Công thức tính diện tích s xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích bao bọc hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích phương diện xung quanh, bao quanh hình trụ tròn, ko gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích hình trụ thường được nói đến với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao hàm diện tích phương diện xung quanh, bảo phủ hình trụ, ko gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ khủng của toàn bộ không gian hình chỉ chiếm giữ, bao hàm cả diện tích xung quanh và ăn mặc tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi con đường tròn lòng nhân với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn trụ tròn có nửa đường kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích xung xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang lâu năm 1,2m, 2 lần bán kính của đường tròn đáy là 4cm, được để khít vào một ống giấy cứng ngoài mặt hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Những Tấm Gương Vượt Khó Vươn Lên Trong Học Tập Nổi Tiếng Ở Việt Nam

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng phải tính chính là diện tích bao phủ của một hình hộp bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp đó là diện tích bốn hình chữ nhật đều nhau với chiều dài là 120 cm và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm hình trạng trụ (không nắp) có nửa đường kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích xung quanh cộng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*