Trắc nghiệm địa 12 bài xích 42 : Vấn đề phát triển kinh tế, an toàn quốc chống ở biển lớn Đông và các đảo, quần đảo

Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Trắc nghiệm địa 12 bài bác 30 : Vấn đề cách tân và phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ và thông tin liên lạc


*