Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt toàn bộ các dạng bài tập Toán 9 học kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 9 chương 1

Đề cương ôn thi kì 1 môn Toán 9 năm 2021

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Bài 1. Thực hiện phép tính:

*


*

*

*

*

*

*

*

Bài 2. Rút gọn biểu thức:

*

*

*

*

*

*

Bài 3. Chứng minh đẳng thức:

*

*

*


*

Bài 4. Giải phương trình:

*

Bài 5. Cho biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để A có nghĩa và rút gọn A

b) Tìm x để A>2

c) Tìm số nguyên x sao cho A là số nguyên

Bài 6. Cho biểu thức:

*

a) Tìm ĐKXĐ của B

b) Rút gọn B.

c) Tìm a sao cho

*

Bài 7. Cho biểu thức :

*

a/ Rút gọn biểu thức A

b/ Tìm giá trị của a để A-2

b/ Đường thẳng (d2) cắt (d1) tại A và cắt trục Ox tại B. Tìm toạ độ các điểm A, B và tínhdiện tích tam giác AOB ( đơn vị trên các trục toạ

Bài 10. Cho hàm số

*

a/ Vẽ đồ thị của hàm số.

b/ Gọi A, B là giao điểm của dvới các trục toạ độ. Tính diện tích tam giác AOB

c/ Tìm giá trị của m để d song song với

*

Bài 11. Cho hàm số

*

a) Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất ?

b) Tìm m để (d) song song với

*
?

c) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

*
hai đường thẳng d và
*

Bài 12. Cho hàm số

*

a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với m = 3

b) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng

*

Bài 13.

Xem thêm: Câu Tục Ngữ Nói Có Sách Mách Có Chứng Khuyên Chúng Ta Điều Gì ?

Cho hàm số :

*

a/ Vẽ đồ thị của các hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy

b/ Tìm tọa độ giao điểm C của

*
*

c/ Gọi A, B lần lượt là các giao điểm của

*
 với trục O x. Tính diện tích
*
(đơn vị trên các trục tọa độ là cm)

Bài 14. Cho đường thẳng

*
Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm
*
và cắt đường thẳng
*
tại điểm có hoành độ bằng 2 .