Một khối đa diện là khối nhiều diện lồi khi và chỉ còn khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi sang một mặt của nó. Trong những các khối đa diện lồi, chúng ta có 1 các loại khối nhiều diện đặc biệt. Đó là khối đa diện đều.

Bạn đang xem: Đa diện lồi là gì

Câu hỏi: Khối đa diện lồi là gì?

Trả lời:

Khối nhiều diện lồi là khối nhiều diện nhưng mà đoạn trực tiếp nối 2 điểm bất kỳ thuộc khối nhiều diện thì nằm trọn vẹn trên khối nhiều diện đó.

Kiến thức xem thêm về khối nhiều diện.


1. Khối nhiều diện là gì?

Hình đa diện là hình gồm một vài hữu hạn đa giác phẳng thỏa mãn nhì điều kiện:

- Hai đa giác bất kì hoặc không tồn tại điểm chung, hoặc bao gồm một đỉnh chung, hoặc tất cả một cạnh chung.

- mỗi cạnh của một nhiều giác là cạnh bình thường của đúng hai đa giác.

Các thành phần của một hình đa diện:

- Đỉnh của các đa giác tạo nên hình đa diện được hotline là đỉnh của khối nhiều diện.

- Cạnh của các đa giác làm cho hình nhiều diện được hotline là cạnh của khối đa diện.

- các đa giác tạo cho hình đa diện được gọi là phương diện của hình nhiều diện.

Mỗi hình nhiều diện chia không gian thành miền trong và miền ngoài. Hình đa diện với miền trong của nó chế tạo ra thành khối nhiều diện. Hay có thể nói rằng mỗi hình nhiều diện có một khối đa diện tương tương ứng. Ví dụ khối tứ diện, khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt, khối hộp, khối lập phương… là các khối đa diện.

*

2. Phân loại

a. Khối đa diện lồi

Khối đa diện (H) được hotline là khối đa diện lồi trường hợp đoạn thẳng nối hai điểm bất cứ của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện số lượng giới hạn (H) được gọi là nhiều diện lồi.

Một khối nhiều diện là khối đa diện lồi khi còn chỉ khi miền vào của nó luôn luôn nằm về một phía đối với mỗi phương diện phẳng đi qua một mặt của nó.

b. Khối nhiều diện đều

Trong số những khối nhiều diện lồi, chúng ta có 1 một số loại khối nhiều diện quánh biệt. Đó là khối nhiều diện đều.

Khối nhiều diện các là khối nhiều diện thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện sau:

- Mỗi mặt là nhiều giác đều phường cạnh.

- mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng q mặt.

Khối đa diện bởi vậy được điện thoại tư vấn là khối đa diện đều các loại p,q. Và người ta cũng chứng tỏ được chỉ có đúng 5 một số loại khối nhiều diện phần lớn (lồi).

Nhận xét

+) những mặt của khối đa diện hầu hết là những đa giác đông đảo và bằng nhau.

+) Có năm loại khối đa diện đều. Đó là những khối nhiều diện đều loại 3,33,3, loại 4,34,3, loại 3,43,4, loại 5,35,3, với loại 3,53,5.

Tùy theo số phương diện của chúng, năm các loại khối đa diện hầu như kể trên theo theo trang bị tự được call là khối đa diện đều, khối lập phương, khối tám khía cạnh đều, khối mười nhị mặt đều, khối nhì mươi phương diện đều.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7 : Văn Lập Luận Giải Thích Hay Nhất

Khối nhiều diện hầu như loại n;p có Đ đỉnh, C cạnh và M mặt thì: pĐ=2C=nM

- lúc trải phẳng các khối đa diện hầu hết trên ta đang được các hình vẽ sau:

- Định lý Ơ-le: Mọi khối đa diện lồi phần lớn có D−C+M=2, sinh sống đó D,C,MD lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của khối nhiều diện.