Với giải bài 7 trang 20 sgk Vật lí lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Vật lí 11. Mời các bạn đón xem:


Giải Vật lí 11 Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

Video Giải Bài 7 trang 20 SGK Vật Lí 11

Bài 7 trang 20 SGK Vật Lí 11:Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện.

Bạn đang xem: Đặc điểm của đường sức điện

Lời giải:

- Định nghĩa đường sức điện:

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường E→tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

- Các đặc điểm của đường sức điện trường.

+ Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện.

+ Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vectơ điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc từ một điện tích ra vô cùng.

Xem thêm: Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Trường Thpt Chuyên Nguyễn Quang Diêu

+ Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau. Còn chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa.

Câu hỏi C1 trang 17 Vật lí 11: Hãy chứng minh vectơ cường độ điện trường tại điểm M của một…

Câu hỏi C2 trang 17 Vật lí 11: Dựa vào hệ thống đường sức (hình 3.6 và 3.7), hãy chứng minh rằng…

Bài 1 trang 20 Vật lí 11: Điện trường là gì…

Bài 2 trang 20 Vật lí 11: Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào…

Bài 3 trang 20 Vật lí 11: Vectơ cường độ điện trường là gì? Nêu những đặc điểm…

Bài 4 trang 20 Vật lí 11: Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường…

Bài 5 trang 20 Vật lí 11: Cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm xác định như thế nào…

Bài 6 trang 20 Vật lí 11: Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường…

Bài 8 trang 20 Vật lí 11: Điện trường đều là gì…

Bài 9 trang 20 Vật lí 11: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường…

Bài 10 trang 21 Vật lí 11: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường…

Bài 11 trang 21 Vật lí 11: Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ điện trường do một điện tích…

Bài 12 trang 21 Vật lí 11: Hai điện tích điểm q1 = +3.10-8 C…

Bài 13 trang 21 Vật lí 11: Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong chân không có…