Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Đạo hàm 1 x 2

*

*

Lời giải:

(f"(x)=frac(x^2+x+1)"(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)"(x-1)^2=frac(2x+1)(x-1)-(x^2+x+1)(x-1)^2=fracx^2-2x-2(x-1)^2)

Tại $x_0=0$

$f"(x_0)=frac0^2-2.0-2(0-1)^2=-2$


*

*

Cho f(x)=(sqrt2+x+sqrt7-x-sqrtleft(2+x ight)left(7-x ight))

a, Tính đạo hàm của f(x)

b, Tìm những điểm mà lại tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định


Cho hàm số y=f(x) gồm đạo hàm bên trên R và thỏa mãn nhu cầu f(1+3x)=2x-f(1-2x) với mọi (xin R) . Lập phương trình tiếp tuyến của thiết bị thị hàm số y=f(x) tại điểm tất cả hoành độ x=1 .


y=f(x) xác minh có đạo hàm trên R vừa lòng : (left^2=x-left^3) . Viết phương trình tiếp tuyến đường tại điểm tất cả hoành độ x =1 .


1. Mang đến hàm số (y=x^3-3mx^2+3left(2m-1 ight)x+1) . Với mức giá trị nào của m thì (f"left(x ight)-6x>0) với đều x>2

A. M > một nửa B. M 1 D. M ≤ 0

2. Mang lại hai hàm số f(x) cùng g(x) đều phải có đạo hàm trên R và vừa lòng : (f^3left(2-x ight)-2f^2left(2+3x ight)+x^2gleft(x ight)+36x=0) với phần đa x thuộc R.Tính (A=3fleft(2 ight)+4f"left(2 ight))3. Biết hàm số f(x) - f(2x) tất cả đạo hàm bởi 18 trên x=1 và đạo hàm bởi 2000 tại x=2. Tính đạo hàm của hàm số f(x) - f(4x) trên x=1


đạo hàm các hàm số sau:

1.y=(dfracsqrtx+1x)

2.(dfracx1-x^2)

3. Y=(dfrac1x-sqrtx+1)

cho f(x)=(x^2+dfrac1x^2) tìm x nhằm y'=0

y=(sqrt1+sqrt1+x) tìm x nhằm f(x).f'(x)=(dfrac12sqrt2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xem thêm: Sóng Siêu Âm Là Những Âm Có Tần Số, Sóng Siêu Âm Là Gì

1. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=dfrac2x-1x-1)

b, (y=dfrac2x+11-3x)

c, (y=dfracx^2+2x+2x+1)

d, (y=dfrac2x^2x^2-2x-3)

e, (y=x+1-dfrac2x-1)

g, (y=dfrac2x^2-4x+52x+1)

2. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=left(x^2+x+1 ight)^4)

b, y= (1-2x2)5

c, (y=left(dfrac2x+1x-1 ight)^3)

d, (y=dfracleft(x+1 ight)^2left(x-1 ight)^3)

e, (y=dfrac1left(x^2-2x+5 ight)^2)

f, (y=left(3-2x^2 ight)^4)

 


cho các ham số f(x), g(x) tất cả đạo hàm trên r và thỏa mãn nhu cầu f(x+3)=g(x) + (x^2) - 10x +5 với mọi x thuộc R, f'(4)=5. Tính g'(1)