Mỗi kích cỡ dây/ cáp (tiết diện ruột dẫn) cùng mỗi một số loại dây/cáp bao gồm mức chịu download khác nhau. Đối với mục đích nhà ở, gợi ý này gửi ra những bảng tế bào tả công suất chịu tải của các loại dây/cáp như dưới đây. Công suất chịu tải nêu trong số bảng này là phù hợp với nhiệt độ độ môi trường đến 40 độ C và cũng đã xem xét đến vụ việc sụt áp nhằm bảo đảm chất lượng năng lượng điện sinh hoạt cho nhà ở.

Bảng 1: công suất chịu download của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Đối với mối cung cấp 1 trộn 2 dây, 220V, sau thời điểm chọn được máu diện ruột dẫn phù hợp với công suất nhưng chưa phù hợp với chiều dài con đường dây mong muốn thì chỉ vấn đề tăng máu diện lên một cấp cho (ví dụ tăng tự 3mm2 lên 4mm2) và đánh giá lại theo công thức tiếp sau đây (0,187 x p.


Bạn đang xem: Dây điện 1.5 chịu tải bao nhiêu


Xem thêm: Công Thức Diện Tích Toàn Phần Hình Trụ, Diện Tích Xung, Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ

X L / S

Công thức tính để sở hữ dây dẫn diện

*

Trong đó p. = công suất tính tóan để chọn dây, kW

L = Chiều dài con đường dây ý muốn muốn, m

S = máu diện ruột dẫn của dây, mm2

» hiệu suất thiết bị điện trong nhà

Bảng 2: hiệu suất chịu mua của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Bảng 3: hiệu suất chịu cài đặt của dây VC, CV, CVV

Tiết diện ruột dẫn năng suất chịu cài đặt Tiết diện ruột dẫn năng suất chịu tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 3 mm2 ≤ 5,6 kW

0,75 mm2 ≤ 1,3 kW 4 mm2 ≤ 7,3 kW

1,0 mm2 ≤ 1,8 kW 5 mm2 ≤ 8,7 kW

1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 6 mm2 ≤ 10,3 kW

1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mm2 ≤ 11,4 kW

2,0 mm2 ≤ 3,6 kW 8 mm2 ≤ 12,5 kW

2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mm2 ≤ 14,3 kW

Công suất nêu trong bảng trên tương xứng cho chiều nhiều năm dây mang đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải

Bảng 4: công suất chịu sở hữu của dây đôi mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn năng suất chịu tải Tiết diện ruột dẫn công suất chịu tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 2,5 mm2 ≤ 4,0 kW

0,75 mm2 ≤ 1,2 kW 3,5 mm2 ≤ 5,7 kW

1,0 mm2 ≤ 1,7 kW 4 mm2 ≤ 6,2 kW

1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 5,5 mm2 ≤ 8,8 kW

1,5 mm2 ≤ 2,4 kW 6 mm2 ≤ 9,6 kW

2,0 mm2 ≤ 3,3 kW – –

Công suất nêu trong bảng trên tương xứng cho chiều nhiều năm dây mang lại 30m, cùng với độ sụt áp không thật 5% ở điều kiện đầy cài

Bảng 5: hiệu suất chịu sở hữu của dây VA

Tiết diện ruột dẫn năng suất chịu cài Tiết diện ruột dẫn công suất chịu tải

1,0 mm2 ≤ 1,0 kW 5 mm2 ≤ 5,5 kW

1,5 mm2 ≤ 1,5 kW 6 mm2 ≤ 6,2 kW

2,0 mm2 ≤ 2,1 kW 7 mm2 ≤ 7,3 kW

2,5 mm2 ≤ 2,6 kW 8 mm2 ≤ 8,5 kW

3 mm2 ≤ 3,4 kW 10 mm2 ≤ 11,4 kW

4 mm2 ≤ 4,2 kW 12 mm2 ≤ 13,2 kW