*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết phản ứng oxi hóa khử

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở nhiệt độ cao bao gồm xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO với nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội nghịch ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho bố phản ứng hóa học dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản bội ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử và ion trong hàng vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử là


Cho sơ trang bị phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số của phân tử các chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường trong bội phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản bội ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của những chất trong phản nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho phản nghịch ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, gồm bao nhiêu bội nghịch ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch tác dụng được với chất nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng thoái hóa khử:


Cho bội phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hầu như số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ vật dụng phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của các chất bội nghịch ứng thứu tự là:


Cho sơ trang bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân bằng của bội nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của bội phản ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho sơ đồ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ trọng số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Câu Hỏi Trên Vành Kính Lúp Có Ghi X10 Tiêu Cự Của Kính Là :, Trên Vành Kính Lúp Có Ghi X10 Tiêu Cự Của Kính Là

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.