Trong bài bác tập toán các bạn phải tính mặt đường cao vào tam giác, hãy áp dụng ngay công thức tính đường cao trong tam giác vuông, cân, thường, đều bên dưới đây để có cách giải bài toán chính xác nhất nhé!


Tính hóa học đường cao vào tam giácCách tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Công thức tính con đường cao vào tam giác

*
Công thức tính mặt đường cao trong tam giác

Cách tính mặt đường cao trong tam giác thường

Tam giác thường xuyên là tam giác gồm số đo 3 góc khác biệt và độ nhiều năm 3 cạnh không giống nhau. Ta bao gồm công thức tính đường cao h trong tam giác thường xuyên như sau:

*

Trong đó

a, b, c là độ dài các cạnh vào tam giách là độ cao trong tam giácp là nửa chu vi tam giác cóCông thức là phường = (a + b + c) : 2

Công thức tính con đường cao vào tam giác đều

Tam giác phần đa là tam giác có tía cạnh bằng nhau, những góc đều bằng nhau và bởi 60 độ. Vậy ta có công thức tính con đường cao vào tam giác phần đa là:

*

Trong đó

h: Là mặt đường cao của tam giác đều.a: Là độ lâu năm cạnh của tam giác đều.

Bạn đang xem: Công thức tính đường cao trong tam giác

Công thức tính con đường cao trong tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác tất cả một góc vuông ta có công thức tính đường cao tam giác vuông như sau:

*

Trong đó

a, b, c: theo lần lượt là các cạnh của tam giác vuông.b: Là con đường chiếu của cạnh b bên trên cạnh huyền.c: Là đường chiếu của cạnh c bên trên cạnh huyền.h: độ cao của tam giác vuông mặt đường kẻ từ đỉnh góc vuông A xuống cạnh huyền ABC.

Công thức tính con đường cao trong tam giác cân

Giả sử các bạn có tam giác ABC cân tại A, mặt đường cao AH vuông góc tại H như sau:

Công thức tính nhằm tính mặt đường cao AH trong tam giác cân ABC là:

Vì ABC cân nặng tại A bắt buộc đường cao AH bên cạnh đó là mặt đường trung tuyến nên:

*


Hoặc vận dụng công thứcPitago trong tam giác vuông ABH vuông trên H ta có:

AH²+BH²=AB²

AH²=AB²BH²

Bài tập ví dụ


Ví dụ 1 :Cho tam giác ABC, cạnh AB = 4 cm, cạnh BC = 7 cm, cạnh AC = 5 cm. Tính con đường cao AH tính từ lúc A giảm BC tại H và tính diện tích s ABC.

Lời giải

Nửa chu vi tam giác : phường = ( AB+BC+AC):2 = ( 4+7+5):2 = 8 cm

*

Ví dụ 2 :Cho tam giác ABC vuông trên A, bao gồm đường cao AH, biết AB : AC = 3; AB + AC = 21cm.

a. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

Xem thêm: Trưng Vương Và Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Hán, Lịch Sử 6 Bài 18:

b. Tính mặt đường cao AH.

Lời giải


*

Đáp án : Đường cao AH = 7,2 cm

Trên phía trên là cục bộ công thức tính con đường cao trong tam giác vuông, tam giác thường, tam giác cân nặng và tam giác hồ hết các chúng ta cũng có thể học ở trong lòng công thức để áp dụng vào việc nhé!