Nửa chu vi hình chữ nhật : Hình chữ nhật là một trong những hình học tập thường gặp mặt nhất vì tính ứng dụng của nó vào thực tế. Vậy các bạn đã biết phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật chưa? Hãy theo dõi nội dung bài viết này để theo thông tin được biết rõ nhé! hãy đọc với magdalenarybarikova.com nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Video phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật

1. Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là 1 trong những hình tứ giác lồi có bốn góc vuông hay những hình bình hành có một góc vuông.

*
Định nghĩa Hình chữ nhật là gì

2. Phương pháp về hình chữ nhật

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

Công thức:

*
Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Trong đó:

+ a: Chiều rộng của hình chữ nhật.

+ b: Chiều dài của hình chữ nhật.

+ S: diện tích hình chữ nhật

Để xem thêm về công thức tính diện tích s hình chữ nhật, hãy tham khảo bài viết Công thức tính diện tích s hình chữ nhật nhé!

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bởi hai lần tổng chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó.

Công thức:

*
Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Trong đó:

+ a: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

+ b: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.

+ P: Chu vi hình chữ nhật.

Hãy theo dõi nội dung bài viết Công thức tính chu vi hình chữ nhật để làm rõ hơn nhé!

Công thức tính đường chéo cánh hình chữ nhật

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật thực chất được suy ra từ định lý Pytago tính cạnh huyền tam giác vuông.

*
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

– vào đó:

+ a: Chiều rộng của hình chữ nhật.

+ b: Chiều dài của hình chữ nhật.

+ c: Đường chéo của hình chữ nhật.

Hãy tham khảo bài viết Công thức tính đường chéo cánh hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ dàng nắm bắt để hiểu ra hơn nhé!

Công thức tính chiều lâu năm hình chữ nhật

– công thức tính chiều nhiều năm hình chữ nhật có chu vi và chiều rộng

P = (a + b) x 2 => a = P/2 – b

Trong đó:

+ P: chu vi hình chữ nhật.

+ a: chiều nhiều năm hình chữ nhật.

+ b: chiều rộng lớn hình chữ nhật.

– phương pháp tính chiều dài hình chữ nhật có diện tích s và chiều rộng

S = a x b => a = S/b

Trong đó:

+ S: diện tích s hình chữ nhật.

+ a: chiều nhiều năm hình chữ nhật.

+ b: chiều rộng hình chữ nhật.

– bí quyết tính chiều lâu năm hình chữ nhật có chu vi và diện tích

Công thức tính cạnh hình chữ nhật lúc biết chu vi và mặc tích không có sẵn, cơ mà sẽ từ suy ra từ bỏ 2 công thức tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật.

Để nắm rõ hơn về cách làm tính chiều dài hình chữ nhật, hãy tham khảo bài viết Công thức tính chiều dài hình chữ nhật nhé!

Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật

– bí quyết tính chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi với chiều dài

P = (a + b) x 2 => a = P/2 – b

Trong đó:

+ P: chu vi hình chữ nhật.

+ a: chiều rộng hình chữ nhật.

+ b: chiều lâu năm hình chữ nhật.

– phương pháp tính chiều rộng lớn hình chữ nhật khi biết diện tích s và chiều dài

S = a x b => a = S/b

Trong đó:

+ S: diện tích s hình chữ nhật.

+ a: chiều rộng hình chữ nhật.

+ b: chiều nhiều năm hình chữ nhật.

Hãy tham khảo bài viết Công thức tính chiều rộng lớn hình chữ nhật và bài tập có giải thuật dễ đọc để nắm rõ hơn nhé!

3. Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong những nửa độ nhiều năm đường bao bọc hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

*
Nửa chu vi hình chữ nhật là gì

4. Cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bởi chiều dài + chiều rộng.

*
Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

5. Bài bác tập có lời giải về tính nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập 1: cho một hình chữ nhật có chu vi bởi 20cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật = đôi mươi / 2 = 10 (cm).

Bài tập 2: đến hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 6cm cùng chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật = 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 6 + 12 = 18 (cm).

Bài tập 3: Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 cùng chiều dài hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật = 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật = 25 + 8 = 33 (cm).

Bài tập 4: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó biết diện tích là 384cm2.

Lời giải:

*
Lời giải của bài xích tập 4

Bài tập 5: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

*
Lời giải của bài tập 5

6. Một số để ý khi làm bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

– ghi nhớ kỹ và vận dụng đúng công thức.

– các đại lượng yêu cầu cùng đơn vị chức năng đo. Nếu không cùng đơn vị đo phải đổi trước khi triển khai tính.

– xác định đúng tính chất của một hình chữ nhật.

*
Lưu ý lúc làm bài xích tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

– tránh ghi sai đơn vị tính.

Xem thêm: Pk Nghĩa Là Gì Trên Facebook Có NghĩA Là Gì? ViếT TắT CủA Từ Gì?

– yêu cầu sử dụng máy vi tính cầm tay để tránh không nên sót khi tiến hành phép tính phức tạp.

Vậy là nội dung bài viết trên đã khuyên bảo bạn phương pháp tính nửa chu vi hình nhật cực đơn giản dễ dàng rồi đó. Cảm ơn đang theo dõi và hẹn gặp lại ở nội dung bài viết sau nhé!