Công thức lượng giác mở rộngCách học tập thuộc nhanh Bảng công thức lượng giác bởi thơ, “thần chú” cách học thuộc các công thức lượng giác bằng thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc cấp tốc Bảng phương pháp lượng giác bởi thơ, “thần chú”

Đối với học tập sinh, việc học với nhớ Bảng công thức lượng giác là yếu đuối tố đặc biệt khi giải toán. Dưới đây là hệ thống lại bảng báo giá trị lượng giác cơ bản và nâng cao cùng với biện pháp học thuộc công thức lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng phương pháp lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức biến hóa nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của những cung liên quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ bản và cách làm cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân cha và công thức hạ bậc
*
Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*