Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (50.34 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 1

TRƯỜNG thcs LIÊN THỦYBÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1Học sinh: …………………………………Môn: hóa học 9Lớp :ĐiểmLời thừa nhận xét của giáo viênĐỀ ACâu 1( 2.0 đ): trình bày các đặc điểm hóa học của một axit? Viết những phương trình minhhọa.Câu 2 (2.0đ): Viết những phương trình hóa học tiến hành sơ đồ gửi hóa sau:K —(1)—-> K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–> K2SO4 —(4)—–> BaSO4Câu 3 (2.0đ):Có 3 lọ ko nhãn đựng các dung dịch sau: H2SO4, HCl và Na2SO4. Hãytiến hành những thí nghiệm nhận ra từng hỗn hợp đựng trong mỗi lọ.Câu 4 (4.0đ): mang đến 2,24 lít khí CO2 (đktc) tính năng vừa không còn với 200 ml dung dịchBa(OH)2, sản phẩm là BaCO3 với H2O.a. Viết phương trình hóa học xảy ra.b. Tính khối lượng kết tủa nhận được sau phản bội ứngc. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp Ba(OH)2 vẫn dùng.d. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M đầy đủ để chức năng hết cùng với lượng khí CO2 củaphản ứng ở làm phản ứng trên.( Biết: C=12, O=16, Ba= , H=1)
TRƯỜNG thcs LIÊN THỦYBÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1Học sinh: …………………………………Môn: hóa học 9Lớp :ĐiểmLời nhận xét của giáo viênĐề BCâu 1( 2.0 đ): trình diễn các đặc thù hóa học của 1 axit? Viết các phương trình minhhọa.Câu 2 (2,5đ): Hãy dứt chuỗi phản nghịch ứng sau cùng ghi rõ điều kiện (nếu có):(1)( 2)( 3)( 4)(5)S →SO2 →SO3 →H 2 SO4 →SO2 →Na 2 SO3
Câu 3 ( 1.5đ):Có 3 lọ ko nhãn đựng các dung dịch sau: H2SO4, HCl với Na2SO4. Hãytiến hành các thí nghiệm nhận ra từng dung dịch đựng trong mỗi lọ.Câu 4 (4.0đ): mang đến 2,24 lít khí CO2 (đktc) tính năng vừa không còn với 200 ml dung dịchBa(OH)2, sản phẩm là BaCO3 cùng H2O.a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra.b. Tính khối lượng kết tủa thu được sau bội phản ứngc. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp Ba(OH)2 đang dùng.d. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M đủ để tác dụng hết cùng với lượng khí CO2 củaphản ứng ở bội nghịch ứng trên.


*
tài liệu ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ LẦN I MÔN TIN HỌC docx 4 385 0
*
Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn sinh học lớp 10 2012- 2013 trường thpt Nghĩa Hành ppt 1 657 0
*
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: HOÁ HỌC LƠP 10TRƯƠNG trung học phổ thông TH CAO NGUYÊN pdf 10 374 2


Xem thêm: Chất Phản Ứng Với Dung Dịch Naoh Tạo Kết Tủa Là

*
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 4 MÔN HÓA HỌC Sở giáo dục đào tạo - đào tạo tp. Hải phòng Trường thpt Vĩnh Bảo pptx 15 714 2