Phương pháp tích phân từng phần hay độc nhất vô nhị và bài xích tập vận dụng

Nguyên hàm tích phân là ngôn từ vô cùng đặc trưng trong công tác Toán 12 xuất hiện thêm nhiều trong các đề thi. Nhằm mục đích giúp các em nắm rõ hơn phần kỹ năng và kiến thức này, trung học phổ thông Sóc Trăng đã chia sẻ cách thức tích phân từng phần hay độc nhất vô nhị và nhiều dạng bài xích tập vận dụng. Bạn khám phá nhé !

I.


Bạn đang xem: Công thức tính tích phân từng phần


Xem thêm: Soạn Văn 6 Giao Tiếp Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt (Ngắn Nhất)

LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN


1. Tích phân từng phần là gì?

Bạn sẽ xem: cách thức tích phân từng phần hay độc nhất vô nhị và bài xích tập vận dụng

Trong vi tích phân nói riêng, cùng trong giải tích toán học nói chung, tích phân từng phần là quy trình tìm tích phân của tích các hàm dựa vào tích phân các đạo hàm cùng nguyên hàm của chúng. Nó thường xuyên được sử dụng để chuyển đổi nguyên hàm của tích các hàm thành một nguyên hàm nhưng mà đáp án có thể được tìm thấy dễ dãi hơn. Quy tắc rất có thể suy ra bằng cách tích hợp quy tắc nhân của đạo hàm.


Nếu u = u(x) và du = u′(xdx, vào đó v = v(x) và dv = v′(xdx, thì tích phân từng phần tuyên bố rằng:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*