Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kỳ I - thiết bị lý 11 - Có lời giải chi tiết bao gồm các câu hỏi trắc ngiệm thuộc các chương I, II, III đi kèm với đó là giải thuật chi tiết. Cỗ tài liệu rất có lợi cho chúng ta ôn thi học tập kỳ I theo hướng trắc nghiệm như hiện tại nay.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập vật lý 11 học kì 1 trắc nghiệm


PHẦN MỘT: ĐIỆN - ĐIỆN TỪ HỌC

Chương I: Điện tích - Điện trường.

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC vào CHƯƠNG

1. Định lý lẽ Cu – lông.

Độ to của lực cửa hàng giữa hai điện tích điểm đứng im trong chân không:

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Điện tích định giải pháp Cu Lông

1.1 bao gồm hai năng lượng điện điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Xác định nào sau đấy là đúng?

A. Q1> 0 và quận 2 12 > 0. C. Q1.q2 > 0. D. Q1.q2

1.2 tất cả bốn vật A, B, C, D size nhỏ, lan truyền điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại lại đẩy C. Vật C hút đồ D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Điện tích của trang bị A cùng D trái dấu. B. Điện tích của vật dụng A và D cùng dấu.

C. Điện tích của đồ dùng B với D cùng dấu. D. Điện tích của đồ dùng A với C cùng dấu.

1.3 phạt biểu làm sao sau đây là đúng?

A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ đồ dùng nhiễm điện sang trang bị không lây truyền điện.

B. Khi nhiễm điện bởi vì tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ đồ dùng không nhiễm năng lượng điện sang thứ nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện bởi vì hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang trọng đầu tê của đồ vật bị nhiễm điện.

D. Sau thời điểm nhiễm điện bởi hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên thứ bị nhiễm điện vẫn không nắm đổi.

1. 4 Độ béo của lực thúc đẩy giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. Tỉ lệ thành phần với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. Tỉ trọng nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

D. Tỉ trọng nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

1.5 Tổng năng lượng điện dương với tổng điện tích âm vào một 1 cm3 khí Hiđrô ở đk tiêu chuẩn là:

A. 4,3.103 (C) với - 4,3.103 (C). B. 8,6.103 (C) cùng - 8,6.103 (C).


C. 4,3 (C) với - 4,3 (C). D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).

1.6 khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton với êlectron là các điện tích điểm. Lực hệ trọng giữa chúng là:

A. Lực hút với F = 9,216.10-12 (N). B. Lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. Lực hút với F = 9,216.10-8 (N). D. Lực đẩy cùng với F = 9,216.10-8 (N).

1.7 Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:

A. Q.1 = q.2 = 2,67.10-9 (µC). B. Q.1 = q2 = 2,67.10-7 (µC).

C. Quận 1 = q.2 = 2,67.10-9 (C). D. Quận 1 = quận 2 = 2,67.10-7 (C).

1.8 Hai điện tích điểm cân nhau đặt trong chân không phương pháp nhau một khoảng tầm r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện đó bởi F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa bọn chúng là:


A. R2 = 1,6 (m). B. R2 = 1,6 (cm). C. R2 = 1,28 (m). D. R2 = 1,28 (cm).

1.9 Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt vào dầu (ồ = 2) phương pháp nhau một khoảng chừng r = 3 (cm). Lực liên can giữa hai điện tích đó là:

A. Lực hút với độ to F = 45 (N). B. Lực đẩy với độ mập F = 45 (N).

C. Lực hút cùng với độ mập F = 90 (N). D. Lực đẩy với độ phệ F = 90 (N).

1.10 Hai năng lượng điện điểm cân nhau được để trong nước (ồ = 81) giải pháp nhau 3 (cm). Lực đẩy thân chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

A. Trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (µC). B. Cùng dấu, độ khủng là 4,472.10-10 (µC).

C. Trái dấu, độ mập là 4,025.10-9 (µC). D. Cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (µC).

1.11 nhì quả cầu nhỏ có năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), xúc tiến với nhau một lực 0,1 (N) vào chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

A. R = 0,6 (cm). B. R = 0,6 (m). C. R = 6 (m). D. R = 6 (cm).


1.12* gồm hai điện tích q.1 = + 2.10-6 (C), q.2 = - 2.10-6 (C), để ở hai điểm A, B trong chân ko và cách nhau một khoảng tầm 6 (cm). Một năng lượng điện tích q3 = + 2.10-6 (C), bỏ trên đương trung trực của AB, phương pháp AB một khoảng chừng 4 (cm). Độ lớn của lực điện vì chưng hai năng lượng điện tích q.1 và q2 chức năng lên điện tích q.3 là:

A. F = 14,40 (N). B. F = 17,28 (N).  C. F = 20,36 (N) D. F = 28,80 (N).

 

2. Thuyết Electron. Định nguyên lý bảo toàn điện tích

1.13 vạc biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, gồm độ to 1,6.10-19 (C).

B. Hạt êlectron là phân tử có cân nặng m = 9,1.10-31 (kg).

C. Nguyên tử hoàn toàn có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để đổi mới ion.

D. êlectron không thể vận động từ thiết bị này sang trang bị khác.

1.14 phạt biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một đồ gia dụng nhiễm năng lượng điện dương là đồ vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một đồ gia dụng nhiễm điện âm là đồ dùng thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật dụng nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận thêm những ion dương.


D. Theo thuyết êlectron, một đồ nhiễm điện âm là vật đã nhận được thêm êlectron.

1.15 phạt biết như thế nào sau đấy là không đúng?

A. đồ dùng dẫn năng lượng điện là đồ dùng có đựng được nhiều điện tích từ do.

B. Vật biện pháp điện là vật gồm chứa hết sức ít năng lượng điện tự do.

C. Thứ dẫn điện là vật gồm chứa khôn xiết ít năng lượng điện tự do.

D. Chất điện môi là chất tất cả chứa khôn xiết ít năng lượng điện tự do.

1.16 vạc biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. Trong quá trình nhiễm điện vị cọ sát, êlectron đã chuyển từ đồ vật này sang đồ vật kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện vì chưng hưởng ứng, thiết bị bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật không nhiễm điện, thì êlectron gửi từ vật không nhiễm điện sang đồ dùng nhiễm năng lượng điện dương.

D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì năng lượng điện dương đưa từ đồ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.

1.17 Khi chuyển một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại ngay gần một quả ước khác nhiễm điện thì

A. Nhì quả mong đẩy nhau. B. Hai quả mong hút nhau.


C. Ko hút mà lại cũng không đẩy nhau. D. Nhị quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.

1.18 vạc biểu làm sao sau đây là không đúng?

A. Trong thiết bị dẫn điện có nhiều điện tích trường đoản cú do.

B. Trong năng lượng điện môi bao gồm rất ít điện tích tự do.

C. Xét về tổng thể thì một đồ nhiễm điện vị hưởng ứng vẫn là một trong vật trung hoà điện.

D. Xét về toàn cục thì một đồ nhiễm điện vì tiếp xúc vẫn là 1 vật trung hoà điện.

 

3. Điện trường

1.19 phân phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Điện ngôi trường tĩnh là do những hạt với điện đứng yên sinh ra.

B. đặc thù cơ phiên bản của năng lượng điện trường là nó tác dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện tích đặt trong nó.

C. Véctơ độ mạnh điện trường trên một điểm luôn cùng phương, cùng chiều cùng với vectơ lực điện chức năng lên một điện tích để tại đặc điểm đó trong điện trường.

D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một năng lượng điện dương để tại điểm đó trong điện trường.

1.20 Đặt một điện tích dương, khối lượng bé dại vào một năng lượng điện trường mọi rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ đưa động:


A. Dọc từ chiều của mặt đường sức điện trường.  B. Ngược chiều đường sức năng lượng điện trường.

C. Vuông góc với con đường sức năng lượng điện trường. D. Theo một tiến trình bất kỳ.

1.21 Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ tuổi vào một điện trường đa số rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

A. Dọc theo chiều của con đường sức năng lượng điện trường. B. Ngược chiều mặt đường sức năng lượng điện trường.

C. Vuông góc với mặt đường sức năng lượng điện trường. D. Theo một tiến trình bất kỳ.

1.22 phát biểu nào tiếp sau đây về tính chất của những đường sức năng lượng điện là không đúng?

A. Trên một điểm trong năng lượng điện trường ta hoàn toàn có thể vẽ được một con đường sức đi qua.

B. Những đường sức là những đường cong không kín.

C. Các đường mức độ không khi nào cắt nhau.

D. Các đường mức độ điện luôn xuất phát từ năng lượng điện dương và ngừng ở năng lượng điện âm.

1.23 phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện phổ mang lại ta biết sự phân bố những đường sức trong năng lượng điện trường.

B. Toàn bộ các con đường sức đều bắt đầu từ điện tích dương và hoàn thành ở điện tích âm.

C. Cũng đều có khi con đường sức điện không bắt đầu từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.

Xem thêm: Top 9 Bài Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Gọn, Tóm Tắt Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất (5 Bài)


D. Các đường mức độ của năng lượng điện trường phần đa là các đường thẳng song song và phương pháp đều nhau.

1.24 Công thức khẳng định cường độ năng lượng điện trường tạo ra bởi năng lượng điện Q

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 11 - coi ngay