (đktc) thâm nhập phản ứng và sản phẩm

Thông hiểu

- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thực nghiệm, rút ra được nhận xét về đặc điểm vật lí và tính chất hoá học tập của hiđro.

Vận dụng

- Viết được PTHH minh hoạ tính khử của hiđro. - Tính được thể tích khí hiđro (đktc) gia nhập phản ứng cùng sản phẩm

Vận dụng cao

- Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tham gia phản ứng cùng sản phẩm. Biện luận lượng chất phản ứng còn dư

2

1*

7

Điều chế

hiđro, phản

ứng thế

Nhận biết

- phương thức điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước cùng đẩy không khí.

- phản ứng thế. Là phản nghịch ứng ứng trong đó nguyên tử đối kháng chất sửa chữa thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong phân tử phù hợp chất.

- Viết được các PTHH pha chế khí hiđro từ kim loại (Zn, Fe) với dung dịch axit ( HCl, H2SO4 loãng).

Thông hiểu

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... Rút ra được nhận xét về phương thức điều chế và giải pháp thu khí hiđro.

Vận dụng

Phân biệt phản ứng rứa với bội phản ứng oxi hoá - khử. Phân biệt phản ứng thế trong những PTHH nỗ lực thể.

Vận dụng cao

- Tính được thể tích khí hiđro pha trộn được nghỉ ngơi đkc

2

1*

Tổng

16

1,5

Tỉ lệ % từng nấc độ nhấn thức

40%

30%

Tỉ lệ chung

70%


Đề thi thân kì 2 Hóa 8 năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm, từng câu 0,25 điểm)

Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Oxi là chất khí ít tan trong nước và khối lượng nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn vào nước với nặng rộng không khí.

C. Khí oxi dễ dàng dàng tính năng được với rất nhiều đơn chất và hòa hợp chất

D. Ở ánh nắng mặt trời cao, khí oxi dễ dàng dàng tác dụng được với rất nhiều đơn hóa học (Kim loại, phi kim) cùng hợp chất.

Câu 2: Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy ko khí phụ thuộc vào tính chất nào tiếp sau đây của oxi?

A. Khí O2 nặng rộng không khí

B. Khí O2 là khí ko mùi.

C.Khí O2 dễ dàng hoà tung trongnước

D. Khí O2 khối lượng nhẹ hơn không khí

Câu 3: Hai hóa học khí khối lượng nhẹ hơn không khí là

A. H2và N2

B. H2và CO2

C. H2 cùng O2

D. H2 với SO2

Câu 4: Đâu là làm phản ứng hóa hợp trong số phản ứng hoá học tập sau?

A. MgCO3MgO + CO2

B. H2O + SO2 H2SO3

C. 2HCl + CaO →CaCl2+ H2O

D. Sắt + H2SO4FeSO4 + H2

Câu 5: Cho rất nhiều chất sau: CaO, Mg(OH)2, Na2O, CuO, KOH, H3PO4 đều chất là oxit?

A. CaO, Na2O, KOH, CuO

B. Mg(OH)2, KOH, H3PO4

C.CaO, Na2O, CuO

D. CuO, KOH, H3PO4

Câu 6: hàng gồm những chất thuộc loại oxit axit là

A. CO2, SO2, Na2O,

B. CaO, CO2, SO2

C. SO2, SO3, P2O5

D. CO2, P2O5, Fe2O3


Câu 7: bí quyết hóa học điphotpho pentaoxit là:

A. P2O5

B. P2O3

C.PO

D. P5O2.

Câu 8: Trong chống thí nghiệm, khí oxi được pha trộn từ nguyên liệu nào?

A. KMnO4hoặc KClO3

B. KMnO4hoặc KCl

C. Không gian hoặc nước

D. Bầu không khí hoặc KMnO4

Câu 9: Phản ứng làm sao dưới đó là phản ứng phân hủy?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O → Ca(OH)2

D. Ca(HCO3)2 → CaCO3+CO2+H2O

Câu 10: Điều xác minh nào sau đây là đúng: không gian là

A. Một chất

B. Một solo chất

C. Một hòa hợp chất

D. Một láo hợp

Câu 11: Sự cháy là

A. Sự oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt cơ mà không phát sáng

B. Sự oxi hóa tất cả tỏa nhiệt và phát sáng.

C. Sự oxi hóa tuy vậy không lan nhiệt.

D. Sự oxi hóa dẫu vậy không vạc sáng.

Câu 12: chọn câu vấn đáp đúng trong những câu tiếp sau đây về yếu tắc theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí không giống (CO2, CO, khí hiếm…).

B. 21% những khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí khác (CO2, CO, khí hiếm…).

D.21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% nitơ.

Câu 13: Khí Hiđro được dùng để làm nạp vào khinh thường khí ước vì:

A.khí H2 là đối chọi chất.

B. Khí H2 là khí nhẹ nhất.

C. Khí H2 lúc cháy tỏa nhiều nhiệt.

D. Khí H2 ít tan vào nước.

Câu 14 : hỗn hợp của hiđro cùng với oxi nổ mạnh nhất lúc tỉ lệ H2: O2 là

A. 1:1

B. 3:1

C. 2:1

D. 4:1

Câu 15: Cho những chất sau: HCl, CaO, Mg, S, O2, NaOH, Fe. Các chất dùng để làm điều chế khí H2 là:

A. HCl, CaO.

B. Mg, NaOH, Fe.

C. HCl, S, O2.

D. HCl, Mg, Fe.

Câu 16: trong những phản ứng sau, phản nghịch ứng gắng là:

A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

B. 2KClO3 2KCl + 3O2

C. 3Fe + 2O2 Fe3O4


D. 2Al + 3Cl2 2AlCl3

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản nghịch ứng sau:

a . C4H10 + O2.→..... + ........

b. Sắt + ........... →Fe3O4

c. H2+ O2................→

d. Al + O2.....→

Câu 18 : (1 điểm) Hãy phân tích và lý giải hiện tượng sau: lúc quạt gió vào bếp củi vừa bị tắt, lửa sẽ bùng cháy?

Câu 19: (3 điểm) Cho 13 gam kẽm bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp axit clohiđric (vừa đủ).

a. Tính thể tích khí hidro ra đời (đktc)?

b. Trường hợp dùng toàn bộ lượng hidro cất cánh ra ngơi nghỉ trên rước khử 12 gam bột CuO ở ánh nắng mặt trời cao thì chất nào còn dư? Dư bao nhiêu mol?

Cho biết: Cu = 64; Zn = 65; O = 16;

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 8

Hướng dẫn chung:

Chú ý: - Học sinh có thể giải theo những cách khác nhau, nếu đúng thì giám khảo vẫn cho điểm tối đa ứng với phần đó.

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

CâuĐáp án những mã đềĐiểm
Mã đề 01Mã đề 02
Câu 1DA0.25
Câu 2AA0,25
Câu 3AC0,25
Câu 4BA0,25
Câu 5CB0,25
Câu 6CC0,25
Câu 7AA0,25
Câu 8AD0,25
Câu 9DB0,25
Câu 10DD0,25
Câu 11BD0,25
Câu 12CC0,25
Câu 13BC0,25
Câu 14CD0,25
Câu 15DA0,25
Câu 16AB0,25

II. TỰ LUẬN (6,0điểm)

Câu 17 (2,0 điểm). Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

..................

Đề thi thân kì 2 môn chất hóa học 8 - Đề 2

Đề thi thân kì 2 hóa học 8

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phương trình hóa học nào tiếp sau đây không xảy ra phản ứng.

A. 4P + 5O2

*
2P2O5

B. 4Ag + O2

*
2Ag2O

C. Teo + O2

*
CO2

D. 2Cu + O2

*
2CuO

Câu 2. tên thường gọi của oxit N2O5 là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Đinitơ oxit

C. Nitơ (II) oxit

D. Nitơ (II) pentaoxit

Câu 3. Chất tính năng với nước tạo thành dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3

Câu 4. Dãy chất tiếp sau đây chỉ gồm những oxit:


A. MgO; Ba(OH)2; CaSO4; HCl

B. MgO; CaO; CuO; FeO

C. SO2; CO2; NaOH; CaSO4

D. CaO; Ba(OH)2; MgSO4; BaO

Câu 5. Dãy chất hóa học nào bên dưới đây dùng để điều chế oxi trong chống thí nghiệm

A. Ko khí, KMnO4

B. KMnO4, KClO3

C. NaNO3, KNO3

D. H2O, không khí

Câu 6. phản ứng phân hủy là

A. Bố + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS + H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO2 + O2 + K2O

Câu 7. bạn ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là nhờ nhờ vào tính chất.

A. Khí oxi rã trong nước

B. Khí oxi ít tan trong nước

C. Khí oxi khó khăn hóa lỏng

D. Khí oxi nhẹ nhàng hơn nước

Câu 8. Thành phần các chất trong không khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% các chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác

C. 50% Nitơ, 1/2 Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% các chất khác

Câu 9. Phương pháp nào nhằm dập tắt lửa do xăng dầu?

A. Quạt

B. Che chăn bông hoặc vải dày

C. Cần sử dụng nước

D. Sử dụng cồn

Câu 10. Tính trọng lượng KMnO4 biết nhiệt độ phân thấy 2,7552 l khí cất cánh lên

A. 38,678 g

B. 37,689 g

C. 38,868 g

D. 38,886 g

Phần 2. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành bội phản ứng các phương trình chất hóa học sau

a) P2O5 + H2O → ....

b) Mg + HCl → .....+ .....

c) KMnO4 → ......+ ......+ O2

d) K + H2O → ....

e) C2H4 + O2 → ......+ H2O

Câu 2. (2 điểm)

a. Vào dãy các oxit sau: H2O; Al2O3; CO2; FeO; SO3; P2O5; BaO. Phân nhiều loại oxit và điện thoại tư vấn tên tương xứng với từng oxit đó?

b. Trong một oxit của kim loại R (hóa trị II), yếu tắc R chiếm phần 71,429% về khối lượng. Tìm cách làm phân tử và điện thoại tư vấn tên của oxit trên.

Câu 3. (3 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 23,3 gam láo hơp 2 kim loại Mg cùng Zn trong bình kín đựng khí oxi, sau bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem thêm: Miêu Tả Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh Lop 6, Top 11 Đoạn Văn Tả Ngôi Nhà Mơ Ước Bằng Tiếng Anh

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng sắt kẽm kim loại trên

c) Tính cân nặng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp trên.

---------------HẾT---------------

Đáp án Đề thi Hóa 8 thân học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng 0,3 điểm

1B2A3D4B5B
6C7B8D9B10C

Phần 2. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1.

a) P2O5 + H2O → H3PO4

b) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

c) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

d) 2K + H2O → 2KOH

e) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Câu 2. A

Oxit axitOxit bazoTên điện thoại tư vấn tương ứng
Na2ONatri oxit
Al2O3Nhôm oxit
CO2Cacbonđioxit
N2O5Đinito pentaoxit
FeOSắt (II) oxit
SO3Lưu trioxit
P2O5Điphotpho pentaoxit

b.