(overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 = - overrightarrow F_3 ) xuất xắc (overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + overrightarrow F_3 = overrightarrow 0 )
Bạn đang xem: Đặc điểm của hệ ba lực cân bằng là

*
*
*
*
*
*
*
*

Điều kiện thăng bằng của thiết bị chịu công dụng của cha lực đó có giá đồng phẳng và đồng quy không tuy nhiên song là :


Ba lực (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,overrightarrow F_3 ) công dụng lên và một vật rắn giữ mang lại vật cân nặng bằng. Vật liên tiếp cân bởi nếu


Điều kiện cân đối của một vật chịu tính năng của cha lực không tuy vậy song là: ba lực đó phải có mức giá đồng phẳng, đồng quy với thoả mãn điều kiện:


*

Vật rắn có cân nặng $2kg$ nằm cân đối trên phương diện phẳng nghiêng góc (alpha = 30^0). Trương lực dây có giá trị là bao nhiêu? rước (g = 9,8m/s^2) và bỏ qua mất ma sát.


*

Một diễn viên xiếc (coi là 1 trong vật rắn) bao gồm trọng lượng 800N đi xe đạp điện một bánh trên dây làm cho dây võng xuống một góc (120^0). Lực căng của dây treo có mức giá trị là bao nhiêu khi diễn viên xiếc đứng cân nặng bằng? Coi dây ko giãn.


*

Vật rắn có khối lượng 5kg được treo thăng bằng trên mặt phẳng trực tiếp đứng bởi một gai dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, mang (g = 9,8m/s^2), góc (alpha = 20^0). Làm phản lực N của khía cạnh phẳng trực tiếp đứng có mức giá trị là:


*

Một dòng thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết (alpha = 60^0), lực căng của dây (T = 100N). Lực bởi vì gió và nước công dụng lên thuyền có mức giá trị:


*Xem thêm: Giải Hóa 11 Bài 1 1 Bài 1: Sự Điện Li, Lý Thuyết Hóa 11: Bài 1

Vật nặng trĩu (m = 2,5kg) vận động thẳng hầu như trên mặt phẳng ngang dựa vào hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và phù hợp với nhau góc (alpha = 60^0) không đổi. Lực kéo để vào từng dây là (F = 10N), lấy (g = 9,8m/s^2). Hệ số ma giáp giữa vật và mặt phẳng ngang có mức giá trị là:


Hai phương diện phẳng đỡ chế tác với khía cạnh phẳng ở ngang các góc α = 45o. Trên hai mặt phẳng đó bạn ta đặt một quả ước đồng chất có khối lượng 2 kilogam (Hình 17.10). Bỏ qua ma cạnh bên và lấy g = 10 m/s2. Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi khía cạnh phẳng đỡ bằng bao nhiêu?