tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

CT tổng quát: Hn + gốc axit (n=hóa trị của cội axit)

Tên gọi

- Axit không tồn tại oxi

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric, H2S: axit sunfuhidric

- Axit có oxi

+ Axit có rất nhiều oxi:

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ic

VD: H2SO4 : axit sunfuric, HNO3: axit nitric.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của axit

+ Axit gồm ít oxi:

Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ơ

VD: H2SO3 : axit sunfurơ.


*

cho những axit dưới đây H3PO 4, H2SO4, H2SO3, HNO3 a )hãy viết cách làm oxit axit tương xứng với các axit bên trên và hotline tên oxit b) hãy lập cách làm của muối bột tạo vày gốc axit của những axit trên với sắt kẽm kim loại natri và gọi tên muối hạt

Bài 3:

Cho những axit sau: H3PO4, H2SO4, H2SO3, HNO3.

a. Hãy viết công thức và điện thoại tư vấn tên các oxit axit khớp ứng với những axit trên?

b. Hãy lập bí quyết và điện thoại tư vấn tên muối chế tác bởi những gốc axit trên với kim loại Na?


a) Hãy viết bí quyết hóa học của nhì oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phía bên trong công thức của những oxit đó.

c) Chỉ ra phương pháp gọi tên mỗi oxit đó.


Viết công thức hóa học của những axit tương xứng với các axit sau: cl2o7,cl2o5,n2o3,cl2o,cl2o3. điện thoại tư vấn tên những axit đó

Giúp mik cùng với !


Bài tập 1.Hãy viết cách làm hoá học của những chất có tên gọi sau với phân một số loại chúng.

Tên gọi bí quyết Phân loại

1.kali cacbonat

2. Đồng (II) oxit

3.Lưu huỳnh đioxit.

4. Axit sungfuric

5.magiê nitrat

6.natri hiđroxit

7. Axit sunfuhidric

8. điphotpho pentaoxit

9. Magiê clorua

10.sắt (III) oxit

11. Axit sunfurơ

12.canxi photphat

13.sắt (III) hiđroxit

14.Chì (II) nitrat

15.bari sunfat

(m.n giúp với ạ. Cảm ơn m.n ạ)


viết phương pháp hóa học của các hợp chất mang tên gọi bên dưới đây:

Kali hidroxit,natri sunfua,axit sunfuro,natri dihidrophotphat,sat(3)hidroxit,axit cacbonic,axit bromhidric, nhom sunfit,canxi oxit,luu huynh trioxit


Đọc tên và phân loại những oxit sau: P2O5, Fe2O3, SO2, Na2O, CuO, K2O, SO3.

b/ Viết cách làm axit hoặc bazơ tương ứng với oxit đó. điện thoại tư vấn tên axit, bazơ

c/ Viết CTHH của muối sản xuất bởi các axit và bazơ trên

giúp bản thân câu c thôi ạ , mình cần gấp í 


1.Cho các nguyên tố: Mn, Cl, K, O.Hãy viết phương pháp hóa học của những hợp chất tạo do 2 hoặc 3 thành phần trên.

2.Hãy chỉ ra gốc axit và call tên bọn chúng của axit H3PO4 cùng axit H2S.

Giúp mik với


Câu 8. Nước công dụng với hóa học nào tạo nên một bazơ tương ứng?

A. Phi kim

B. Kim loại

C. Oxit axit

D. Oxit bazơ

Câu 10. Công thức tổng quát của axit là

A. HnX

B. HXn

C. XnH

D. HnXO

Câu 11. Phương pháp của kali dihidrophotphat là:

A. KHPO4

B. KH2PO4

C. K3PO4

D. K2HPO4

Câu 12. Yếu tắc hoá học của nước về trọng lượng gồm:

A. 2 nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử oxi.

B. 2 phần thể tích khí hidro và một trong những phần thể tích khí oxi.

C. 1 phần hidro kết phù hợp với 8 phần oxi.

Xem thêm: Tại Sao Cơ Thể Người Có Thể Tiêu Hóa Được Tinh Bột Nhưng Không Thể Tiêu Hóa Được Xenlulôzơ

D. 8 phần khí hidro phối hợp với một phần oxi.


Lớp học tập trực con đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh