Đề kiểm soát 1 tiết học tập kỳ 2 môn đồ lý lớp 6 giành cho học sinh lớp 6 đang giúp chúng ta ôn tập lại kỹ năng và kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá bán lại năng lực của chính bản thân mình trước kỳ thi chuẩn bị tới. Chúc chúng ta thành công.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6 học kì 2

*

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG TH&THCS THỦY TÂN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời hạn làm bài: 45 phút (không nhắc giao đề)PHẦN I. MA TRẬN câu chữ - Kiến cấp độ nhận thức Điểm thức dấn xét Thông hiểu áp dụng 1 tự luận0,5 đ 1 tự luận 1,5đ 2 điểm các loại thứ cơ đơn giản và dễ dàng Ròng rọc 1 từ luận 1,5đ 1,5 điểm 1 trường đoản cú luận 1đ một điểm Sự nở bởi vì nhiệt của các chất. Sự nở vì chưng nhiệt của một tự luận 1 đ một điểm chất khí. 2 điểm Ứng dụng của sự việc 1 tự luận 1đ 1 tự luận 1 đ nở vì nhiệt của các chất. Nhiệt độ kế- nhiệt độ 1 từ luận 1,5đ 1 từ bỏ luận 1 đ 2,5 điểm nhai Tổng 3đ 4,5 điểm 2,5 điểm 10đPHẦN II. ĐỀ BÀI 1PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG TH&THCS THỦY TÂN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nhắc giao đề) Câu 1 (2,0 điểm). A) nhắc tên những loại lắp thêm cơ dễ dàng mà em biết. B) cho ví dụ về sử dụng các loại trang bị cơ đơn giản trong thực tế. Câu 2 (2,0 điểm). A) đối chiếu sự nở vị nhiệt của hóa học rắn, chất lỏng và hóa học khí. B) lúc nhiệt kế thủy ngân tăng cao lên thì cả bầu chứa cùng cả thủy ngân nóng lên. Tại saothủy ngân vẫn dơ lên trong ống thủy ngân? Câu 3 (2,5 điểm). A) nhiệt độ kế dùng để làm gì? b) nhiệt độ kế vận động dựa trên hiện tượng gì? c) Hãy kể tên các loại nhiệt kế thường dùng và nêu chức năng của chúng. Câu 4 (2,0 điểm). A) lý do các tấm tôn lợp nhà lại sở hữu hình lượn sóng? b) Hãy nêu một cách thực hiện thí nghiệm chứng minh chất khí nở ra khi nóng dần lên và teo lạikhi lạnh lẽo đi. Câu 5 (1,5 điểm). Cần sử dụng một ròng rọc động để kéo một thứ có khối lượng 30 kg lên rất cao thì nên dùng mộtlực kéo bao gồm cường độ tối thiểu là bao nhiêu? vì sao? HẾT Thí sinh không được áp dụng tài liệu. Cán cỗ coi khám nghiệm không được phân tích và lý giải gì thêm. 2PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG TH&THCS THỦY TÂN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nói giao đề) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu câu chữ – Yêu cầu Điểm - những loại lắp thêm cơ dễ dàng là: ròng rã rọc, mặt phẳng nghiêng và đòn Câu 1 0,50 bẩy(2 điểm) - Nêu đươc các ví dụ của các máy cơ đơn giản trong thực tế. 1,50 Câu 2 - so sánh đúng 1,00(2 điểm) - giải thích đúng 1,00 - sức nóng kế dùng để đo nhiệt độ độ. 0,50 Câu 3 - sức nóng kế vận động dựa trên hiện tượng lạ dãn nở vị nhiệt của những chất 0,50(2,5 điểm) - nói tên 3 nhiệt độ kế hay được sử dụng và nêu tính năng của chúng 1,50 - học sinh giải thích đúng. 1,00 Câu 4 - Nêu đúng và đủ các dụng chũm thí nghiệm. 0,25(2 điểm) - Nêu đúng chuẩn tiến hành thí nghiệm với kết luận. 0,75 - học sinh đổi đúng trọng lượng sang trọng lượng: 0,50 Câu 5 phường = 10.m = 10.30 = 300N(2 điểm) - Lực kéo tất cả cường độ ít nhất là 150N 0,50 - Vì sử dụng ròng rọc rượu cồn 0,50 trong từng phần, từng bài, ví như thí sinh làm cách khác lời giải nhưng cho kết quả đúng và hợp lý và phải chăng thì giám khảo vận dụng để cho điểm từng phần đến buổi tối đa điểm của phần đó. 3 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs CHU VĂN AN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời hạn làm bài: 45 phút (không đề cập giao đề)PHẦN I. MA TRẬN CẤP ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG NỘI DUNG Biết Thông hiểu vận dụng Câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm1 trang bị cơ đối kháng gian 0,5 1 0,5 2 1 32 Sự nở bởi vì nhiệt 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2 4,5của các chất3 Ứng dụng của sự việc 0,5 1 0,5 1,5 1 2,5nở vị nhiệtCộng 1,25 3,5 0,25 0,5 1,5 6,5 4 10PHẦN II. ĐỀ BÀI 1 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs CHU VĂN AN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nói giao đề) Câu 1 (3,5 điểm). A) Nêu kết luận sự nở bởi nhiệt của các chất rắn; lỏng và khí? b) lý do không khí nóng khối lượng nhẹ hơn không khí lạnh? Câu 2 (3,0 điểm). Nêu tính năng của từng loại máy cơ đối chọi giản? Câu 3 (2,5 điểm). Nêu cấu tạo và hoạt động vui chơi của băng kép. Một băng kép được gia công bằng đồng cùng thép,khi bị làm cho lạnh thì băng kép cong về phía nào? trên sao? Câu 4 (1,0 điểm). Một lượng khí vào bình bí mật khi bị lạnh lên, khối lượng, thể tích, khối lượng riêng cóthay thay đổi không? tại sao? HẾT Thí sinh không được áp dụng tài liệu. Cán cỗ coi chất vấn không được giải thích gì thêm. 2 PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs CHU VĂN AN MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nói giao đề) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (3,5 đ). A) - Nêu được 3 kết luân của 3 hóa học (SGK)(1,5đ) - đối chiếu được chất khí nở vày nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở ít nhất.(1đ) b) giải thích được khi nóng dần lên không lên nở ra tăng thể tích thì trọng lượng riênggiảm yêu cầu nhẹ đi. Khi lạnh đi không lên teo lại bớt thể tích thì trọng lượng riêng biệt tăng nênnặng hơn (1,0đ) Câu 2 (3,0 đ). - Nêu được tính năng của 3 loại, từng loại được một điểm Câu 3 (2,5 đ). - Nêu được kết cấu (0,5đ) - Nêu được buổi giao lưu của băng kép (0,5đ) - Cong về phía thanh đồng (0,5đ) - vày đồng co và giãn vì nhiệt nhiều hơn thép (0,5đ) - phải thanh đồng teo lại nhiều hơn thế thanh thép, thanh đồng dài ra hơn thì nằm ngoại trừ vòngcung. (0,5đ) Câu 4 (1,0 đ). - Cả 3 đại lượng không tăng. (0,5đ) - lý giải được (0,5đ) trong từng phần, từng bài, ví như thí sinh làm cách khác lời giải nhưng cho hiệu quả đúng và phải chăng thì giám khảo vận dụng để cho điểm từng phần đến buổi tối đa điểm của phần đó. 3 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG trung học cơ sở ĐẶNG DUNG MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nhắc giao đề)PHẦN I. MA TRẬN MỨC ĐỘ Vận Vận TỔNG NỘI DUNG- CHỦ ĐỀ nhận biết Thông hiểu dụng 1 dụng 2 SỐ TN/TL TN/TL TN/TL TN/TL Số câu:1 Câu 1/.1 Số Chương Câu 1/.2 1. Ròng rã Rọc một điểm điểm:2 I: Cơ học một điểm Tỉ lệ: 20% Số câu:3 Câu 3 1. Sự nở vì chưng Số Câu 2/.1 Câu 2/.2 2 điểm sức nóng của điểm:6 1 điểm 1.5 điểm Câu 4 các chất Tỉ lệ: Chương 1,5 điểm 60% II: nhiệt Số câu:1 học Số 2.Nhiệt kế - Câu 6/.1 Câu 6/.2 điểm:2 sức nóng giai 0.5 điểm 1.5 điểm Tỉ lệ: 20% Số câu:2 Số câu:5 Số câu:1.5 Số câu:1.5 Số Số Số điểm:2.5 Số điểm:4 điểm:3,5 điểm:10 toàn bô Tỉ lệ: 25% Tỉ lệ: 40% Tỉ lệ: Tỉ lệ: 35% 100%Chú thích:a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 25% phân biệt + 40% thông hiểu+ 35% áp dụng (1), tất cảcác câu đều tự luậnb) kết cấu bài : 6 câuc) cấu trúc câu hỏi:- con số câu (ý) là :8PHẦN II. ĐỀ BÀI 1 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs ĐẶNG DUNG MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời hạn làm bài: 45 phút (không nói giao đề) Câu 1 (2.0 điểm). A) Nêu tác dụng của ròng rọc thắt chặt và cố định và ròng rã rọc động? b) mang 1 lấy ví dụ như về ròng rọc có trong đồ gia dụng dụng và thiết bị thông thường? Câu 2 (2,5 điểm). A) đối chiếu sự nở bởi vì nhiệt của chất rắn, hóa học lỏng, chất khí? b) tại sao chỗ tiếp diễn hai đầu thanh ray xe cộ lửa thường sẽ có khe hở? Câu 3 (2,0 điểm). Lúc quả trơn bàn bị móp (không bị thủng), làm chũm nào nhằm quả bóng phồng lên? Giảithích trên sao? Câu 4 (1,5 điểm). Lý do khi đun nước ta không buộc phải đổ nước thật đầy ấm? Câu 5 (2,0 điểm). A) nhiệt kế vận động dựa trên hiện tượng kỳ lạ nào ? b) nhắc tên những loại nhiệt kế đã học và tính năng của nó ? HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi khám nghiệm không được giải thích gì thêm. 2 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG trung học cơ sở ĐẶNG DUNG MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không nói giao đề) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMCâu Ý câu chữ Điểm a - tính năng của ròng rã rọc động là sút lực kéo vật, 1,0 - tác dụng của ròng rọc cố định là thay đổi hướng lực tác dụng. 1 b - rước 1 ví dụ về ròng rọc gồm trong vật dụng với thiết bị thông thường: 1,0 sản phẩm công nghệ tời ở công trường xây dựng (hoặc ròng rọc kéo gầu nước giếng) a chất khí nở bởi vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, hóa học lỏng nở vì nhiệt những 1,0 hơn hóa học rắn. 2 - Chỗ tiếp tục hai đầu thanh ray xe pháo lửa thông thường sẽ có khe hở nhằm khi trời 1.5 b nóng nhị thanh ray lạnh lên, nở dài ra mà không xẩy ra ngăn cản tránh gây ra lực lớn hoàn toàn có thể làm hỏng thanh ray. - Thả trái bóng vào nước nóng. 0.5 3 - bởi vì khi thả bóng vào nước rét thì khí trong bóng nóng dần lên nở ra, bị 1.5 phòng cản tạo nên lực lớn tác dụng vào bóng có tác dụng bóng tròn trở lại. Vì khi đun một thời hạn thì cả ấm và nước trong ấm đều rét lên, 1,5 4 nở ra nhưng chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn thế chất rắn đề nghị nước trong nóng bị tràn ra ngoài. A sức nóng kế vận động dựa trên hiện tượng lạ sự nở do nhiệt của chất lỏng 0.5 b - những loại nhiệt độ kế: 1.5 5 nhiệt độ kế y tế: đo nhiệt độ độ khung người và động vật hoang dã Nhiệt kế rượu: đo nhiệt độ khí quyển nhiệt kế dầu, thủy ngân: đo ánh nắng mặt trời trong phòng phân tích Trong từng phần, từng bài, nếu thí sinh làm biện pháp khác đáp án nhưng mang lại kết quảđúng và hợp lý thì giám khảo vận dụng khiến cho điểm từng phần đến về tối đa điểm của phần đó. 3 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs QUẢNG THỌ MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề) I. TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng ở những câu sau : Câu 1. Vật dụng cơ đơn giản dễ dàng nào sau đây không thể chuyển đổi đồng thời cả độ mập và hướngcủa lực? A. Đòn bẩy. B. Khía cạnh phẳng nghiêng. D. Ròng rọc động. C. Ròng rọc cố định. Câu 2. Một lọ thủy tinh được đậy bởi nút thủy tinh. Nút bị kẹt, Hỏi cần mở nút bằngcách nào trong số cách dưới đây ? A. Hơ nóng cổ lọ B. Hơ lạnh nút C. Hơ rét cả nút với cổ lọ D. Hơ nóng lòng lọ Câu 3. Khi nói về việc dãn nở do nhiệt của các chất, câu tóm lại không đúng là: A. Hóa học rắn nở vì chưng nhiệt nhiều hơn nữa chất lỏng. B. Hóa học lỏng nở ra lúc nóng lên, co hẹp khi giá đi. C. Hóa học khí nở ra khi nóng lên, thu hẹp khi giá đi. D. Hóa học rắn nở ra lúc nóng lên, thu hẹp khi rét mướt đi. Câu 4. Lúc nói về sự việc nở vì nhiệt của các chất, câu tóm lại không đúng là: A. Các chất rắn không giống nhau, nở vì nhiệt không giống nhau B. Những chất lỏng khác nhau nở vày nhiệt không giống nhau C. Những chất khí khác nhau nở vày nhiệt như thể nhau. D. Các chất khí nở vì chưng nhiệt ít hơn các chất lỏng. Câu 5. Hiện tượng lạ nào sau đây sẽ xẩy ra khi nung nóng một đồ gia dụng rắn? A. Khối lượng của đồ gia dụng tăng. B. Khối lượng riêng của đồ tăng. C. Thể tích của đồ dùng tăng. D. Cả thể tích và cân nặng riêng của vật phần đông tăng Câu 6. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động vui chơi của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên: A. Sự dãn nở bởi nhiệt của chất rắn. B. Sự dãn nở do nhiệt của hóa học lỏng. C. Sự dãn nở bởi nhiệt của chất khí. D. Sự dãn nở do nhiệt của các chất. Câu 7. Phương án nào chuẩn bị xếp những chất nở do nhiệt từ không nhiều tới các ? A. Nước, xăng, nhôm. B. Xăng, nước, nhôm. C. Nhôm, xăng, nước. D. Nhôm, nước, xăng. Câu 8. Trái bóng bàn bị bẹp (không bị thủng), lúc nhúng vào nước nóng có thể phồnglên vì chưng : A .Nước lạnh đã chức năng lên mặt phẳng quả trơn bàn một lực kéo. 1 B. Không gian trong quả bóng bàn nóng lên nở ra, làm bóng phồng lên. C.Vỏ quả bóng gặp gỡ nóng nở ra ,phồng lên như lúc đầu D. Quả bóng bàn gặp mặt nướcnóng thì nở ra Câu 9 . Hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây sẽ xẩy ra khi làm lạnh một lượng nước? A. Cân nặng của nước ráng đổi. C. Trọng lượng riêng của nước sút B. Thể tích của nước giảm. D. Khối lượng và thể tích của vật phần đông không rứa đổi. Câu 10. Lý do ở chỗ tiếp tục của nhì thanh ray đường sắt lại tất cả một khe hở? A. Bởi vì không thể hàn nhị thanh ray được. B. Để lắp các thanh ray được dễ dãi hơn. C. Vị khi ánh sáng tăng thanh ray đang dài ra. D. Bởi chiều dài của thanh ray không đủ. Câu 11. Lúc rót nước sôi vào 2 cốc chất thủy tinh dày và mỏng manh khác nhau, cốc nào dễ dàng vỡhơn, bởi sao? A. Cốc chất thủy tinh mỏng, vì cốc duy trì nhiệt ít hơn nên dãn nở nhanh. B. Cốc chất liệu thủy tinh mỏng, vị cốc tỏa nhiệt nhanh đề xuất dãn nở nhiều. C. Cốc chất thủy tinh dày, vày cốc giữ lại nhiệt nhiều hơn nên dãn nở nhiều hơn. D. Cốc thủy tinh trong dày, vì cốc dãn nở ko đều vày sự chênh lệch nhiệt độ giữa thànhtrong với thành ngoại trừ của cốc. Câu 12. Không khí nóng khối lượng nhẹ hơn không không khí lạnh vì: A. Cân nặng riêng của bầu không khí nóng nhỏ tuổi hơn. B. Cân nặng của không gian nóngnhỏ hơn. C. Khối lượng của bầu không khí nóng to hơn. D. Khối lượng riêng của không khínóng phệ hơn. II. TỰ LUẬN (7 điểm): Câu 1 (2,0 điểm). Sức nóng kế dùng để triển khai gì? tất cả những các loại nào? Nêu vận dụng củamỗi loại. Câu 2 (1,5 điểm). Mang 3 lấy ví dụ về những chất rắn, lỏng, khí khi nở bởi vì nhiệt, giả dụ bị ngăncản thì gây ra lực to . Câu 3 (2,5 điểm). A) Nêu những kết luận về sự nở vày nhiệt của những chất rắn, lỏng, khí. B) lúc lợp nhà bởi tôn, ta không nên chốt đinh ở hai đầu tấm tôn. Giải thích tại sao? Câu 4 (1,0 điểm). Lúc đun nước một học viên đã theo dõi và quan sát sự biến đổi nhiệt độ củanước theo thời hạn và thu được kết quả như sau: Sau 2 phút đầu nhiệt độ của nước tăng từ250C mang đến 300C; Đến phút thứ 5 nhiệt độ của nước là 360C; Đến phút sản phẩm công nghệ 10 nhiệt độ củanước là 450C. Hãy lập bảng theo dõi ánh nắng mặt trời của nước theo thời gian. HẾT Thí sinh không được thực hiện tài liệu. Cán bộ coi khám nghiệm không được lý giải gì thêm. 2 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2 TRƯỜNG thcs QUẢNG THỌ MÔN VẬT LÍ LỚP 6 thời gian làm bài: 45 phút (không đề cập giao đề) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (chọn đúng câu trả lời mỗi câu mang đến 0,25 điểm) câu hỏi 1 2 3 4 5 6 Đáp án C A A D C D thắc mắc 7 8 9 10 11 12 Đáp án D B B C D A B. TỰ LUẬN: 7 điểmCâu câu chữ Điểm - nhiệt độ kế dùng để làm đo ánh sáng 0,5 - nhiệt kế thuỷ ngân cần sử dụng trong phòng nghiên cứu thường dùng để đo 0,5 nhiệt không khí, ánh nắng mặt trời nước. 1 - nhiệt kế y tế dùng làm đo nhiệt độ cơ thể người.

Xem thêm: Tại Sao Gọi Cải Cách Của Minh Trị Là Cuộc Cách Mạng Tư Sản Không Triệt Để ?

0,5 - nhiệt độ kế rượu thường dùng để làm đo ánh nắng mặt trời không khí 0,5 cho đúng ví dụ như với chất rắn 0,5 cho đúng lấy một ví dụ với hóa học rắn 0,5 2 đến đúng ví dụ với hóa học rắn 0,5 a chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi giá đi 0,5 những chất rắn khác nhau nở do nhiệt khác nhau Chất lỏng nở ra lúc nóng lên, co lại khi giá buốt đi 0,5 những chất lỏng khác biệt nở vì nhiệt khác nhau 3 chất khí nở ra lúc nóng lên, thu hẹp khi giá buốt đi 0,5 những chất khí khác biệt nở vày nhiệt giốngnhau bởi khi ánh sáng thay đổi, những tấm tôn giãn nở vì nhiệt làm mái tôn 1,0 b ko phẳng Lập được bảng sau 1,0 4 thời hạn (phút) 0 2 5 10 nhiệt độ (0C) 25 30 36 45 vào từng phần, từng bài, nếu như thí sinh làm giải pháp khác giải đáp nhưng mang đến kết quảđúng và hợp lý thì giám khảo vận dụng khiến cho điểm từng phần đến tối đa điểm của phần đó. 3