Dãy số là gì, có những loại hàng số như thế nào ? Để biết cụ thể hơn, magdalenarybarikova.com xin share với chúng ta bài: dãy số. Với kỹ năng và kiến thức trọng trung tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây đã là tư liệu giúp chúng ta học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Định nghĩa

Dãy số: Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là 1 trong dãy số vô hạn (gọi tắt là hàng số). Kí hiệu:

u: N* → R

n → u(n)

Dãy số thường xuyên được viết bên dưới dạng khai triển u1, u2,u3, ….,un,….,trong đó un = u(n) là số hạng vật dụng n và gọi nó là số hạng tổng quát, u1 là số hạng đàu của hàng số (un )

Dãy số hữu hạn: Mỗi hàm số u xác định trên tập M = 1, 2, 3, ..., m, cùng với m Є N* được gọi là 1 trong dãy số hữu hạn

Dạng khai triển của chính nó là: u1, u2,u3, ….,um, trong đó u1là số hạng đầu, um là số hạng cuối.

Bạn đang xem: Dãy số 11

II. Biện pháp cho một dãy số

1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

Khi kia Un = f(n), trong số đó f là 1 trong hàm số xác định trên N* .Đây là bí quyết khá phổ biến (giống như hàm số) cùng nếu biết cực hiếm của n (hay cúng đó là số sản phẩm công nghệ tự của số hạng) thì ta rất có thể tính tức thì được un.

2. Hàng số đến bằng phương pháp mô tả

Người ta cho 1 mệnh đề biểu đạt cách xác minh các số hạng thường xuyên của dãy số. Mặc dù nhiên, thường xuyên thì không tìm ngay được un với n tuỳ ý.

3. Hàng số mang đến bằng phương pháp truy hồi (hay quy nạp)

Cho số hạng đầu (hay vài ba số hạng đầu)Cho hệ thức truy vấn hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng sản phẩm n qua số hạng (hay vào số hạng) đứng trước đó.

III. Dãy số tăng, hàng số giảm

Dãy số tăng : dãy số Un được gọi là dãy số tăng giả dụ un+1 > un với phần nhiều n Є N* ;

Dãy số giảm : hàng số Un được điện thoại tư vấn là dãy số giảm nếu un+1 n với phần lớn n Є N* .

Dãy số bị chặn

Dãy số Un được điện thoại tư vấn là bị chặn trên ví như tồn trên số M sao cho 

Un ≤ M, với đa số n Є N*.

Dãy số Un được điện thoại tư vấn là bị chặn dưới ví như tồn tại số m sao cho

Un ≥ m, với mọi n Є N*.

Xem thêm: Bài Tập Nâng Cao Về Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Nâng Cao

Dãy số Un được call là bị chặn nếu nó vừa bị ngăn trêm vừa bị ngăn dưới có nghĩa là tồn tại nhị số m, M sao cho:

 m ≤ Un ≤ M, với hầu như n Є N*.