... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I: TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Câu 1: Bộ tía số nào dưới đây tạo thành một tam giác? a) 5cm; 10 cm; 12 centimet b) 1cm; 2cm; ... 32xx II: TỰ LUẬN: bài 1 : ( 1, 5đ ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập môn Toán (tính theo phút) của trăng tròn học tập sinh và ghi lại như sau : 10 5 8 8 9 7 8 9 14 8 5 7 8 10 9 ... đôi mươi học tập sinh làm bài bác kiểm tra.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2

- Lập bảng tần số. Quý hiếm (x) Tần số (n) những tích(x.n) 5 2 10 17 38,6720X  7 3 21 8 6 48 9 4 36 10 3 30 14 2 28 N=20 17 3...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A.PHẦN TỰ CHỌN (3Đ) Học sinh lựa chọn 1 trong 2 câu sau: Câu 1: mang đến tam giác ABC. Hãy viết ... P(x) = x – 2 B.PHẦN BẮT BUỘC(7Đ) Câu1 (2.5đ) cho những đa thức M = x2 – 2xy + y2 N = y2 + 2xy + x2 + 1 a) Tính M + N b) Tính M – N; N – M Câu 2 ( 1, 5đ) mang đến đa thức P(x) = 5x3 + 2x4 ... + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 +1 – 4x3 a) Thu gọn và chuẩn bị xếp những hạng tử của nhiều thức bên trên theo luỹ thừa sút dần của biến. B) Tính phường (1) ; P( -1) ? Câu3 ( 3đ) cho tam giác ABC vuông...
*

... Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan:(4 Điểm) lựa chọn ý đúng A, B, C hoặc D trong các câu sau rồi ghi vào giấy làm cho bài. Câu 1: ... Thức: - 3x - 2 1 là: A. X = 3 1 1 B. X = - 3 1 C. X = 6 1 D. X = 6 1 Câu 4: cực hiếm của đa thức x2y2 + x4y4 + x6y6 trên x = 1 ; y = - 1 bằng: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu ... Vuông tại A tất cả cạnh AB = 9cm ; AC= 12 cm. Độ dài cạnh BC là: A. 12 cm B. 13 centimet C. 14 cm D. 15 centimet Phần II: từ luận: ( 6 điểm). Bài 1: ( 1, 5 điểm) Tìm nhiều thức A và đa thức B, biết: a) A - ( xy + x2...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN Câu1: (1, 5đ) thời hạn ( Tính bằng phút) giải một bài xích toán của học tập sinh lớp 7A được thầy giáo cỗ môn lưu lại ... -27x4y3 + 9 ; đa thức bao gồm bậc 7 - núm x = 1 với y = -1 vào đa thức ta được : M (1; -1) = -2 .1 7 -2 .1 6.( -1) - 27 1 4.( -1) 3 + 9 = -2 +2 +27+9 = 12 ,5 0,5 0,5 3 a b - Thu ... Của mỗi học sinh - Số những giá trị là : N = 36 Bảng tần số: cực hiếm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 6 5 10 7 3 2 1 N = 36 M0 = 6 X = 636 )10 2.93.87. 710 .65.56.42.3(...
*

... Kênh học tập tập Online Page 1 DCBAĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN PHẦN I: Trắc nghiệm một cách khách quan (3điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1: ... B(x) = x 1. trên x =1, đa thức A(x) – B(x) có giá trị là : A. 0 B. 1 C. 2 D. 1 Câu 7: x = – 1 là nghiệm của đa thức như thế nào sau đây: A. X2 + 1 B. X + 1 C. 2x + 1 2 D. X 1 Câu 8: tía độ dài ... Phần II: trường đoản cú luận (7đ) Câu 13 : ( 1, 5 điểm ). Một gia sư theo dõi thời gian giải bài toán (tính theo phút) của một lớp học và đánh dấu như sau: 10 5 4 7 7 7 4 7 9 10 6 8 6 10 ...
*

... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I) Trắc nghiệm: (3đ) Chọn vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng nhất ghi vào giấy làm bài bác Câu 1: trong những ... Điểm bí quyết đều 3 cạnh D) trung khu đường tròn ngoại tiếp II) trường đoản cú luận: (7đ) Câu 1: Điểm trong 20 lần phun của một vận chuyển viên được đánh dấu như sau: 8 8 9 10 8 9 9 9 10 10 8 9 9 9 9 8 10 7 9 9 ... Yz 2 1 3C y x 224D x y z gồm mấy cặp 1-1 thức đồng dạng A) 1 B) 2 C) 3 D) không tồn tại cặp làm sao Câu 4: với 2 bảng mang đến sau đây, hãy nối mỗi nhiều thức với nghiệm khớp ứng của nó (Ví dụ: 1- A;...
... – Kênh học tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm ) bài bác 1: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp mà em lựa chọn . Câu 1: Số điểm ... = 1cm; AC = 5cm. Nếu như độ lâu năm AB là một vài nguyên thì AB tất cả độ nhiều năm là: A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm Câu 10 : mang lại hình vẽ bên (hình 1) . Độ dài x là : A. 12 B. 16 (Hình 1) C. 20 D. 28 Câu 11 : ... Số điểm thi môn toán của đôi mươi học sinh được lưu lại như sau: 8 7 9 10 7 5 8 7 9 8 6 7 6 9 10 7 9 7 8 4 a) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là: A. 8 B. 9 C. 10 D. Trăng tròn b)...
... – Kênh học tập tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN A. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm ) bài xích 1: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp mà em lựa chọn . Câu 1: Số điểm ... = 1cm; AC = 5cm. Trường hợp độ nhiều năm AB là một số trong những nguyên thì AB tất cả độ lâu năm là: A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm Câu 10 : mang lại hình vẽ bên (hình 1) . Độ nhiều năm x là : A. 12 B. 16 (Hình 1) C. Trăng tròn D. 28 Câu 11 : ... Số điểm thi môn toán của trăng tròn học tập sinh được khắc ghi như sau: 8 7 9 10 7 5 8 7 9 8 6 7 6 9 10 7 9 7 8 4 a) Số tất cả các giá trị của tín hiệu là: A. 8 B. 9 C. 10 D. Trăng tròn b)...
... Page 1 KIM TRA CHT LNG HC Kè II MễN TON Câu 1: (2điểm) Điểm tra huyết môn toán của học sinh lớp 7A đ-ợc đánh dấu trong bảng sau: 6 5 3 5 8 7 7 9 5 8 1 6 5 8 9 9 5 10 7 10 ... Câu ngôn từ Điểm 1 a) tín hiệu : Điểm tra tiết môn toán của học sinh lớp 7A có 30 cực hiếm b) Bảng tần số x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 1 2 1 2 5 4 4 5 4 2 N = ... = 30 thừa nhận xét đúng c)X= 1. 1 2.2 3 .1 4.2 5.5 6.4 7.4 8.5 9.4 10 .230 = 6,3 0,5 điểm 0,75 điểm 0,75 điểm 2 a) 2xy( 1 2x2yz) = (2. 1 2)(xy)( x2yz) = x3y2z...

Xem thêm: Bằng Phép Tính Cộng Trừ Trong Phạm Vi 20 Lớp 1 ( Có Nhớ ) Có Bài Tập Vận Dụng


... Vuihoc24h.vn – Kênh học tập tập Online Page 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II MÔN TOÁN I/TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)( trăng tròn phút) Hãy khoanh tròn vần âm đứng trước hiệu quả đúng. Câu 1: Điều tra về số bé ... Bài xích 1: (1, 5 đ) a) vết hiệu: Điểm kiểm tra môn Toán của 30 học tập sinh lớp 7 0,5đ b) Điểm (x) Tần số (n) Tích (xn) Trung bình cộng 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 2 5 6 7 3 3 3 12 10 ... IC. D. Điểm I giải pháp đều cha cạnh của tam giác. Vuihoc24h.vn – Kênh học tập tập Online Page 2 II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)(70 phút) bài 1: (1, 5 điểm) Điểm kiểm tra môn Toán của 30 học tập sinh lớp 7 được...
trường đoản cú khóa: đề thi kiểm tra quality học kì ii môn thi sinh học lớp 7 tỉnh bắc ninhđề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn toán 10 của thái bìnhgián án đề kiểm tra unique học kì i môn giờ việtlớp 1đề số 1đề kiểm tra quality học kì 2 môn giờ đồng hồ việt lớp 1 nội dung được trích dẫn trường đoản cú 123doc org cộng đồng mua bán share tài liệu số 1 việt namđề kiểm tra chất lượng hoc ki 2 môn anh 6đề thi kiểm tra quality học kì 1 toán 12đề kiểm tra quality học kì 2đề thi kiểm tra quality học kì 1 khối 11 20112012đề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 8đề thi và giải đáp kiểm tra unique học kì 1 môn vật dụng lý lớp 11 tỉnh giấc bình thuận pptxđề kiểm tra quality học kì 2 toán 6đề soát sổ học kì ii môn toán lớp 1đề bình chọn học kì ii môn toán lớp 1 trường tiểu học trưng vươngkiem tra chat luong hoc ki 1 tháng sinh lop 10 nam 20122013đề thi cuối học tập kì ii môn toán lớp 1Nghiên cứu vớt sự thay đổi một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngNghiên cứu sự sinh ra lớp đảm bảo an toàn và khả năng chống làm mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm giành theo pháp luật Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm đọc công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tư pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: hấp thụ ở đụng vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới thống trị tài chủ yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu new đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8