Giải bài bác tập Toán 7 trang 19, trăng tròn giúp các em học viên lớp 7 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài xích 5: Lũy quá của một trong những hữu tỉ chương I.

Bạn đang xem: Đáp án toán 7

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám quá sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học viên lớp 7 tham khảo nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài xích tại đây.


Bài 27 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*


Ta có:

*

*

*

*


Bài 28 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính:

*

Hãy rút ra thừa nhận xét về lốt của lũy quá với số nón chẵn với lũy thừa với số mũ lẻ của một vài hữu tỉ âm.


Ta có:

+)

*

+)

*

+)

*

+)

*

Nhận xét:

+ Lũy thừa bậc chẵn (số nón chẵn) của một trong những hữu tỉ âm là một trong những dương.

+ Lũy quá bậc lẻ (số mũ lẻ) của một số trong những hữu tỉ âm là một trong những âm


Bài 29 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết số

*
dưới dạng một lũy thừa, lấy một ví dụ
*
Hãy tìm các cách viết khác.

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng ”


Ta có:

*

Lưu ý:

*


Bài 30 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x, biết:

a)

*

b)

*


a)

*

*

*

b)

*

*

*

Lưu ý:

*

*


Bài 32 (trang 19 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố: hãy chọn hai chữ số sao cho rất có thể viết hai chữ kia thành một lũy thừa nhằm được tác dụng là số nguyên dương bé dại nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).