Đề cương cứng ôn tập kim chỉ nan học kì 2 môn tiếng Anh 7 bắt đầu tổng hợp toàn bộ kiến thức bám sát SGK và công tác Tiếng Anh của cục Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức sẽ học.

Bạn đang xem: Đề cương anh 7 hk2


I. CẤU TRÚC CHỈ KHOẢNG CÁCH VỚI IT

1. Thắc mắc khoảng cách:

Cấu trúc: How far is it from + vị trí A + to lớn + địa điểm B?

Ví dụ: How far is it from here to the beach? (Bãi biển từ thời điểm cách đây bao xa?)

2. Thực hiện It để chỉ khoảng cách:

Cấu trúc: It is (about) + khoảng cách + from + vị trí A + khổng lồ + địa điểm B.

Ví dụ:

A: How fax is it to lớn the airport? (Sân bay cách đó bao xa?)

B: It is about 30km. (Khoảng 30km.)

A: How far is it from here khổng lồ the restaurants? (Nhà hàng cách đó bao xa?)

B: Chopper"s restaurant is about 500 metres from here. (Nhà sản phẩm Chopper từ thời điểm cách đây 500m.)

II. CẤU TRÚC VỚI “USED TO”

1. Used khổng lồ + Verb: vẫn từng, từng

- có một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong vượt khứ và hiện thời không còn nữa.

Ví dụ:

- I used lớn smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đó tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ 2 năm trở lại phía trên tôi không hút thuốc lá nữa.)

- Ben used khổng lồ travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn"t. ( Ben thường xuyên đi phượt rất nhiều khi làm quá trình trước đây, nhưng kể từ khi anh ấy luân chuyển các bước thì không còn nữa.)

- I used to drive lớn work but now I take the bus. ( trước đây tôi hay lái xe đi làm nhưng bây chừ tôi đi làm việc bằng xe buýt.)

2. Tín hiệu nhận biết

Trong câu thường có: used to, didn’t use to, did ... Use to

3. Lưu giữ ý: trong thắc mắc và tủ định thì chữ “d” vào used được lược bỏ

- trong câu hỏi: Did + S + use khổng lồ V?

- Câu bao phủ định: S + didn’t use to V.

Ví dụ:

Did you use to play table tennis when you were a child? (Bạn gồm từng đùa bóng bàn khi còn nhỏ không?) - No, I didn’t. (Không, tôi ko có.)

I didn’t use to swim when I was 5. (Tôi không thường xuyên hay bơi lội khi tôi 5 tuổi.)


III. CONNECTORS: ALTHOUGH, DESPITE/IN SPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

1. Nhiều từ cùng mệnh đề chỉ sự tương phản: in spite of/ despite và although

a. Các từ chỉ sự tương phản: in spite of/ despite (mặc dù/bất chấp).

- bọn họ sử dụng cụm từ in spite of hoặc despite trước một danh từ bỏ hoặc một nhiều danh từ.

in spite of /despite + noun/ noun phrase/ gerund phrase

Ví dụ:

Despite/ in spite of being so young, he performs excellently.

(Mặc cho dù còn cực kỳ trẻ mà lại cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

Despite/ in spite of his young age, he performs excellently.

(Mặc dù nhỏ dại tuổi nhưng lại cậu ấy biểu diễn xuất sắc.)

b. Mệnh đề chỉ sự tương phản: though/ although/ even though

Chúng ta sử dụng although/ though (mặc dù) trước một mệnh đề mang ý nghĩa sâu sắc tương phản, đối lập. Kế bên although ta có thể dùng though hoặc even though để cố gắng thế.


Although + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday.

(Mặc dù thời ngày tiết xấu, công ty chúng tôi vẫn có kỳ nghỉ mát tuyệt vời.)

Even though I don"t lượt thích her, I try my best to help her.

( tuy vậy tôi không say đắm cô ấy, tôi nỗ lực hết sức giúp sức cô ấy.)

2. Từ chỉ sự tương phản: however/ nevertheless (tuy nhiên)

However/ Nevertheless, S + V

However/ Nevertheless đứng trọng điểm mệnh đề được phân làn với 2 mệnh đề bởi dấu "," với ";" hoặc giữa lốt "." với ","

Ví dụ:

She is young. However, she is very talented.

(Cô ấy còn trẻ. Mặc dù vậy cô ấy rất tài năng.)

It rained very hard; nevertheless, I went lớn school on time

(Trời mưa to; dù vậy, tôi vẫn đi học đúng giờ.)

- xung quanh ra, để nhấn mạnh ý tương phản, đối nghịch ta hoàn toàn có thể sử dụng như 1 trạng từ té nghĩa cho 1 tính từ bỏ hoặc một trạng tự khác


However + adj +S +be, clause (mệnh đề)

However + adv + S + V, clause (mệnh đề)

Ví dụ:

However cold the weather is, I will go out now,

(Dù thời tiết có lạnh cầm nào đi nữa, tôi vẫn ra đi ngoài.)

However quickly he ran, he didn"t go khổng lồ school on time.

(Dù gồm chạy nhanh nỗ lực nào thì anh ấy vẫn chưa đến trường đúng giờ.)

IV. WH – QUESTIONS

Wh-word

Ý nghĩa

Ví dụ

1. What (cái gì)

 

Được dùng để hỏi thông tin về một điều gì đó, hỏi một ai để chứng thực thông tin hoặc kể lại điều vừa nói

 

a. What đóng góp vài trò tân ngữ

What + trợ cồn từ + S + V?

Ví dụ: What are you doing? (Bạn đang làm những gì đấy?)

What’s your name? ( Tên chúng ta là gì?)

b. What nhập vai trò nhà ngữ

Từ để hỏi What nhiều lúc đóng vai trò công ty ngữ trong câu, ta quăng quật trợ cồn từ và chia động từ chủ yếu theo sau What nghỉ ngơi dạng số ít?

What + V(chia số ít)…?

Ví dụ: What happened? (Chuyện gì sẽ xảy ra?)

What is going on now? ( Điều gì đang xảy ra bây giờ?)

2. Who (ai)

 

Được dùng làm hỏi người triển khai hành động

a. Who nhập vai trò là tân ngữ

Who + trợ động từ + S + V?

Ví dụ: Who bởi vì you go to lớn school with? (Bạn đến lớp với ai?)

Who did you invite lớn the party? (Bạn sẽ mời ai mang đến bữa tiệc?)

b. Who đóng vai trò là chủ ngữ (trực tiếp tiến hành hành động)

Who + V (chia số it)…?

Ví dụ: Who is talking in our class? (Ai đang thì thầm trong lớp của bọn chúng ta?)

Who ate all the cakes in the fridge? (Ai đã ăn uống hết số bánh trong gầm tủ lạnh?)

3. Where (ở đâu)

 

Được dùng làm hỏi về địa điểm, vị trí

Where + trợ rượu cồn từ + S+ V?

Ví dụ: Where is your house? (Nhà của bạn ở đâu?)

Where have you gone for a week? (Bạn đã đi được đâu trong một tuần?)

4. When (khi nào)

 

Được dùng để làm hỏi về thời gian , thời điểm

When+ trợ cồn từ + S+ V?

Ví dụ: When will you comeback home? (Khi nào bạn sẽ về nhà?)

When does the sun set? (Khi nào khía cạnh trời lặn?)

5. How (như thế nào)

 

Dùng nhằm hỏi về kiểu cách thức, quánh tính cũng như tính giải pháp của chủ thể.

How + trợ hễ từ + S+ V?

Ví dụ: How are you? (Bạn tất cả khỏe không?)

How vì chưng you know about him? (Làm cầm nào để các bạn biết về anh ấy?)

6. How often

 

Dùng nhằm hỏi về nút độ hay xuyên thao tác làm việc gì

 

How often + trợ đụng từ + S+ V?

Ví dụ: How often bởi vì you visit your grandparents? (Bạn có thường xuyên đến thăm ông bà không?)

How often does he go swimming? (Bao lâu thì anh ấy đi bơi?)

7. Why (tại sao)

 

Dùng để hỏi về lý do, nguyên nhân

Why + trợ động từ + S+ V?

Ví dụ: Why vị you buy this skirt? (Tại sao bạn lại cài đặt chiếc váy này?)

Why did you behave so rudely? (Tại sao bạn lại cư xử thô lỗ như vậy?)


V. ADVERBIAL PHRASES (CỤM TRẠNG TỪ)

1. Định nghĩa

- các trạng từ bỏ là cụm bao gồm 2 hay các từ đóng vai trò như một trạng từ. Nó cung cấp thêm thông tin về thời gian, địa điểm, phương pháp thức… của hành động.

- cụm trạng trường đoản cú được tạo thành thành thuộc với những giới trường đoản cú (prepositions), các danh từ bỏ (nouns) hoặc các động tự nguyên mẫu (infinitives)

Ví dụ:

+ Look! The boys are playing in the garden.

(Nhìn kìa! các cậu nhỏ bé đang nghịch trong vườn.)

+ I usually wake up at 6.30 a.m.

(Tôi thường thức dậy lúc 6h30 sáng.)

+ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập hành cần cù để thừa qua kỳ thi.)

2. Các loại nhiều trạng tự thông dụng

a. Các trạng từ bỏ chỉ thời gian (adverbials of time)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ thời gian được dùng để làm nói khi nào (when) hoặc một điều nào đấy xảy ra thường xuyên thế nào (how often)

Ví dụ:

I got trang chủ at seven twenty. (Tôi về đến nhà vào lúc 7 giờ trăng tròn phút.)


The festival takes place every year. (Lễ hội được tổ chức triển khai mỗi năm.)

b. Các trạng tự chỉ nơi chốn (adverbials of place)

Cụm trạng tự chỉ vị trí chốn dùng để làm nói về vị trí (where) một điều gì đấy xảy ra.

Ví dụ:

I met her in da Nang. (Tôi gặp gỡ cô ấy ngơi nghỉ Đà Nẵng.)

She saw John there. (Cô ấy thấy John ngơi nghỉ đó.)

 c. Cụm trạng từ bỏ chỉ cách thức (adverbials of manner)

Cụm trạng từ bỏ chỉ cách thức dùng để nói tới một điều nào đó xảy ra hoặc ngừng như cầm cố nào (how).

Ví dụ:

David was driving as fast as possible. (David vẫn lái xe sớm nhất có thể.)

He was treated very badly. (Anh ấy bị đối đã hết sức thậm tệ.)

d. Các trạng trường đoản cú chỉ khả năng rất có thể (adverbials of probability)

Cụm trạng từ bỏ chỉ khả năng rất có thể dùng để nói về khả năng một điều gì đó xảy ra như vậy nào.

Ví dụ:

Perhaps she forgot my birthday. (Có lẽ cô ấy đang quyên ngày sinh nhật của tôi.)


She is certainly coming to the party. (Chắc chắn cô ấy sẽ tới dự bữa tiệc.)

e. Cụm trạng trường đoản cú chỉ vì sao (adverbials of reason)

Cụm trạng trường đoản cú chỉ lý do dùng để làm mô tả nguyên nhân hoặc mục đích của hành động.

Ví dụ:

I attended the festival for fun. (Tôi sẽ tham gia tiệc tùng, lễ hội cho vui.)

I came here to see you. (Tôi đang đi đến đây để chạm mặt anh.)

VI. CÂU BỊ ĐỘNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Câu khẳng định

Thể nhà động: S + will + V + O

Thể bị động: S + will + be + VpII (by O)

Ex:

My mother will water flowers tomorrow.

=> Flowers will be watered by my mother tomorrow.

(Ngày mai mẹ tôi đang tưới nước mang lại hoa. = sau này hoa sẽ tiến hành mẹ tôi tưới nước.)

Chú ý:

Ta rước tân ngữ (O) của câu công ty động thống trị ngữ mới ở câu bị động.

Động từ sinh hoạt câu dữ thế chủ động được chuyển thành: will V => will be VpII

Chủ ngữ ngơi nghỉ câu dữ thế chủ động được chuyển về bên dưới dạng tân ngữ (O) sinh hoạt câu bị động.


- trường hợp S - nhà ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone,…=> thì không phải đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night.

=> My motorbike was stolen last night.

(Bọn chúng lấy trộm xe máy của tôi đêm qua. = Xe lắp thêm của tôi đã trở nên lấy trộm tối qua.)

- Nếu tín đồ hoặc vật trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang bị động sẽ gửi thành tân ngữ và kết phù hợp với by.

Ví dụ: She is making a cake. => A cake is being made by her.

(Cô ấy đang làm bánh. = Bánh đang rất được cô ấy làm.)

- Nếu người hoặc thứ gián tiếp tạo ra hành động thì dùng "with"

Ví dụ: A door is opened with a key. (Cửa được mở bằng chìa khóa.)

- by + O luôn luôn đứng trước trạng từ thời gian và che khuất trạng từ khu vực chốn

Ví dụ: Flowers will be watered by my mother tomorrow. (Ngày mai hoa sẽ tiến hành mẹ tôi tưới nước.)


Football will be played in the front yard by Tom. (Bóng đá sẽ được chơi trước sân bởi vì Tom.)

2. Câu bao phủ định

Thể công ty động: S+ won’t + V+ O

Thể bị động: S + won’t be + VpII (+ by O)

Ví dụ: He won’t complete homework.

=> Homework won’t be completed by him.

(Anh ấy sẽ không ngừng bài tập về nhà. = bài tập về nhà sẽ không còn được hoàn thành.)

3. Câu nghi vấn

Thể chủ động: Will + S + V+ O?

Thể bị động: Will + S + be + VpII (by O)?

Ví dụ: Will you take an umbrella along?

=> Will an umbrella be taken along by you?

( các bạn sẽ mang theo ô/dù chứ?)

VII. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

1. Khái niệm

Thì tương lai tiếp diễn được dùng làm nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác minh trong tương lai.

2. Cấu trúc

Dạng

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + will + be + V-ing

- I will be staying at the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ vẫn ở hotel ở Nha Trang lúc 1h ngày mai.)

- She will be working at the factory when you come tomorrow. (Cô ấy vẫn đang làm việc tại xí nghiệp lúc bạn đến ngày mai.)

Câu đậy định

S + will + not + be + V-ing

(will not = won’t)

- We won’t be studying at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đã không học dịp 8h sáng ngày mai.)

- The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ em sẽ đang không chơi với chúng ta của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn

Will + S + be + V-ing ? - Yes, S + will/ No, S + won’t.

– Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn sẽ đang chờ tàu vào mức 9h sáng thiết bị Hai tuần tới buộc phải không?) - Yes, I will./ No, I won’t.

– Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ đã làm quá trình nhà thời điểm 10h đêm ngày mai phải không?) - Yes, she will./ No, she won’t.


 3. Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng để biểu đạt một hành động hay sự việc đang diễn ra tại 1 thời điểm xác minh trong tương lai.

- At 12 o’clock tomorrow, my friends and I will be having lunch at school. (Vào thời điểm 12h ngày mai, chúng ta tôi và tôi đang đang ăn uống trưa tại trường.)

- We will be climbing the mountain at this time next Saturday. (Chúng tôi sẽ sẽ leo núi vào thời đặc điểm này thứ 7 tuần tới.)

Dùng để diễn đạt một hành động, một vụ việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào vào tương lai.

- When you come tomorrow, they will be playing tennis. ( khi chúng ta đến vào ngày mai, thì họ sẽ đi chơi tennis rồi. )

- She will be waiting for me when I arrive tomorrow. (Cô ấy đang đang chờ tôi lúc tôi đến vào ngày mai.)

4. Tín hiệu nhận biết

Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:


– at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: vào thời điểm đó ….

– at + giờ rõ ràng + thời hạn trong tương lai: vào tầm …..

Ví dụ:

– At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đã đi mua sắm ở Singapore.)

– At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai bà bầu tôi sẽ vẫn nấu bữa trưa.)

VIII. ÔN TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định: S + wil + V nguyên thể

Ví dụ:

- I will help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi để giúp cô ấy trông lũ trẻ vào sáng sủa mai.)

- She will bring you a cup of tea soon. (Cô ấy sẽ mang cho chính mình một tách bóc trà sớm thôi.)

b. Câu bao phủ định: S + will not + V (nguyên thể)

( will not = won’t)

Ví dụ:

- I won’t help her take care of her children tomorrow morning. (Tôi sẽ không giúp cô ấy trông bọn trẻ vào sáng sủa mai.)


- She won’t go to lớn school tomorrow. (Cô ấy vẫn không tới trường ngày mai.)

c. Câu nghi vấn: Will + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

- Will you come here tomorrow? (Bạn sẽ tới đây vào trong ngày mai chứ?) - Yes, I will./ No, I won’t.

- Will they accept your suggestion? (Họ sẽ đồng ý với đề nghị của chúng ta chứ?) - Yes, they will./ No, they won’t.

2. Cách sử dụng thì sau này đơn

a. Biểu đạt một quyết định, một ý định duy nhất thời nảy ra ngay tại thời khắc nói.

Ví dụ:

- Are you going to lớn the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ đồng hồ bạn đang tới siêu thị à? Tớ đang đi với bạn.)

- I will come back trang chủ to take my document which I have forgotten. (Tôi vẫn về nhà để đưa tài liệu nhưng tôi để quên.)

b. Diễn đạt một dự đoán không tồn tại căn cứ.

Ví dụ:

- I think she will come khổng lồ the party. (Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn tới bữa tiệc.)

- She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin tưởng rằng cô ấy sẽ tìm kiếm được một công việc tốt.)


c. Miêu tả một lời hứa hẹn hay lời yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

- I promise that I will tell you the truth. (Tôi hẹn là tôi đã nói với chúng ta sự thật.)

- Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm ơn mang mang đến tôi một cốc cafe được không?)

d. Thực hiện trong câu đk loại một, diễn đạt một mang định có thể xảy ra ở lúc này và tương lai.

Ví dụ:

- If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi vẫn đi cùng với cô ấy.)

- If it stops raining soon, we will go khổng lồ the cinema. (Nếu trời tạnh mưa, tôi đã đi xem phim.)

3. Dấu hiệu phân biệt thì tương lai đơn

a. Trong câu có những trạng tự chỉ thời gian trong tương lai:

- in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: vào 2 phút nữa)

- tomorrow: ngày mai

- next day: ngày hôm tới

- next week/ next month/ next year: tuần tới/ tháng tới/ năm tới

b. Trong câu có những động tự chỉ quan điểm như:


- think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ mang đến là

- perhaps: tất cả lẽ

- probably: có lẽ

IX. ĐẠI TỪ SỞ HỮU

1. Định nghĩa

- Đại từ tải (Possessive Pronouns) là hồ hết đại từ nhằm chỉ sự sở hữu.

Ví dụ: His car is expensive. Mine is cheap. (mine = my car)

(Xe của ấy thì đắt. Mẫu của tôi thì rẻ.)

- Trong giờ Anh gồm tất cả 7 đại từ chiếm được sử dụng phụ thuộc vào ngôi mà bạn nói sử dụng.

Đại trường đoản cú sở hữu

Ví dụ

mine (của tôi)

 

Your oto is not as expensive as mine.

(Ô tô của doanh nghiệp không đắt bằng của tôi.)

ours (của bọn chúng ta)

This land is ours.

(Mảnh khu đất này là của bọn chúng tôi.)

yours (của bạn/ của những bạn)

The cat is yours.

(Con mèo này là của bạn.)

his (của anh ta)

 

How can he eat my bread not his?

(Làm sao ấy ấy hoàn toàn có thể ăn bánh mỳ chưa phải tôi chứ không hẳn của anh ấy?)

hers (của cô ấy)

 

I can’t find my book so I use hers.

(Tôi không tìm kiếm thấy sách của chính bản thân mình vì vậy tôi cần sử dụng sách của cô ấy.)

theirs (của họ)

 

This house is not mine I borrow theirs.

(Ngôi nhà này không phải của tôi. Tôi mượn nhà của họ.)

its (của nó)

 

The team takes pride in its speaking abilities.

(Cả đội tự hào về tài năng nói của mình.)


2. địa điểm của đại từ mua trong câu

a. Chủ ngữ

Ví dụ: Her house is wide. Mine is narrow.

(Nhà của cô ấy ấy rộng. Nhà của tôi thì hẹp.)

b. Vị ngữ

Ví dụ: The xe đạp next lớn the tree is hers.

(Chiếc xe đạp cạnh cái cây là của cô ấy.)

c. Tân ngữ

Ví dụ: I bought my bicycle yesterday. He bought his last month.

(Tôi đã tải xa đạp vào hôm qua. Anh ấy đã mua xe đạp điện tháng trước.)

d. Đứng sau giới từ

Ví dụ: I could understand her problem easily but I don’t know what to bởi vì with mine.

(Tôi rất có thể dễ dàng hiểu vấn đề của cô ấy tuy vậy tôi ko biết làm những gì với vấn đề của chính bản thân mình cả.)

3. So sánh phân biệt đại từ thiết lập và tính trường đoản cú sở hữu

- như là nhau: Cùng dùng làm chỉ sự sở hữu

- khác nhau:

+ Đại từ sở hữu: bản thân nó đã sở hữu nghĩa của một nhiều danh từ , vì vậy KHÔNG đi thèm với bất kỳ danh từ làm sao khác.

- Tính trường đoản cú sở hữu: LUÔN đi với danh từ, vấp ngã nghĩa mang đến danh trường đoản cú đó.


- Đại tự sở hữu sửa chữa thay thế cho danh từ bao gồm chứa tính từ cài đặt : Đại từ tải = Tính từ sở hữu + N

X. SO SÁNH HƠN CỦA TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG: MORE/ LESS

1. More (nhiều hơn)

- "more" (nhiều hơn): là dạng so sánh hơn của "many" và "much".

- so sánh hơn với MORE được dùng làm so sánh con số cả danh trường đoản cú đếm được cùng danh từ ko đếm được

- Cấu trúc: more + N(s,es) than…

Ví dụ:

+ I can earn more money than my brother. (Tôi hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền hơn anh trai của tôi.)

+ She has more pencils than his. (Cô ấy có nhiều bút chì hơn của anh ấy.)

2. Less (ít hơn)

- LESS (ít hơn) là dạng so sánh hơn của “little”

- đối chiếu hơn cùng với LESS được dùng để làm so sánh lượng danh từ ko đếm được

+ Cấu trúc: less + N than

Ví dụ:

+ This river suffers less pollution than that river. (Dòng sông này chịu đựng ít độc hại hơn dòng sông kia.)


+ Children in big cities have less space lớn play in. (Trẻ em ở những thành phố khủng thì gồm ít không gian để nghịch hơn.)

3. Fewer (ít hơn)

- FEWER (ít hơn) là dạng đối chiếu hơn của “few”.

- đối chiếu hơn với FEWER được dùng để so sánh con số danh từ bỏ đếm được.

- Cấu trúc: fewer + N + than

Ví dụ:

 + nhì Phong has fewer universities than Hanoi. (Hài Phòng gồm ít trường đại học hơn Hà Nội.)

+ Rural areas generally have fewer child care centers. (Khu vực nông thôn nhìn chung có ít trung vai trung phong trông giữ trẻ nhỏ hơn.)

Lưu ý:

- vào cả 3 kết cấu thì danh từ đếm được số ít hầu như không được sử dụng.

- Cả 3 cấu trúc đều dùng để làm so sánh con số danh từ nửa 2 đối tượng.

XI. TAG QUESTIONS (CÂU HỎI ĐUÔI)

1. Định nghĩa câu hỏi đuôi (Tag question)

- làm lơ ngay suy đoán câu hỏi đuôi là…câu hỏi đế theo bạn khác đi nhé! không hẳn thế đâu!


- thắc mắc đuôi là loại câu hỏi bao hàm 2 phần, chia cách nhau bằng dấu phẩy: Phần trước vết phẩy là 1 mệnh đề trả chỉnh, phần sau lốt phẩy sinh sống dạng ngờ vực (được điện thoại tư vấn là “đuôi”) dùng làm tìm kiếm sự chứng thực thông tin được kể đến ở vị trí trước.

Ví dụ:

- She is beautiful, isn’t she? (Cô ta đẹp mắt nhỉ?)

- He isn’t a doctor, is he? (Anh ta chưa phải là chưng sĩ đấy chứ?)

- Phần mệnh đề trước vết phẩy, hay còn được gọi là phần mệnh đề chính, có thể ở cả 2 thể khẳng định và phủ định. Phụ thuộc thể của phần mệnh đề chính, ta có thể xác định được thể của phần đuôi.

2. Cấu tạo và biện pháp dùng

- nhìn chung, họ có một quy tắc lúc xây dựng câu hỏi đuôi, đó là: Thể của phần đuôi luôn luôn trái lại với phần mệnh đề chính. Rõ ràng như sau:

Trường hợp

 

Mệnh đề chính

(main clause)

Phần hỏi đuôi

(question tag)

1

Khẳng định

Phủ định

2

Phủ định

Khẳng định


LƯU Ý: Phần đuôi khi ở thể lấp định luôn để làm việc dạng viết tắt.

Ví dụ:

She is tall, isn’t you? (Cô ấy không đảm bảo lắm nhỉ?)

He loves music, doesn’t he? (Anh ấy yêu âm nhạc phải không?)

=> Như vậy, ta rất có thể thấy mệnh đề thiết yếu ở thì làm sao thì phần hỏi đuôi mượn trợ đụng từ làm việc thì đấy. Dưới đây là cấu trúc thắc mắc đuôi của những thì cùng kiểu câu hay gặp:

Thì

Cấu trúc

Ví dụ

Hiện tại đơn

 

Clause, is/ am/are (+ not) + S?

Clause, do/ doees (+ not) + S?

- They aren’t students, are they? (Họ chưa hẳn là sinh viên đúng không?)

- He comes lớn school, doesn’t he? (Anh ấy đi học rồi nhỉ?)

Hiện tại tiếp diễn

Clause, is/ am/are (+not) + S?

 

- He is playing the guitar in his room, isn’t he?

(Anh ấy đang chơi ghi-ta trong chống à?)

Hiện tại trả thành

Clause, has/ have (+ not) + S?

The dog hasn’t come back home yet, has it?

(Con chó vẫn chưa chạy về nhà à?)

Quá khứ đơn

 

Clause, was/ were (+ not) + S?

Clause, did (+not) + S?

- She was a teacher in your school, wasn’t she?

(Cô ấy từng là cô giáo trường các bạn à?)

- They didn’t remember doing homework, did they?

(Họ không nhớ làm bài xích tp về nhà đúng không?)

Thì tương lai/ Modal Verb

Clause, will/ can/ should (+ not) + S?

- You will come lớn my birthday party, won’t you?

(Cậu đang đến dự tiệc sinh nhật của tôi phải không?)

- They shouldn’t meet her, should they?

 (Họ ko nên chạm chán cô ta, yêu cầu không?)


3. Các trường hợp đặc biệt

Bên cạnh những trường đúng theo phổ biến, thắc mắc đuôi cũng có những ngôi trường hợp đặc biệt mà ta buộc phải ghi nhớ để tránh nhầm lẫn. Sau đấy là những trường đúng theo mà các bạn cần giữ ý.

a. Câu dùng I AM, câu hỏi đuôi là AREN’T I, I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.

Ví dụ:

I am a translator, aren’t I? (Tôi là biên dịch viên mà lại nhỉ?)

I am not sick, am I? (Con không tí hon phải ko mẹ?)

b. Câu sử dụng LET’S, câu hỏi đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go outside, shall we? (Chúng ta ra bên ngoài nhé?)

c. Câu tất cả chủ ngữ là phần nhiều đại từ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì thắc mắc đuôi sẽ sở hữu được chủ ngữ là THEY.

Ví dụ:

Everyone speaks English, don’t they? (Mọi bạn đều nói giờ đồng hồ Anh đề nghị không?)

Someone isn’t here, are they? (Không ai tại chỗ này nhỉ?)

d. Câu tất cả chủ ngữ là NOTHING, NO ONE, NOBODY: mặc dù câu làm việc mệnh đề thiết yếu ở dạng khẳng định nhưng phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định, do các từ này vốn đã sở hữu nghĩa phủ định. Đặc biệt, với NO ONE, NOBODY thì phần hỏi đuôi sẽ là THEY. Cùng với NOTHING thì phần hỏi đuôi đang là IT.

Xem thêm: Gợi Ý Nghĩa Tên Việt Hoàng 57,5/100 Điểm Trung Bình, Tên Con Nguyễn Việt Hoàng Có Ý Nghĩa Là Gì

Ví dụ: Nothing is special, is it? (Chẳng bao gồm gì quan trọng đặc biệt cả, đề nghị không?)

e. Câu chứa những trạng từ đậy định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,… thì mặc dù dạng câu ở mệnh đề đó là khẳng định, ta vẫn gọi là câu đó với nghĩa phủ định, nên phần hỏi đuôi đang vẫn sống dạng khẳng định.

Ví dụ: She hardly eats bread, does she? (Cô ta không ăn tý bánh mì nào đúng không?)