Bài 1. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện nạm 220V thì chiếc điện chạy qua nó có cường độ là 341mA.a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.b) đèn điện này được áp dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính năng lượng điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị chức năng jun với số đếm tương ứng của công tơ điện.GỢI Ý CÁCH GIẢIa) Tính năng lượng điện trở $R_đ$ của nhẵn đèn.Tính công suất p của trơn đènb) Tính năng lượng điện năng A mà đèn điện tiêu thụ.Tính số đếm N của công tơ điện.Trả lời:a) Điện trở của láng đèn được xem theo công thức$R = fracUI = frac220341.10^ - 3 = 645Omega$Công suất của nhẵn đèn lúc đó là phường = UI = 220. 0,341 = 75W.b) Điện năng mà bonhs đèn tiêu tốn trong 30 ngày, hàng ngày 4 tiếng là:A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 JMỗi số đếm của công tơ điện là 1 trong kWh, nên mong tìm số đếm khớp ứng của công tơ năng lượng điện ta nên tính năng lượng điện năng theo đơn vị chức năng kWh.Khi kia A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWhVậy số đếm tương xứng của công tơ năng lượng điện là 9 số.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở của bóng đèn

Bài 2:Một đoạn mạch bao gồm một trơn đèn gồm ghi 6V - 4,5W được mắc tiếp liền với một biến hóa trở và được để vào hiệu điện nỗ lực không đổi 9V như hình. Điện trở của dây nối và ampe kế là hết sức nhỏ.a) Đóng công tắc nguồn K, bóng đèn sáng bình thường.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Hoán Dụ Và Hoán Dụ, Soạn Bài Thực Hành Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ

Tính số chỉ của ampe kế.b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đổi mới trở lúc đó.c) Tính công của loại điện sản ra ở biến đổi trở với ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.
*
GỢI Ý CÁCH GIẢIa) đèn điện sáng bình thường, đề xuất số chỉ của ampe kế đúng bằng cường độ chiếc điện định nút chạy qua đèn.b) Tính hiệu điện cụ giữa nhị đầu đổi mới trở, từ đó tính được điện trở Rbt của phát triển thành trở.Tính hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện năng $P_bt$ của đổi thay trở.c) Tính công $A_bt$ của loại điện sản ra ở trở nên trở vào 10 phút.Tính công A của loại điện sản ra sinh hoạt toàn đoạn mạch trong 10 phút.Trả lời:a) khi đóng công tắc nguồn K, đèn điện sáng bình thường, tức là cường độ mẫu điện qua đèn điện đúng bằng cường độ dòng điện định mức, và đó cũng là chỉ số của ampe kế.Ta gồm $I_m = fracP_dmU_dm = frac4,56 = 0,75 m A.$b) Đèn sáng thông thường có nghĩa là hiệu điện cố kỉnh trên nhì đầu bóng đèn đúng bởi hiệu điện vậy định mức, cho nên vì thế hiệu điện cụ giữa nhị đầu biến chuyển trở được tính là $U_bt$ = $U$- $U_đ$ = 9 – 6 = 3 V.Điện trở của đổi thay trở lúc đó là $R_bt = fracU_btI_bt = frac30,75 = 4Omega$Công suất tiêu thụ của biến hóa trở là $P_bt = m U_bt.I_bt$ = 3.0,75 = 2,25 W.c) Công của cái điện sản ra trên phát triển thành trở vào 10 phút là$A_bt = m P_btt$ = 2,25.10.60 = 1350 J.Công của cái điện sản ra bên trên toàn đoạn mạch vào 10 phút là$A_đm = m P_mt m = m U_mI_mt$ = 9.0,75.10.60 = 4050 J.Bài 3:Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và 1 bàn là tất cả ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ mang điện 220V ở gia đình để cả nhị cùng hoạt động bình thường.a) Vẽ sơ vật dụng mạch điện, trong các số ấy bàn là được kí hiệu như một năng lượng điện trở với tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.b) Tính điện năng nhưng đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị chức năng kilooat giờ.GỢI Ý CÁCH GIẢIa) Vẽ sơ đồ gia dụng của mạch điện.Tính điện trở của đèn điện $R_1$ = 484 Ω.Tính điện trở của bàn là $R_2$ = 48,4 Ω.Tính năng lượng điện trở tương tự R của đoạn mạch.b) Tính năng lượng điện năng A nhưng đoạn mạch tiêu thụ trong một giờ.Trả lời:a) Để đèn cùng bàn là thuộc hoạt động bình thường khi mắc vào hiệu điện vậy 220V thì chúng đề xuất được mắc song song cùng với nhau. Sơ thiết bị mạch năng lượng điện như hình.Điện trở của đèn điện là $R_đ = fracU_d^2P_d = frac220^2100 = 484 m Omega$Điện trở của bàn là là $R_bl = fracU_bl^2P_bl = frac220^21000 = 48,4 m Omega$Điện trở tương đương của mạch lúc đèn và bàn là mắc tuy nhiên song nhau là:$R_tm = fracR_dR_blR_d + R_bl = frac484.48,4484 + 48,4 = frac23425,6532,4 = 44Omega$b) Điện năng nhưng đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị chức năng jun là$A = UIt = fracU^2R_tmt = frac220^244.1.3600 = frac17424000044 = 3960000J$Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị chức năng kilooat giờ đồng hồ là$A = UIt = fracU^2R_tmt = frac220^244.1 = frac4840044 = 1100 m W.h m = m 1,1 m kW.h$