Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 trong số những hình thường gặp mặt nhất trong thực tế, phần nhiều các trang bị vật đều phải có dạng hình hộp chữ nhật hoặc giống như hình hộp chữ nhật. Nếu vắt 1 chút những công thức về hình học chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể suy ra được công thức tính thể tích cũng như tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật một cách dễ dàng phụ thuộc công thức tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Mời chúng ta cùng tham khảo công thức về thể tích, diện tích s hình hộp chữ nhật sau đây.

Bạn đang xem: Công thức tính hình hộp chữ nhật

1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình trong không khí 3 chiều, trong những số đó mọi phương diện của nó đầy đủ là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu gọi 2 mặt bất kỳ đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật.

*

2. Phương pháp tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích đáy với chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật. A là chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật. B là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật. H là độ cao hình hộp chữ nhật.

3. Cách làm tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Có thể dễ thấy diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật sẽ bằng tổng diện tích s của 6 phương diện của hình hộp cùng lại. Trong số đó cứ 2 khía cạnh đối có diện tích s bằng nhau nên bạn cũng có thể suy ra diện tích là:

Stoanphan = Sxungquanh + S2day

Stoanphan = 2h (a + b) + 2 ab

Trong đó:

S là diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật. B là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật. H là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

4. Diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Thực ra kiến thức này rất có thể ít phát hiện nhưng tôi cũng liệt kê luôn luôn để chúng ta dễ theo dõi. Diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt bao quanh của hình trừ 2 dưới đáy nên bọn họ có:

Sxungquanh = 2h (a + b)

Trong đó:

S là diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật a là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật. B là chiều rộng hình hộp chữ nhật. H là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

5. Các bước tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần xác minh các đại lượng có trong cách làm tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một cái hồ nước có ngoài mặt hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện các bước sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước có thể chứa trong ao nước (trên hình)

5.1. Xác định chiều dài của hình hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh dài nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm phía bên trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh dài nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

5.2. Khẳng định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh ngắn độc nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm trên hay dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta cũng có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

5.3. Xác định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài cùng chiều rộng lớn của hình đúng theo chữ nhật. Bạn có thể do chiều cao của đầm nước bằng thước dây, ví dụ: chiều cao = 1,5 m.

5.4. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng cùng chiều cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và độ cao tùy ý, không cần xem xét thứ tự trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cho đầm nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

6. Lấy một ví dụ minh họa

Cho hình hộp chữ nhật như bên dưới có chiều nhiều năm 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính thể tích, diện tích s toàn phần của hình này.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự (Trang 61), Soạn Văn 8: Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

Chúng ta đã có:

Thể tích hình vỏ hộp V = 8 X 5 X 6 = 240 cm³

Diện tích toàn phần A toàn phần = 2 x (6 X 8 + 6 X 5 + 8 X 5) = 236 cm²

Diện tích bao bọc A(xung quanh) = 2 x (6 X 8 + 6 X 5) = 156 cm²

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, diện tích s hình hộp chữ nhật gồm các công thức tính cùng ví dụ minh họa kèm theo ví dụ với đáp án cho các em học viên tham khảo, củng cố những dạng bài bác tập về tính chất Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật, tính diện tích,.. Chuẩn bị cho những bài thi, bài kiểm tra trong thời gian học.

Tham khảo thêm

phương pháp tính thể tích hình lập phương, diện tích hình lập phương Giải bài tập trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật Giải bài xích tập trang 110 SGK Toán 5: diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật