Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hòa hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, giải pháp tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, biện pháp tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn mặc tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong mỏi tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích dưới đáy bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm và độ cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, tìm chu vi lòng hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- kiếm tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng thay vào bí quyết để tìm những đại lượng không biết.

Ví dụ. đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, sơn tường …)

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích cần kiếm tìm là diện tích s xung xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. một căn phòng mẫu thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, chiều cao 4m. Fan ta mong muốn quét vôi các bức tường bao bọc và trằn của ngôi nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của căn phòng đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của ngôi nhà đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài tập vận dụng

Bài 1. Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng kém chiều lâu năm 3m và chiều cao dài 4m. Tín đồ ta bắt buộc quét vôi tường và xà nhà trong căn hộ đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và hành lang cửa số là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng không nắp ngoài mặt hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài cùng kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Tín đồ ta đánh cả khía cạnh trong cùng mặt quanh đó của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn xong cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật gồm chiều rộng 4dm, độ cao 3,5dm và ăn diện tích một lòng là 70dm2. Tính diện tích s toàn phần của cái thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm 2 loại thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải đề nghị cần từng nào m2 sắt?

b) Hải tính tô cả bên phía trong và bên ngoài 2 chiếc thùng kia thì bắt buộc mua từng nào kg sơn, hiểu được cứ 20m2 thì cần 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích s xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, độ cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Soạn Bài Giá Trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học Trang 184 Sgk

Một chống họp hình hộp chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng hèn chiều nhiều năm 20dm, độ cao 35dm. Fan ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía vào phòng. Hiểu được diện tích các cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube magdalenarybarikova.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magdalenarybarikova.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo lớp 6 đến con, được tặng kèm miễn giá thành khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!