Công thức giải cấp tốc hóa học tập là công ty đề được rất nhiều học sinh tương tự như giáo viên quan liêu tâm. Có không ít dạng bài xích tập đòi hỏi cần áp dụng công thức giải cấp tốc hóa học. Nhìn chung, nhằm giải được các dạng bài tập này yêu thương cầu bạn cần nắm được phương pháp giải nhanh hóa học tập vô cơ tương tự như hữu cơ, đồng thời lý thuyết cơ bạn dạng đến cải thiện về hóa học. Nhằm mục đích giúp chúng ta nhanh chóng ôn tập được chủ thể này, magdalenarybarikova.com đang tổng hợp chủ đề “70 cách làm giải nhanh hóa học tập vô cơ cùng hữu cơ thi đại học” một cách chi tiết và nạm thể, cùng mày mò nhé!. 


Mục lục

1 phương pháp giải cấp tốc hóa học đại cương cứng trong đề thi đại học2 công thức giải cấp tốc hóa học vô cơ3 công thức giải cấp tốc hóa học tập hữu cơ

Công thức giải nhanh hóa học đại cưng cửng trong đề thi đại học

Cách tính pH

Dạng 1: dung dịch axit yếu hèn HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)


Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly.(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA với muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: dung dịch bazơ yếu hèn BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Tính hiệu suất bội phản ứng tổng thích hợp (NH_3)

H% = (2-2fracM_XM_Y)

%(V_NH_3, trong, Y = (fracM_XM_Y-1).100)

Trong đó:

X: hỗn hợp ban đầu.Y: các thành phần hỗn hợp sau

Điều kiện: tỉ trọng mol (N_2) với (H_2) là 1:3

*

Công thức giải cấp tốc hóa học tập vô cơ

Các việc về (CO_2)

Dạng 1: Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng (CO_2) với dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: số mol kết tủa nhỏ dại hơn hoặc bằng số mol (CO_2)Công thức: (n_ket, tua = n_OH^- – n_CO_2)Dạng 2: Tính lượng kết tủa khi dung nạp hết lượng (CO_2) vào dung dịch cất hỗn hợp có NaOH cùng (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: (n_CO_3^2- leq n_CO_2)Công thức: (n_CO_3^2- = n_OH^- n_CO_2)Cần so sánh (n_CO_3^2-) với (n_Ca) cùng (n_Ba) nhằm tính lượng kết tủa.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa

Dạng 3: Tính thể tích (CO_2) nên hấp thụ hết vào hỗn hợp (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_CO_2 = n_ket, tua)hoặc (n_CO_2 = n_OH^- – n_ket, tua)

Các câu hỏi về nhôm – kẽm

Dạng 1: Tính lượng NaOH cần dùng mang đến dung dịch (Al^3+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 3n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Al^3+- n_ket, tua)Dạng 2: Tính lượng NaOH phải cho vào tất cả hổn hợp (Al^3+) và (H^+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^-, min = 3n_, ket, tua + n_H^+)(n_OH^-, max = 4n_Al^3+- n_, ket, tua + n_H^+)Dạng 3: Tính lượng HCl buộc phải cho vào hỗn hợp (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua)Dạng 4: Tính lượng HCl bắt buộc cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH cùng (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua + n_OH^-)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua + n_OH^-)Dạng 5: Tính lượng NaOH phải cho vào dung dịch (Zn^2+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 2n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Zn^2+ – 2n_ket, tua)

Các bài toán về (HNO_3)

Dạng 1: Kim loại tính năng với (HNO_3) dư

Tính lượng kim loại chức năng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối bột nitrat(i_spk) là số e mà lại (N^+5) nhấn vào

Nếu tất cả Fe tác dụng với (HNO_3) thì sẽ tạo muối (Fe^2+), không sản xuất muối (Fe^3+).

Tính khối lượng muối nitrat chiếm được khi mang đến hỗn kim loại tổng hợp loại công dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức: (m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

Tính khối lượng muối nitrat thu được lúc cho hỗn hợp sắt cùng oxit sắt chức năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt và các oxit sắt công dụng với (HNO_3) loãng dư giải phóng khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt công dụng với (HNO_3) loãng dư giải tỏa khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban đầu trong việc oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + thành phầm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã dùng ban đầu, biết thoái hóa lượng fe này bởi oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hài hòa hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải tỏa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Các vấn đề về (H_2SO_4)

Dạng 1: Kim loại chức năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

Tính trọng lượng muối sunfat 

(m_m = m_KL + frac962sum n_spk.i_spk = m_KL + 96(3n_S + n_SO_2 + 4n_H_2S))

Tính cân nặng kim loại tác dụng với (H_2SO_4) đặc, lạnh dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Tính số mol axit thâm nhập phản ứng: (n_H_2SO_4 = sum n_spk.(fraci_spk2 + so, S, trong, spk) = 4n_S + 2n_SO_2 + 5n_H_2S)

Dạng 2: các thành phần hỗn hợp sắt và oxit sắt tính năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

(m_m = frac400160(m_hh + 8.6n_S + 8.2n_SO_2 + 8.8n_H_2S))

Công thức tính khối lượng muối chiếm được khi hòa tan hết hỗn hợp (Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4) bởi (H_2SO_4) đặc, nóng dư hóa giải khí (SO_2)

(m_m = frac400160(m_hh + 16n_SO_2))

Dạng 3: Tính khối lượng kim loại ban sơ trong bài toán oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư và oxit của R) (overset+H_2SO_4, d ightarrow R(SO_4)_n + H_2O) + sản phẩm khử

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = fracM_R80)

Để đơn giản và dễ dàng nếu là Fe: (m_Fe = 0,7m_hh + 5,6n_e, trao, doi)

Nếu là Cu: (m_Cu = 0,8m_hh + 6,4n_e, trao, doi)

Kim loại (R) tính năng với (HCl, H_2SO_4) sinh sản muối cùng giải phóng (H_2)

Độ tăng (giảm) cân nặng dung dịch phản bội ứng đã là:

(Delta m = m_KL – m_H_2)

Kim nhiều loại R hóa trị x công dụng với axit thường:(n_R.x = 2n_H_2)

Dạng 1: sắt kẽm kim loại + HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (H_2)

(m_m, clorua = m_KL, pu + 71n_H_2)

Dạng 2: sắt kẽm kim loại + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2)

(m_m, sunfat = m_KL, pu + 96n_H_2)

Muối tác dụng với axit

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Dạng 3: Muối sunfit + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (SO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, sunfit – (80 – 71)n_SO_2)

Dạng 4: Muối sunfit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (SO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, sunfit + (96-80)n_SO_2)

Oxit chức năng với axit tạo nên muối cùng nước

Có thể xem phản nghịch ứng là: ( + 2 ightarrow H_2O Rightarrow n_O/oxit = frac12n_H)

Dạng 1: Oxit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối hạt sunfat + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 80n_H_2SO_4)

Dạng 2: Oxit + dd HCl ( ightarrow) muối bột clorua + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 55n_H_2O = m_oxit + 27,5n_HCl)

Các phản ứng nhiệt độ luyện

Dạng 1: Oxit công dụng với hóa học khửTrường phù hợp 1: Oxit + CO: (R_xO_y + yCO ightarrow xR + yCO_2)

R là những sắt kẽm kim loại sau Al

Phản ứng (1) có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + teo ightarrow CO_2)

Trường phù hợp 2: Oxit + (H_2): (R_xO_y + yH_2 ightarrow xR + yH_2O)

R là những sắt kẽm kim loại sau Al

Phản ứng (2) rất có thể viết gọn như sau:

(_oxit + H_2 ightarrow H_2O)

Trường hợp 3: Oxit + Al (phản ứng nhiệt nhôm): (3R_xO_y + 2yAl ightarrow 3xR + yA_2O_3)

Phản ứng (3) có thể viết gọn gàng như sau:

(3_oxit + 2Al ightarrow Al_2O_3)

Cả 3 trường hợp gồm công thức chung:

(n_/oxit = n_CO = n_H_2 = n_CO_2 = n_H_2O)

(m_R = m_oxit – m_/oxit)

Dạng 2: Thể tích khí thu được khi mang lại hỗn hợp sản phẩm sau làm phản ứng nhiệt nhôm ((Al + Fe_2O_3)) tác dụng với (HNO_3)

(n_khi = fraci_spk3<3n_Al + (3x-2y)n_Fe_xO_y>)

Dạng 3: Tính lượng Ag xuất hiện khi mang lại a (mol) fe vào b (mol) (AgNO_3), ta so sánh:(3a > b Rightarrow n_Ag = b)(3a

*

Công thức giải nhanh hóa học hữu cơ

Tính số links pi của (C_xH_yO_zN_tCl_m)

(k = frac2 + sum n_i(x_i – 2)2 = frac2+2x+t-y-m2)

(n: số nguyên tử, x: số hóa trị)

k = 0: chỉ có links đơnk = 1: 1 link đôi = 1 vòngk = 2: 2 links đôi = 2 vòng

Dựa vào làm phản ứng cháy

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

***Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, lúc cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số (pi = (k+1)).

Xem thêm: Tuyển Chọn Đề Thi Toán Vào 10 Năm 2019, Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hà Nội Năm 2019

Tính số đồng phân

Dạng 1: Ancol no, đối chọi chức

Số đồng phân của ancol solo chức, no = (2^n-2)

Dạng 2: Anđehit đối chọi chức, no

Số đồng phân của anđehit đối kháng chức, no = (2^n-3)

Dạng 3: Este no, đối kháng chức

Số đồng phân của este đơn chức, no = (2^n-2)

Dạng 4: Amin đối kháng chức, no

Số đồng phân của amin đối kháng chức, no = (2^n-1)

Dạng 5: Este đơn chức, no

(frac(n-1)(n-2)2)

Dạng 6: Xeton đơn chức, no

(frac(n-2)(n-3)2)

Số trieste tạo vày glixerol và n axit béo

Số trieste = (frac12n^2(n+1))

Tính số n peptit buổi tối đa tạo vì chưng x amino axit không giống nhau 

Số n peptit tối đa = (x^n)

Tính số ete tạo vị n ancol đơn chức

Số ete = (fracn(n+1)2)

Số nhóm este

Số nhóm este = (fracn_NaOHn_este)

Amino axit A có CTPT ((NH_2)_x – R – (COOH)_y)

(x = fracn_HCln_A)

(y = fracn_NaOHn_A)

Công thức tính số C của ancol no, este no hoặc ankan nhờ vào phản ứng cháy

Số C của ancol no hoặc ankan = (fracn_CO_2n_H_2O – n_CO_2)

(với (n_H_2O > n_CO_2))

Công thức tính khối lượng ancol 1-1 chức no hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no 

Đây là công thức tính khối lượng ancol đối chọi chức no hoặc hỗn hợp ancol đơn chức no theo cân nặng khí cacbonic và trọng lượng nước

(m_ancol = m_H_2O – fracm_CO_211)

Công thức tính khối lượng amino axit A nhiều loại 1

Đây là cách làm tính trọng lượng amino axit A (chứa n đội (-NH_2) và m nhóm -COOH) khi mang đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, tiếp đến cho dung dịch sau phản bội ứng chức năng vừa đầy đủ với b mol NaOH

(m_A = M_A fracb-am)

Công thức tính cân nặng amnio axit A các loại 2 

Đây là công thức tính khối lượng amnio axit A chứa n team (-NH_2) và m đội -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch đựng a mol NaOH, tiếp nối cho dung dịch sau phản ứng công dụng vừa đầy đủ với b mol HCl.

(m_A = M_A fracb-an)

Công thức khẳng định công thức phân tử của một anken 

Đây là công thức khẳng định công thức phân tử của một anken nhờ vào phân tử khối của tất cả hổn hợp anken và (H_2) trước và sau thời điểm dẫn qua bột Ni nung nóng

Anken ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa anken trả toàn)

Số n của anken ((C_nH_2n) = frac(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

*

Công thức xác minh công thức phân tử của một ankin 

Đây là công thức xác minh công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của các thành phần hỗn hợp ankin cùng (H_2) trước và sau thời điểm dẫn qua bột Ni nung nóng

Ankin ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn)

Số n của ankin ((C_nH_2n-2) = frac2(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anken

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit no 1-1 chức

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính tỷ lệ ankan A thâm nhập phản ứng tách

%A = (fracM_AM_X – 1)

Công thức xác minh phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách

(M_A = fracV_hhXV_AM_X)

magdalenarybarikova.com đã giúp cho bạn tổng hợp công thức giải cấp tốc hóa học trắc nghiệm vô cơ và hữu cơ. Muốn rằng kiến thức trong bài viết sẽ hữu dụng với chúng ta trong quá trình học tập với ôn luyện chủ đề phương pháp giải cấp tốc hóa học tập trắc nghiệm vô cơ với hữu cơ. Trường hợp có bất kể câu hỏi nào liên quan đến nhà đề công thức giải nhanh hóa học, hãy nhớ là để lại trong dìm xét bên dưới nha. Chúc bạn luôn luôn học với ôn thi tốt!.