Ừ do vậy Giả sử mình có những chiếc bàn trong đó hoàn toàn có thể vừa một bạn ở mỗi đầu ngắn của những chiếc bàn như vậy Mình rất có thể vừa một người ở chỗ này mình có thể vừa một người ở đây bạn có thể nhìn nói hai họ đang quan sát từ phía trên cái bàn ở phía trên nếu mà chúng ta có thể gặp một bạn ở mỗi đầu nhắn của bạn và tiếp đến ở phần đa đầu nhiều năm ở đây chúng ta vừa nhì người bọn họ vừa hai tín đồ đầu dài thêm hơn nữa như vậy khi bạn có 1 bàn mày có thể vừa chiêu tập 2 3 4 5 6 người chúng ta có thể vừa xấu người hiện thời anh nghĩ về mọi gì xẩy ra khi họ thêm những cái bàn vào cuối bàn này ở chỗ này như vậy bây chừ Hãy tưởng tượng tất cả 2 bàn vì thế Ở đây họ có mộ và nó sẽ đụng đầu cùng với bạn tại đây Ba vày nó chạm đầu sống đây chúng ta đang chế tạo một chiếc bàn liên tục chúng ta không thể có người ngồi ở chỗ này được nữa do đó Bây giờ bạn cũng có thể vừa bao nhiêu tín đồ hãy quan sát chúng nó tất cả tự vua 12345 ta ở bên này Vì vậy chúng ta có đi vừa 6 7 8 9 3 sau đó chúng ta có thể đặt một bạn ở đầu này ta khi ấy có 2 bàn nhì đầu gần như chạm vào nhau bạn có thể vừa tổng số là 10 tín đồ phải liên tiếp và Nhìn chúng ta cũng có thể nghĩ về một mô hình ở đây 20 Như vậy hãy đặt bố bạn tại chỗ này vậy một chúng ta 2 bàn áo bà tía bàn giống hệt như lúc trước chúng ta cũng có thể đặt một fan ở cỗ đầu vậy nên đó là hai tín đồ sẽ lấy họ có 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 fan 14 bạn về phần lớn nhiều nước trong hệt như đang xảy ra ở đây nếu như bạn chỉ nhìn vào các con số bọn họ đi xấu mang lại 10 cho 14 nó vào như chúng ta đang thêm bốn tín đồ mỗi lần chúng ta thêm một bàn hiện nay nó tất cả hợp lý hay không như vậy Hãy nghĩ về về tình huống thứ nhất hãy tưởng tượng đây là người thật và mình đã làm người là bằng xanh biển nếu bạn mang chiếc bàn mới này nó chúng ta mang hai bộ bàn như vậy Đây là bàn 1 bao gồm người màu xanh lá cây này đề nghị chuyển bao nhiêu bài xích học có thể di chuyển đi đâu trả sử Họ luôn muốn hỏi đầu bàn bởi vậy người greed color sẽ dịch rời đến đầu bàn mới khi họ dịch rời đến phía trên vì bao gồm bao nhiêu tín đồ mới có thể chuyển cho bàn phối kết hợp này hiện nay khi các bạn đưa các bạn Thứ nhị này bảo fan mới mình sẽ làm bằng màu tím số tín đồ mới là fan đó để mình làm với một color độc đáo hơn người này tín đồ này tín đồ này và fan này Ừ như vậy chúng ta cũng có thể cộng thêm bốn bạn mới với mỗi bàn mới một cách ý nghĩa sâu sắc về nó là 1 bàn bắt đầu sẽ có thể có một đầu có thể sử dụng được ở đây đâu hoàn toàn có thể sử dụng được đó sẽ tiến hành lấy một người mà ở đầu rất có thể sử dụng được khi bạn có không nhiều bàn hơn hẳn như là vậy phép cộng thực sự là ở hai đầu tại chỗ này như vậy bạn có thể cộng thêm bốn fan mới với những lần bạn thêm một bàn mới bởi vậy Nó trọn vẹn hợp lý mặc dù đó bạn cũng có thể nghĩ cơ mà Thậm chí không cần phải vẽ hình gồm bao nhiêu người chúng ta cũng có thể có nếu khách hàng có tứ 25262 nhiều bạn như vậy bạn cũng có thể tưởng tượng nếu bạn có tứ bạn họ phải thêm 4 và chúng ta có thể ngồi được 18 người nếu bạn có 5 các bạn các chúng ta cũng có thể vừa 22 fan ông cùng vương Quân I