*
công thức tính nguyên tử khối trung bình?" width="154">

Với: a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

Bạn đang xem: Công thức tính đồng vị

A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của từng đồng vị.

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu về đồng vị, nguyên tử khối, với nguyên tử khối vừa đủ nhé

I- ĐỒNG VỊ

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học rất có thể có số khối khác nhau. Sở dĩ bởi vậy vì phân tử nhân của những nguyên tử đó bao gồm cùng số proton nhưng rất có thể khác số nơtron.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là đông đảo nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron, vì thế số khối A của chúng khác nhau.Các đồng vị được xếp vào và một vị trí (ô nguyên tố) vào bảng tuần hoàn.

Thí dụ: nhân tố hiđro có tía đồng vị :

*
cách làm tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 2)" width="612">

Phần lớn những nguyên tố hoá học là láo hợp của khá nhiều đồng vị. Bên cạnh khoảng 340 đồng vị mãi sau trong từ nhiên, fan ta đang tổng hợp được 2400 đồng vị nhân tạo. Những đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học tất cả số nơtron trong hạt nhân khác nhau, đề nghị có một số tính chất vật lí không giống nhau.

Thí dụ : Ở trạng thái 1-1 chất, đồng vị 3517Cl có tỉ số khối phệ hơn, ánh sáng nóng tung và ánh sáng sôi cao hơn nữa đồng vị 3517Cl.

Người ta phân biệt những đồng vị bền với không bền. Phần nhiều các đồng vị gồm số hiệu nguyên tử béo hơn 83(Z>83) là ko bền, chúng còn gọi là các đồng vị phóng xạ.

Nhiều đồng vị, nhất là các đồng vị phóng xạ, được thực hiện nhiều vào đời sống, y học, phân tích sự phát triển của cây trồng.....

II- NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH


1. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử

Nguyên tử khối của một nguyên tử mang đến biết cân nặng của nguyên tử đó nặng gấp từng nào lần solo vị trọng lượng nguyên tử.

Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng trọng lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó. Proton cùng nơtron hầu hết có trọng lượng xấp xỉ 1u.

Electron gồm khối lượng bé dại hơn siêu nhiều (0,00055u), nên có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân

2. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết những nguyên tố hóa học là lếu láo hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định, đề nghị nguyên tử khối của các nguyên tố có không ít đồng vị là nguyên tử khối mức độ vừa phải của láo hợp những đồng vị gồm tính cho tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị.

Giả sử nguyên tố có hai đồng vị A cùng B. Gọi A¯ là nguyên tử khối trung bình, A là nguyên tử khối của đồng vị A, a là tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của đồng vị A, B là nguyên tử khối của đồng vị B, b là tỉ lệ xác suất số nguyên tử của đồng vị B. Ta có :

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 3)" width="134">

Trong những tính toán không đề xuất độ đúng chuẩn cao, bạn ta coi nguyên tử khối ngay số khối

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1/ định hướng và phương pháp giải

Áp dụng bí quyết tính nguyên tử khối trung bình:

Với M1, M2, …, Mn: nguyên tử khối (hay số khối) của các đồng vị

x1, x2,…,xn: số nguyên tử khối tốt thành phần số nguyên tử của những đồng vị

Xác định xác suất các đồng vị

Gọi % của đồng vị một là x %

⇒ % của đồng vị 2 là (100 – x).

- Lập phương trình tính nguyên tử khối trung bình ⇒ giải được x.

Cách 2: phương thức giải nhanh áp dụng đường chéo cánh để làm bài

2/ ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Đồng vị là những nguyên tử của và một nguyên tố, gồm số proton bằng nhau nhưng khác biệt về:

A. Số electron 

B. Số notron 

C. Số proton 

D. Số obitan

Đáp án

⇒ lựa chọn B.

Nhắc lại: những đồng vị của và một nguyên tố chất hóa học là phần đa nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác nhau về số notron, cho nên vì thế số khối A khác nhau.

Ví dụ 2: Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau:

*
công thức tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 4)" width="347">

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 yếu tắc hoá học?

A. A, G cùng B

B. H với K

C. H, I và K

D. E và F

Đáp án

H và K cùng 1 nguyên tố hóa học do có cùng số p. Là 10

⇒ lựa chọn B.

Ví dụ 3: Nguyên tố Cacbon tất cả 2 đồng vị bền: 612C chiếm phần 98,89% và 613C chiếm phần 1,11%. Nguyên tử khối vừa phải của C là bao nhiêu?

Đáp án

*
bí quyết tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 5)" width="244">

Vậy NTK mức độ vừa phải của C là 12,0111

Ví dụ 4: Đồng có 2 đồng vị là 2963Cu và 2965Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị.

Đáp án

Đặt thành phần tỷ lệ của 2963Cu và 2965Cu theo lần lượt là x với 1-x (%)

M− = 63.x +65.(1-x) = 63.54

Giải PT ⇒ x= 0,73 (73%)

% 2963Cu = 73%; với % 2965Cu = 27%

Ví dụ 5: Trong tự nhiên, X bao gồm hai đồng vị 1735X và 1737X, chỉ chiếm lần lượt 75,77% và 24,23% số nguyên tử X. Y bao gồm hai đông vị à 11Y cùng 12Y, chiếm lần lượt 99,2% và 0,8% số nguyên tử Y.

a) Trong tự nhiên và thoải mái có bao nhiêu loại phân tử XY?

A. 2 

B. 4 

C. 5 

D. 6

b) Phân tử khối vừa phải của XY là

A. 36,0. 

B. 36,5. 

C. 37,5. 

D. 37,0.

Đáp án 

a) các loại phân tử XY là : 35X – 1Y, 35X – 2Y, 37X – 1Y, 37X – 2Y

b) Nguyên tử khối trung bình của X :

*
bí quyết tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 6)" width="197">

Nguyên tử khối vừa đủ Y là: 

*
cách làm tính nguyên tử khối trung bình? (ảnh 7)" width="142">

Phân tử khối trung bình của XY: 35,485 + 1,008 =36,493 ≈ 36,5.

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2019 Tphcm Và Đáp Án 2019 Tphcm Và Đáp Án

Ví dụ 6. Cho hợp chất AB2 tạo vì chưng hai nhân tố A, B. B gồm hai đồng vị 79B: chiếm phần 55% số nguyên tử B với đồng vị 81B. Vào AB2, phần trăm cân nặng của A là bởi 28,51%. Tính nguyên tử khối trung bình của A, B.

Đáp án 

Giải thích quá trình giải:

Phần trăm số nguyên tử của 81B = 100%−55% = 45%

Suy ra, nguyên tử khối vừa phải của B là :

MB= 79.55% + 81.45% = 79,9

Ta có

% A= (A/A + 2B).100% = (A/B + 79,9.2).100% = 28,51%

⇒ A = 63,73

Ví dụ 7. Cacbon gồm hai đồng vị bền là 126C và 136C, với Số khối của cacbon = 12,01. Tính % khối lượng của vào hợp hóa học CO2 (cho MNa = 23; MO = 16)