- Trên và một quãng con đường thì gia tốc và thời gian là nhị đại lượng tỉ trọng nghịch.

Bạn đang xem: Công thức tính vận tốc dòng nước

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu thêm về Một số dạng toán thường gặp mặt trong vận tốc dòng nước nhé!

1. Những dạng việc tính tốc độ dòng nước

- Dạng 1: Tính vận tốc xuôi dòng, vận tốc ngược dòng, vận tốc thực hoặc vận tốc dòng nước.

- Dạng 2: Tính thời gian đi xuôi cái hoặc thời gian đi ngược dòng.

+ thời hạn xuôi chiếc = quãng đường : vận tốc xuôi dòng;

+ thời hạn ngược mẫu dòng = quãng mặt đường : vận tốc ngược dòng.

- Dạng 3: Tính độ lâu năm quãng đường.

+ Quãng đường = gia tốc xuôi mẫu x thời gian xuôi dòng;

+ Quãng đường = gia tốc ngược loại x thời hạn ngược dòng.

Xem thêm: Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Diện Tích Xung Quanh Và

2. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Vận tốc chiếc chảy của một con suối là 4 km/h. Tốc độ của một mẫu thuyền (khi nước đứng yên) là 12 km/h. Tính vận tốc thuyền khi xuôi chiếc và khi ngược dòng?

Lời giải:

- vận tốc thuyền khi xuôi chiếc là:

12 + 4 = 16 (km/h)

- vận tốc của thuyền khi ngược chiếc là:

12 - 4 = 8 (km/h)

Đáp số: 16 km/h ; 8 km/h

Ví dụ 2: Lúc 8 giờ, một ca nô đi xuôi mẫu từ bến A mang lại bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20km/h, và vận tốc của làn nước là 4km/h. Đến 9 giờ 15 phút thì ca nô mang đến B. Tính độ nhiều năm của quãng sông AB?

Lời giải:

- gia tốc ca nô khi xuôi cái là:

20 + 4 = 24 (km/h )

- thời gian ca nô đi từ bỏ A mang lại B là:

9h 15 phút – 8 tiếng = 1 giờ đồng hồ 15 phút = 1,25 (giờ)

- Quãng sông AB lâu năm là:

24.1,25 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Ví dụ 3: Một loại thuyền sản phẩm khi ngược mẫu từ A đến B mỗi giờ đi được 10 km. Sau 5 giờ trong vòng 30 phút thì thuyền đến B. Biết gia tốc dòng tung là 3 km/h. Hỏi mẫu thuyền đó đi xuôi dòng từ B mang đến A thì hết từng nào thời gian? Biết năng suất của động cơ không cầm cố đổi

Lời giải:

- Đổi: 5 giờ khoảng 30 phút = 5,5 giờ

- Quãng sông AB dài là :

10.5,5 = 55 (km)

- tốc độ cua ca nô khi xuôi loại là :

10 + 2.3 = 16 (km/h)

- thời gian ca nô đi xuôi dòng là :

55 : 16 = 3,4375 (giờ )

Đáp số: 3,4375 giờ

Ví dụ 4: Trên một bé sông, bến A biện pháp bến B là 36 km. Khi làn nước đứng yên, một canô đi từ bến A mang lại bến B trong một giờ 48 phút.

a) tìm gia tốc của canô lúc làn nước đứng im ?

b) khi tốc độ dòng nước là 3 km/h. Hỏi thời hạn ngược dòng nhiều hơn nữa thời gian xuôi dòng từng nào ?