Phương pháp tích phân từng phần hay nhất và bài tập vận dụng

Nguyên hàm tích phân là nội dung vô cùng quan trọng trong chương trình Toán 12 xuất hiện nhiều trong các đề thi. Nhằm giúp các em nắm vững hơn phần kiến thức này, THPT Sóc Trăng đã chia sẻ phương pháp tích phân từng phần hay nhất và nhiều dạng bài tập vận dụng. Bạn tìm hiểu nhé !

I.


Bạn đang xem: Công thức tính tích phân từng phần


Xem thêm: Soạn Văn 6 Giao Tiếp Văn Bản Và Phương Thức Biểu Đạt (Ngắn Nhất)

LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN


1. Tích phân từng phần là gì?

Bạn đang xem: Phương pháp tích phân từng phần hay nhất và bài tập vận dụng

Trong vi tích phân nói riêng, và trong giải tích toán học nói chung, tích phân từng phần là quá trình tìm tích phân của tích các hàm dựa trên tích phân các đạo hàm và nguyên hàm của chúng. Nó thường được sử dụng để biến đổi nguyên hàm của tích các hàm thành một nguyên hàm mà đáp án có thể được tìm thấy dễ dàng hơn. Quy tắc có thể suy ra bằng cách tích hợp quy tắc nhân của đạo hàm.


Nếu u = u(x) và du = u′(xdx, trong đó v = v(x) và dv = v′(xdx, thì tích phân từng phần phát biểu rằng:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*