Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 24

I. Bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 24II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 24 được magdalenarybarikova.com soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài xích tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, cải thiện kỹ năng giải các bài Toán đã có học vào tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 25

Để cài phiếu bài tập, mời kích vào đường links sau: bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 24

I. Bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 24


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng lớn 6m và độ cao 10m là:

A. 150cm2

B. 200cm2

C. 240cm2

D. 300cm2

Câu 2: Diện tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 4,5dm là:

A. 20,25cm2

B. 40,5cm2

C. 81cm2

D. 121,5cm2

Câu 3: Hình nào sau đây không cần là hình trụ?

A. Hình D

B. Hình C

C. Hình B

D. Hình A

Câu 4: Hình nào dưới đây là hình cầu?


A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 5: Thể tích của hình lập phương gồm cạnh bởi 2m là:

A. 4m3

B. 6m3

C. 8m3

D. 10m3

Phần 2: từ luận

Bài 1: kết thúc bảng dưới đây:

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

50m

2,4cm

10dm

Chiều rộng

20m

1,6cm

8dm

Chiều cao

60m

1,8cm

12dm

Diện tích xung quanh

?

?

?

Diện tích toàn phần

?

?

?

Thể tích

?

?

?

Bài 2: Hình lập phương đầu tiên có độ lâu năm cạnh 5cm với hình lập phương trang bị hai bao gồm độ lâu năm cạnh bằng 3/5 độ nhiều năm cạnh hình lập phương sản phẩm nhất.

Bạn đang xem: Đáp an phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

a) Tính thể tích của hai hình lập phương.

b) Thể tích của hình lập phương đồ vật hai bởi bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương thứ nhất?

Bài 3: Một bồn tắm không có nắp đậy dạng hình hộp chữ nhật có kích cỡ trong lòng bể là chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 1,8m và chiều cao 2m. Mực nước vào bể cao bằng 5/8 chiều cao của bể. Hỏi vào bể gồm bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 = 1l)

II. Đáp án bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 24

Phần 1: Trắc nghiệm


Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: C

Phần 2: tự luận

Bài 1: ngừng bảng dưới đây:

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

50m

2,4cm

10dm

Chiều rộng

20m

1,6cm

8dm

Chiều cao

60m

1,8cm

12dm

Diện tích xung quanh

8400m2

14,4cm2

432dm2

Diện tích toàn phần

10400m2

22,08cm2

592dm2

Thể tích

60000m2

6,912cm2

960dm2

Bài 2:

a) Thể tích của hình lập phương đầu tiên là:

5 x 5 x 5 = 125 (cm3)

Độ lâu năm cạnh của hình lập phương trang bị hai là:

5 : 5 x 3 = 3 (cm)

Thể tích của hình lập phương thiết bị hai là:

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

b) Thể tích của hình lập phương đồ vật hai đối với thể tích hình lập phương đầu tiên là:

27 : 125 x 100 = 21,6%

Đáp số: a) Hình thiết bị nhất: 125cm3

Hình thiết bị hai: 27cm3

b) 21,6%

Bài 3:

Chiều cao của mực nước trong bể là:

2 x 5 : 8 = 1,25 (m)

Thể tích của mực nước vào bể là:

3 x 1,8 x 1,25 = 6,75 (m3)

Đổi 6,75m3 = 6750dm3 = 6750l

Đáp số: 6750l nước.

Xem thêm: Tải Hình Nền Quốc Huy Việt Nam Cho Điện Thoại Và Máy Tính, Hình Nền Quốc Huy Việt Nam Đẹp & Ý Nghĩa Nhất

------

Trên đây, magdalenarybarikova.com đã ra mắt tới các em Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 5: Tuần 24. Mời những em thuộc luyện tập các bài tập trường đoản cú luyện môn Toán lớp 5 này với tương đối nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học xuất sắc môn Toán hơn cùng luyện tập phong phú tất cả những dạng bài bác tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.